phân phối Juniper tại Việt nam

Juniper networks là gì?