Bảng giá price list Core Switch Cisco 3650, Cisco 3850 series 12, 24 & 48 port

Ưu điểm nổi bật của Switch Cisco Catalyst 3650 series

Các Switch Cisco 3650 cấu hình cố định L2 / L3 có thể xếp chồng cung cấp chức năng của bộ điều khiển không dây. 3650 Switch kết hợp chức năng ngăn xếp 160 Gbps và hỗ trợ nhiều mô-đun cung cấp điện để đạt được cấu hình dự phòng linh hoạt. Cisco Catalyst 3650 cũng cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng LAN có dây / không dây, chẳng hạn như QoS và bảo mật.
 • Được trang bị Cisco IOS XE Universal Image (Hỗ trợ dịch vụ LAN Base / IP Base / IP)
 • Được trang bị Máy bay dữ liệu truy cập hợp nhất (UADP) ASIC được xây dựng để hỗ trợ Cisco ONE (Môi trường mạng mở) Có
 • Chức năng điều khiển có khả năng quản lý lên đến 50 điểm truy cập không dây (Supports IP Base / IP services)
 • Được trang bị cổng PoE + cung cấp điện (mô hình PSE)
 • Được trang bị các cổng downlink/uplink
 • Hỗ trợ MACsec ( các mô hình IP Base / IP Services) Hỗ trợ Cisco StackWise-160

Cisco 3650 datasheet

Price list Switch Cisco 3650, Cisco 3850 giá từ hãng mới nhất

Switch Cisco 3650 24 port series

C9300-24T-A | C9300-24T-E | C9300-24S-A | C9300-24S-E | C9300-48T-A | C9300-48T-E | C9300-48S-E | C9300-48P-A | C9300L-24T-4G-E | C9300L-24T-4G-A | C9300L-24P-4G-E | C9300L-24P-4G-A | C9300L-48T-4G-E | C9300L-48T-4G-A | C9300L-48P-4G-E | C9300L-48P-4G-A | C9300L-24T-4X-E | C9300L-24T-4X-A | C9300-48S-A | C9300-NM-4G | C9300-NM-8X | C9300L-24P-4G-E | C9300L-48P-4G-E | C9300L-STACK-KIT | C9300X-12Y-A | C9300X-24Y-E | C9300X-NM-8Y |

Product Description List Price (USD) Our Price
WS-C3650-24PS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base $6,256.00 $1,546.00 (75% OFF)
WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services $9,499.47 $2,445.00 (74% OFF)
WS-C3650-24PS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base $5,117.50 $1,186.00 (77% OFF)
WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base $3,910.00 $1,006.00 (74% OFF)
WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base $5,291.57 $1,199.00 (77% OFF)
WS-C3650-24PD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base $8,188.53 $2,066.00 (75% OFF)
WS-C3650-24PD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base $6,888.00 $1,695.00 (75% OFF)
WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base $6,810.00 $1,599.00 (77% OFF)
WS-C3650-24PS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services $10,498.43 $2,054.00 (80% OFF)
WS-C3650-24PD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services $12,379.22 $2,799.00 (77% OFF)
WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services $11,368.77 $2,576.00 (77% OFF)
WS-C3650-24TD-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base $5,640.00 $1,399.00 (75% OFF)
WS-C3650-24PWD-S Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB $8,330.00 $2,359.00 (72% OFF)
WS-C3650-24PWS-S Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB $6,440.00 $1,989.00 (69% OFF)

Switch Cisco 3650 24 port

Switch Cisco 3650 48 port series

Product Description List Price (USD) Our Price
WS-C3650-48TS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base $9,270.00 $2,243.00 (76% OFF)
WS-C3650-48PS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base $9,154.00 $2,299.00 (75% OFF)
WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base $7,020.00 $1,807.00 (74% OFF)
WS-C3650-48PS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base $11,455.56 $2,595.00 (77% OFF)
WS-C3650-48FD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink LAN Base $12,120.46 $3,370.00 (72% OFF)
WS-C3650-48PD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink LAN Base $10,470.00 $2,696.00 (74% OFF)
WS-C3650-48PD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Base $13,290.33 $3,148.00 (76% OFF)
WS-C3650-48FS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink LAN Base $10,390.25 $2,835.00 (73% OFF)
WS-C3650-48FS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Services $20,420.00 $4,627.00 (77% OFF)
WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services $17,480.00 $3,600.00 (79% OFF)
WS-C3650-48PS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Services $19,855.26 $4,294.00 (78% OFF)
WS-C3650-48FS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Base $12,745.13 $3,150.00 (75% OFF)
WS-C3650-48FD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IPServices $22,180.00 $5,025.00 (77% OFF)
WS-C3650-48TD-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base $9,263.25 $2,289.00 (75% OFF)
WS-C3650-48TD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Services $19,240.00 $4,359.00 (77% OFF)
WS-C3650-48PD-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Services $21,000.00 $4,758.00 (77% OFF)
WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base $13,0.00 $3,165.00 (77% OFF)
WS-C3650-48TD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base $11,438.31 $2,709.00 (76% OFF)
WS-C3650-48FQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IP Base $15,646.21 $3,996.00 (74% OFF)
WS-C3650-48TQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Services $20,420.00 $4,627.00 (77% OFF)
WS-C3650-48TQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink LAN Base $9,890.00 $3,310.00 (67% OFF)
WS-C3650-48PQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Services $22,180.00 $5,025.00 (77% OFF)
WS-C3650-48PQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink LAN Base $11,620.00 $2,872.00 (75% OFF)
WS-C3650-48FQ-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink IPServices $23,350.00 $5,291.00 (77% OFF)
WS-C3650-48FQ-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x10G Uplink LAN Base $12,770.00 $2,998.00 (77% OFF)
WS-C3650-48TQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base $12,210.00 $3,269.00 (73% OFF)
WS-C3650-48PQ-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x10G Uplink IP Base $14,637.43 $3,769.00 (74% OFF)
WS-C3650-48FWD-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 2x10G Uplink w/5 AP licenses IPB $14,550.00 $6,594.00 (55% OFF)
WS-C3650-48FWQ-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x10G Uplink w/5 AP licenses IPB $15,730.00 $7,290.00 (54% OFF)
WS-C3650-48FWS-S Catalyst 3650 48 Port FPoE 4x1G Uplink w/5 AP licenses IPB $12,540.00 $5,812.00 (54% OFF)
Switch Cisco 3650 48 port
Switch Cisco 3650 48 port
Các Switch Cisco 3850 cấu hình cố định L2 / L3 có thể xếp chồng thế hệ tiếp theo có chức năng điều khiển không dây. Thiết bị chuyển mạch C3850 có chức năng ngăn xếp 480 Gbps nhanh nhất trong ngành, hỗ trợ nhiều mô-đun cung cấp điện và chức năng chia sẻ năng lượng sáng tạo để đạt được cấu hình dự phòng linh hoạt và tiên tiến. Cisco Catalyst 3850 cũng cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng LAN có dây / không dây, chẳng hạn như QoS và bảo mật.
 • Được trang bị Cisco IOS XE Universal Image (Hỗ trợ dịch vụ LAN Base / IP Base / IP)
 • Được trang bị ASIC Máy bay dữ liệu truy cập hợp nhất (UADP) được xây dựng để hỗ trợ Cisco ONE (Môi trường mạng mở)
 • Chức năng điều khiển tích hợp có khả năng quản lý tới 100 không dây các điểm truy cập (Hỗ trợ IP Base / Dịch vụ IP)
 • Được trang bị với Cisco Catalyst Multigigabit Công nghệ (mGig) cổng downlink kích hoạt (một số mô hình)
 • Được trang bị với PoE + / UPOE điện cung cấp cổng downlink (cổng UPOE chỉ được tích hợp trên một số mô hình PSE)
 • Được trang bị với MACsec- các cổng đường xuống được kích hoạt (các mô hình IP Base / IP Services)
 • Các cổng đường lên hỗ trợ MACsec (Các mô hình IP Base / IP Services tùy chọn)
 • Hỗ trợ Cisco StackPower
 • Hỗ trợ Cisco StackWise-480

Cisco 3850 datasheet

Core Switch Cisco 3850 12 port SFP , Catalyst 3850XS 12 SFP+ 10Gb series

Product Description List Price (USD) Our Price
WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base $12,155.51 $2,499.00 (79% OFF)
WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services $14,564.75 $3,300.00 (77% OFF)
WS-C3850-12X48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base $21,679.10 $4,463.00 (79% OFF)
WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services $21,781.00 $5,272.00 (76% OFF)
WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base $19,486.76 $3,889.00 (80% OFF)
WS-C3850-12X48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base $18,559.87 $3,905.00 (79% OFF)
WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services $28,957.01 $5,756.00 (80% OFF)
WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base $24,518.00 $4,886.00 (80% OFF)

Core Switch Cisco 3850 24 port SFP, PoE series

Product Description List Price (USD) Our Price
WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base $9,117.70 $1,632.00 (82% OFF)
WS-C3850-24P-L Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base $8,923.67 $1,666.00 (81% OFF)
WS-C3850-24P-E Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services $15,805.51 $2,2.00 (81% OFF)
WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base $7,710.79 $1,399.00 (82% OFF)
WS-C3850-24P-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base $10,276.90 $1,999.00 (81% OFF)
WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services $14,659.53 $2,888.00 (80% OFF)
WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services $28,957.01 $5,756.00 (80% OFF)
WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base $24,518.00 $4,886.00 (80% OFF)
WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base $28,899.49 $5,798.00 (80% OFF)
WS-C3850-24XS-E Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services $33,591.49 $6,919.00 (79% OFF)
WS-C3850-24XU-S Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base $19,633.17 $4,610.00 (77% OFF)
WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base $9,539.75 $2,888.00 (70% OFF)
WS-C3850-24U-S Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base $10,996.82 $2,899.00 (74% OFF)
WS-C3850-24U-E Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services $16,479.08 $4,499.00 (73% OFF)
WS-C3850-24U-L Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base $9,710.14 $2,346.00 (76% OFF)

Core Switch Cisco 3850 24 port SFP, PoE series

Core Switch Cisco 3850 48 port series

Product Description List Price (USD) Our Price
WS-C3850-48P-L Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base $15,451.75 $2,546.00 (84% OFF)
WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base $16,082.32 $2,799.00 (83% OFF)
WS-C3850-48P-E Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services $29,252.92 $5,724.00 (80% OFF)
WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base $13,165.74 $1,699.00 (87% OFF)
WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base $18,214.62 $3,551.00 (81% OFF)
WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services $27,147.05 $5,589.00 (79% OFF)
WS-C3850-48F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services $30,774.93 $9,240.00 (70% OFF)
WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base $19,568.38 $3,599.00 (82% OFF)
WS-C3850-48F-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base $16,901.16 $3,178.00 (81% OFF)
WS-C3850-48U-S Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base $19,621.32 $4,215.00 (79% OFF)
WS-C3850-48XS-S Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base $33,775.49 $8,349.00 (75% OFF)
WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base $17,711.56 $4,688.00 (74% OFF)
WS-C3850-48U-E Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services $30,669.09 $6,314.00 (79% OFF)
WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base $16,874.69 $3,776.00 (78% OFF)

Core Switch Cisco 3850 12 port SFP , Catalyst 3850XS 12 SFP+ 10Gb series

Tóm lại dòng sản phẩm Switch Cisco 3650 là thế hệ kế tiếp của switch cố định (fixed) switch 3650 Cisco layer 3 cấp doanh nghiệp, cung cấp nền tảng cho sự hội tụ đầy đủ giữa dây và không dây trên một nền tảng duy nhất. Cisco Catalyst 3650 được xây dựng trên nền tảng Cisco StackWise 160 tiên tiến và tận dụng mạch tích hợp đặc biệt ứng dụng riêng của Cisco UADP ASIC.

Bộ chuyển mạch tích hợp data Cisco Catalyst 3850 UADP cho phép chuyển mạch và cho phép thực thi chính sách không dây có dây, khả năng hiển thị ứng dụng, tính linh hoạt và tối ưu hóa ứng dụng. Sự hội tụ này được xây dựng dựa trên khả năng phục hồi của Cisco StackWise 480 mới và được cải tiến cấu hình stack Switch Cisco 3850. Bộ chuyển mạch Core Switch Cisco 3850 hỗ trợ các ( network module ) có thể thay thế, quạt dự phòng và bộ cấp nguồn điện cho IEEE 802.3at trên nền Ethernet Plus (PoE +).

Liên hệ trực tiếp hotline hoặc qua email cho chúng tôi để có được Cisco 3650, Cisco 3850 giá dự án tốt nhất mà doanh nghiệp bạn chọn.