EX2200-24T-4G

Đã lắp đặt hệ thống mạng thì nhớ mua Switch Juniper EX2200-24T-4G