Bảng giá cáp quang multimode và singlemode AMP Commscope

Xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá cáp quang multimodecáp quang singlemode AMP Commscope 2022 mới cập nhật

Part Number Description  Giá
(VND)
1-1427449-3 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 4F, OM3)
                 33,000
2-1206138-4 AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM (FOENC 1U MM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING)             2,850,000
2105019-2 SC-SC 900 µm MM OM3  50/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails)                180,000
2105051-3 AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m
(SC TO SC 3.0MM OM3 DPX LSZH & OFNR 3M)
               460,000
1671281-1 SPLICE TRAY – FOR 24 SMOUV SPICE PROTECTORS                550,000
FST-ACC005 Fusion Sleeve, heat shrinkable – 40mm                  20,000
1-1427449-4 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, SM, OS2)                  16,000
2-1348960-4 AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, SM (FOENC 1U SM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING)             2,850,000
2105020-2 SC-SC 900 µm SM 9/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails)                180,000
2105052-3 AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m (SC TO SC 3.0MM OS2 DPX LSZH & OFNR 3M)                460,000
1671281-1 SPLICE TRAY – FOR 24 SMOUV SPICE PROTECTORS                550,000
FST-ACC005 Fusion Sleeve, heat shrinkable – 40mm                  20,000
1-1859416-3 AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 2 core                  25,000
2-1859417-3 AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 4 core                  30,000
2-1859418-3 AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 6 core                  42,000
2-1859419-3 AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 8 core                  60,000
2-1859420-3 AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 12 core                  78,000
1-1859421-3 AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 24 core                160,000
1-1427449-2 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM2)                  22,000
1-1427450-2 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 6F, OM2)                  31,000
1-1427451-2 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 8F, OM2)                  36,000
1-1427452-2 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 12F, OM2)                  55,000
1-1427453-2 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 24F, OM2)                  96,000
1-1427449-3 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 4F, OM3)
                 39,000
1-1427450-3 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 6F, OM3)
                 55,000
1-1427451-3 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM3, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 8F, OM3)
                 40,000
1-1427452-3 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 12F, OM3)
                 92,000
1-1427453-3 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OM3, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 24F, OM3)
               170,000
1-1427449-4 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 4F, SM, OS2)
                 17,500
1-1427450-4 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 6F, SM, OS2)
                 19,000
1-1427451-4 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 8F, SM, OS2)
                 20,000
1-1427452-4 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 12F, SM, OS2)
                 22,000
1-1427453-4 AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OS2, Dielectric Jacket
(FO CABLE, OSP, 24F, SM, OS2)
                 38,000

Cáp quang multimode 8 sợi OM2 ; Cáp quang multimode 4 sợi OM2; Cáp quang multimode 4 sợi OM3 ; Cáp quang multimode 8 sợi OM3 ; Cáp quang multimode 12 sợi OM2 ; Cáp quang multimode 12 sợi OM3 ; Cáp quang multimode 12 sợi OM4 ; Cáp quang multimode 4 sợi OM4 ; Cáp quang multimode 8 sợi OM4

Liên hệ trực tiếp hotline hoặc qua email cho chúng tôi để có được giá dự án tốt nhất cáp quang amp doanh nghiệp bạn chọn.

Danh mục sản phẩm cáp quang commscope tiêu biểu: Cáp quang AMP Commscope multimode