nguyen ly hoat dong cua switch

Nguyên lý hoạt động của Switch?