Fortigate 40F

Vận chuyển miễn phí tận nơi nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh

Hà Nội ] Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình,TP. HN
 Số Mobile: 0915495885
 Số Mobile: 0914769119
Hồ Chí Minh ] LL1E Đường Tam Đảo, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q.10, Sài Gòn
Số Mobile: 0916498448
Số Mobile: 0914025885

Thiết bị tường lửa Firewall FortiGate-40F | FG-40F-BDL-950-12 | License FC-10-0040F-950-02-12 Specs Datasheet

FG-40F
FG-40F
 1. USB Port
 2. Console Port
 3. 1x GE RJ45 WAN Port
 4. 1x GE RJ45 FortiLink Port
 5. 3x GE RJ45 Ethernet Ports

FortiGate-40F 5 x GE RJ45 ports (including , 1 x WAN Port, 4 x Internal Ports) SKU: FG-40F

Fortinet FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

 • FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) SKU: FG-40F-BDL-950-12
 • FortiGate-40F Hardware plus 3 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) SKU: FG-40F-BDL-950-36
 • FortiGate-40F Hardware plus 5 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) SKU: FG-40F-BDL-950-60

Fortinet FortiGate-40F Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection

 • FortiGate-40F Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection SKU: FG-40F-BDL-817-12
 • FortiGate-40F Hardware plus 3 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection SKU: FG-40F-BDL-817-36
 • FortiGate-40F Hardware plus 5 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection SKU: FG-40F-BDL-817-60

Fortinet FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection

 • FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection SKU: FG-40F-BDL-811-12
 • FortiGate-40F Hardware plus 3 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection SKU: FG-40F-BDL-811-36
 • FortiGate-40F Hardware plus 5 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection SKU: FG-40F-BDL-811-60

Fortinet FortiGate-40F 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, AS, FSA Cloud, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc)

 • FortiGate-40F 1 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS,AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) SKU: FC-10-0040F-817-02-12
 • FortiGate-40F 3 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS,AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) SKU: FC-10-0040F-817-02-36
 • FortiGate-40F 5 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS,AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) SKU: FC-10-0040F-817-02-60

Fortinet FortiGate-40F Enterprise Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc)

 • FortiGate-40F 1 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-811-02-12
 • FortiGate-40F 3 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-811-02-36
 • FortiGate-40F 5 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-811-02-60

Fortinet FortiGate-40F IoT Detection Service

 • FortiGate-40F 1 Year IoT Detection Service SKU: FC-10-0040F-231-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiIPAM Cloud Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiIPAM Cloud Service SKU: FC-10-0040F-233-02-12

Fortinet FortiGate-40F SD-WAN Orchestrator Entitlement License

 • FortiGate-40F 1 Year SD-WAN Orchestrator Entitlement License SKU: FC-10-0040F-319-02-12

Fortinet FortiGate-40F Unified (UTM) Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

 • FortiGate-40F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-950-02-12
 • FortiGate-40F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-950-02-36
 • FortiGate-40F 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-950-02-60

Fortinet FortiGate-40F Advanced Threat Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud)

 • FortiGate-40F 1 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-928-02-12
 • FortiGate-40F 3 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-928-02-36
 • FortiGate-40F 5 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0040F-928-02-60

Fortinet FortiGate-40F FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention

 • FortiGate-40F 1 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention SKU: FC-10-0040F-131-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and Log Retention
  FortiGate-40F 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention SKU: FC-10-0040F-131-02-36
 • Fortinet FortiGate-40F 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and Log Retention
  FortiGate-40F 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention SKU: FC-10-0040F-131-02-60

Fortinet FortiGate-40F FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service

 • FortiGate-40F 1 Year Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service SKU: FC-10-0040F-100-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiGuard IPS Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiGuard IPS Service SKU: FC-10-0040F-108-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiGuard Web Filtering Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiGuard Web Filtering Service SKU: FC-10-0040F-112-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiGuard Industrial Security Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiGuard Industrial Security Service SKU: FC-10-0040F-159-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiGuard Security Rating Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiGuard Security Rating Service SKU: FC-10-0040F-175-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service
  FortiGate-40F 1 Year SD-WAN Cloud Assisted Monitoring:Cloud-based SD-WANBandwidth & Quality Monitoring Service SKU: FC-10-0040F-288-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal
  FortiGate-40F 1 Year SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal SKU: FC-10-0040F-289-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service SKU: FC-10-0040F-179-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiAnalyzer Cloud: Base subscription for Cloud-based Events and Security Log Management plus IOC Service
  FortiGate-40F 1 Year FortiAnalyzer Cloud: Cloud-based Events and Security Log Monitoring including IOC Service SKU: FC-10-0040F-188-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F FortiConverter Service for one time configuration conversion service
  FortiGate-40F 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service SKU: FC-10-0040F-189-02-12

Fortinet FortiGate-40F 24×7 FortiCare Contract

 • FortiGate-40F 1 Year 24×7 FortiCare Contract SKU: FC-10-0040F-247-02-12
 • FortiGate-40F 3 Year 24×7 FortiCare Contract SKU: FC-10-0040F-247-02-36
 • FortiGate-40F 5 Year 24×7 FortiCare Contract SKU: FC-10-0040F-247-02-60
FG-40F-BDL-950-12
FG-40F-BDL-950-12

Accessories

 • RackMount Kit for Fortinet FortiGate 40F SKU: RM-FR-T14
 • Fortinet FortiGate-40F ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling)
  FortiGate-40F 1 Year ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling) SKU: FC-10-0040F-284-02-12
 • FortiGate-40F 3 Year ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling) SKU: FC-10-0040F-284-02-36
 • FortiGate-40F 5 Year ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling) SKU: FC-10-0040F-284-02-60
 • Fortinet FortiGate-40F Next Day Delivery Premium RMA Service (requires 24×7 support)
  FortiGate-40F 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24×7 or ASE FortiCare) SKU: FC-10-0040F-210-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (requires 24×7 support)
  FortiGate-40F 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24×7 or ASE FortiCare) SKU: FC-10-0040F-211-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (requires 24×7 support)
  FortiGate-40F 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24×7 or ASE FortiCare) SKU: FC-10-0040F-212-02-12
 • Fortinet FortiGate-40F Secure RMA Service
  FortiGate-40F 1 Year Secure RMA Service SKU: FC-10-0040F-301-02-12
 • Pack of 10 AC power adaptors for FG/FWF-40F, come with interchangeable EU, UK, US and JP power plugs SKU: SP-FG-40F-PA-10

Thiết bị tường lửa Fortinet mà bạn cần : Firewall FortiGate 30E | FortiGate 40F | FortiGate 51E | Firewall FortiGate 50E | Firewall FortiGate 60E | Firewall FortiGate 60F | Firewall FortiGate 61E | Firewall FortiGate 80E | Firewall FortiGate 100E | Firewall FortiGate 100F | Firewall FortiGate 101E | Firewall FortiGate 101F | Firewall FortiGate 200E | Firewall FortiGate 81E | Firewall FortiGate 300E | Firewall Fortigate 400E | Firewall Fortigate 401E | Firewall Fortigate 501E | Firewall Fortigate 600E | Firewall FortiGate 601E
✅ Hãy liên hệ cán bộ kinh doanh để có giá Gia hạn Renew License phần mềm cho Firewall Fortigate tốt nhất

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Fortigate 40F”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *