Bảng báo giá Dây nhảy quang, converter quang, ODF quang chào hè 2018

A

Patch cord Singlemode OS2
Model COMPUFOX/CABLEXA ĐVT Qty Đơn Giá
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 3m Sợi 1 VND 80,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 5m Sợi 1 VND 85,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 10m Sợi 1 VND 160,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 15m Sợi 1 VND 190,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 20m Sợi 1 VND 250,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 25m Sợi 1 VND 320,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 30m Sợi 1 VND 380,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 35m Sợi 1 VND 420,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 40m Sợi 1 VND 470,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 45m Sợi 1 VND 520,000
Patch cord LC,SC Singlemode 2.0mm duplex 50m Sợi 1 VND 570,000
Patch cord Multimode OM2
Model COMPUFOX/CABLEXA ĐVT Qty Đơn Giá
Patch cord LC,SC Multimode OM2 2.0mm duplex 3m Sợi 1 VND 85,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 5m Sợi 1 VND 90,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2  2.0mm duplex 10m Sợi 1 VND 180,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 15m Sợi 1 VND 210,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 20m Sợi 1 VND 280,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 25m Sợi 1 VND 350,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2  2.0mm duplex 30m Sợi 1 VND 420,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2  2.0mm duplex 35m Sợi 1 VND 460,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 40m Sợi 1 VND 520,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 45m Sợi 1 VND 570,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM2 2.0mm duplex 50m Sợi 1 VND 620,000
Patch cord Multimode OM3
Model COMPUFOX/CABLEXA ĐVT Qty Đơn Giá
Patch cord LC,SC Multimode OM3 2.0mm duplex 3m Sợi 1 VND 110,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 5m Sợi 1 VND 150,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3  2.0mm duplex 10m Sợi 1 VND 250,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 15m Sợi 1 VND 280,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 20m Sợi 1 VND 350,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 25m Sợi 1 VND 400,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3  2.0mm duplex 30m Sợi 1 VND 450,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3  2.0mm duplex 35m Sợi 1 VND 480,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 40m Sợi 1 VND 560,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 45m Sợi 1 VND 590,000
Patch cord LC,SC  Multimode OM3 2.0mm duplex 50m Sợi 1 VND 650,000
ODF quang & Phụ kiện
Model COMPUFOX/CABLEXA ĐVT Qty Đơn Giá
Hộp phối quang ODF Rack 1U up to 24 Fiber Hộp 1 VND 350,000
Hộp phối quang ODF Rack 2U up to 48 Fiber Hộp 1 VND 400,000
Phụ kiện quang adapter SC Duplex Cái 1 VND 15,000
Phụ kiện adapter LC Duplex Cái 1 VND 17,000
Phụ kiện adapter LC 4 Port Cái 1 VND 40,000
Phụ kiện ống co nhiệt Cái 1 VND 700
Phụ kiện khay hàn quang Cái 1 VND 15,000
Phụ kiên dây hàn quang SC singlemode 0.9 mm Sợi 1 VND 15,000
Phụ kiên dây hàn quang SC singlemode 0.9 mm VND 18,000

 

B

CONVERTER QUANG ĐIỆN
Model COMPUFOX/CABLEXA ĐVT Qty Đơn Giá
FMC-FESA-1F1T-31M2 Bộ chuyển đổi quang điện 100BASE-FX to 10/100 BASE-T Multimode SC Duplex Chiếc 1 VND 600,000
FMC-GESA-1F1T-31M2 Bộ chuyển đổi quang điện 1000BASE-FX to 10/100/1000 BASE-T Multimode SC Duplex Chiếc 1 VND 1,150,000
FMC-FESA-1F1T-31S25 Bộ chuyển đổi quang điện 100BASE-FX to 10/100 BASE-T Singlemode SC Duplex 25KM Chiếc 1 VND 550,000
FMC-GESA-1F1T-31S20 Bộ chuyển đổi quang điện 1000BASE-FX to 10/100/1000 BASE-T Singlemode SC Duplex 20KM Cặp 1 VND 1,350,000
FMC-GESA-1SFP-1T Bộ chuyển đổi quang điện SFP 1000BASE-FX to 10/100/1000BASE-T Chiếc 1 VND 1,200,000
CONVERTER VIDEO SANG QUANG
Model COMPUFOX/CABLEXA Cặp Qty Đơn Giá
HD4VF-T/R Bộ chuyển đổi video sang quang 4 kênh Cặp 10 VND 3,100,000
HD4V1DF-T/R Bộ chuyển đổi video sang quang 4 kênh có data Cặp 10 VND 3,500,000
HD8VF-T/R Bộ chuyển đổi video sang quang 8 kênh Cặp 4 VND 5,800,000
HD8V1DF-T/R Bộ chuyển đổi video sang quang 8 kênh có data Cặp 4 VND 6,800,000
HD16V1DF-T/R Bộ chuyển đổi video sang quang 16 kênh có data Cặp 2 VND 20,000,000
HD2VF-T/R Bộ chuyển đổi video sang quang 2 kênh Cặp 4 VND 1,600,000

C

Model Cáp quang multimode AMP KM Qty Đơn Giá
1-1427449-2 4 sợi OM2 km 1 VND 20,000
1-1427451-2 8 sợi OM2 km 1 VND 30,000
1-1427449-3 4 sợi OM3 km 1 VND 25,000
1-1427450-3 6 sợi OM3 km 1 VND 40,000
1-1427451-3 8 sợi OM3 km 1 VND 50,000
1-1427452-3 12 sợi OM3 km 1
Model Cáp quang single-mode AMP km Qty Đơn Giá
1-1427449-4 4 sợi OS2 9/125 Singlemode km 1 VND 16,000
1-1427451-4 8 sợi OS2 9/125 Singlemode km 1 VND 24,000

D

Bảng báo giá Dây nhảy quang, converter quang, ODF quang chào hè 2018
5 (100%) 2 đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *