cisco 2960 lan lite

Phân phối Switch Cisco 2960 LAN Lite chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 2960 Series với Phần mềm LAN Lite, thành viên mới của thiết bị chuyển mạch độc lập cấu hình cố định switch Cisco Catalyst 2960 dành cho doanh nghiệp cấp thấp, trung cấp và mạng văn phòng chi nhánh nhỏ.

Phân phối Switch Cisco 2960 LAN Lite chính hãng

  • Phần mềm Cisco IOS này đơn giản hóa việc di chuyển từ các trung tâm không thông minh và các thiết bị chuyển mạch không được quản lý sang mạng được quản lý hoàn toàn có thể mở rộng.
  • Phần mềm Cisco 2960 LAN Lite cung cấp bảo mật cấp nhập cảnh, chất lượng dịch vụ (QoS) và khả năng sẵn có trong khi giảm tổng chi phí sở hữu mạng.
  • Cisco 2960 LAN Lite cung cấp các mô tả ngắn gọn về các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst LAN Lite.

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 2960+ 24 ports WS-C2960+24TC-S

• 24 cổng Ethernet 10/100 và hai đường lên có mục đích kép (10/100/1000BASE-T hoặc có thể cắm được (SFP module)
• 1-RU, Switch cấu hình cố định 24 ports
• Cài đặt hình ảnh LAN Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 2960+ 24 ports PoE WS-C2960+24PC-S

• 24 cổng Ethernet 10/100 PoE và hai đường lên có mục đích kép (10/100/1000BASE-T hoặc có thể cắm được (SFP module)
• 1-RU, Switch PoE cố định 24 port
• Cài đặt hình ảnh LAN Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 2960+ 48 ports WS-C2960+48TC-S

• 48 cổng Ethernet 10/100 và hai đường lên có mục đích kép (10/100/1000BASE-T hoặc có thể cắm được (SFP 1G Cisco)
• 1-RU, Switch cấu hình cố định 48 port
• Cài đặt hình ảnh LAN Lite