dây nhảy quang tiếng anh là gì

Dây nhảy quang là gì?