Bộ chuyển mạch Juniper QFX5100 Series Switches

Juniper QFX5100 là bộ chuyển mạch 10/40GbE hàng đầu cho trung tâm dữ liệu cung cấp độ trễ thấp, tính linh hoạt khi triển khai và các tính năng tự động hóa phong phú. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các khối xây dựng phổ quát cho các kiến ​​trúc tiêu chuẩn công nghiệp.

QFX5100-24Q-3AFI ; QFX5100-24Q-3AFO ; QFX5100-24Q-AA-AFI ; QFX5100-24Q-AA-AFO ; QFX5100-24Q-AFI ; QFX5100-24Q-AFO ; QFX5100-24Q-D-3AFI ; QFX5100-24Q-D-3AFO ; QFX5100-48S-3AFI ; QFX5100-48S-3AFO ; QFX5100-48S-AFI ; QFX5100-48S-AFO ; QFX5100-48S-D-3AFI ; QFX5100-48S-D-3AFO ; QFX5100-48S-DC-AFI ; QFX5100-48S-DC-AFO ; QFX5100-48T-AFI ; QFX5100-48T-AFO ; QFX5100-48T-DC-AFI ; QFX5100-48T-DC-AFO ; QFX5100-96S-AFI ; QFX5100-96S-AFO ; QFX5100-96S-DC-AFI ; QFX5100-96S-DC-AFO

QFX5100 Series Switches

Dòng QFX5100 của bộ chuyển mạch 10 / 40GbE hàng đầu cho trung tâm dữ liệu cung cấp độ trễ thấp, tính linh hoạt khi triển khai và các tính năng tự động hóa phong phú. Các công tắc này cung cấp các khối xây dựng phổ quát cho các kiến ​​trúc tiêu chuẩn công nghiệp như các loại vải IP và EVPN.

Quản lý QFX5100 của bạn bằng Hệ thống Juniper Apstra chìa khóa trao tay tự động hóa toàn bộ vòng đời mạng để đơn giản hóa thiết kế, triển khai và hoạt động và cung cấp đảm bảo vòng kín.

Mật độ cổng

 • QFX5100-48S: 48 x 1/10GbE SFP/SFP + 6 x 40GbE QSFP +
 • QFX5100-48T: 48 x 100Mbps /1/10GbE RJ-45 + 6 x 40GbE QSFP+
 • QFX5100-24Q: 24/32 x 40GbE QSFP+
 • QFX5100-96S: 96 x 1/10GbE SFP/SFP + 8 x 40GbE QSFP+
 • Thông lượng: Lên đến 1,44 / 2,56 Tbps

Khả năng Switching Capacity

 • QFX5100-48S: 1.44 Tbps/1.08 Bpps
 • QFX5100-48T: 1.44 Tbps/1.08 Bpps
 • QFX5100-24Q: 2.56 Tbps/1.44 Bpps
 • QFX5100-24Q-AA: 2.56 Tbps/1.44. Bpps
 • QFX5100-96S: 2.56 Tbps/1.44 Bpps

Cân nặng Weight

 • QFX5100-48S: 21.8 lb (9.9 kg)
 • QFX5100-48T: 24.8 lb (11.2 kg)
 • QFX5100-24Q: 21.6 lb (9.8 kg)
 • QFX5100-24Q-AA: 21.6 lb (9.8 kg)
 • QFX5100-96S: 32.5 lb (14.74 kg)

Kích thước Dimensions (HxWxD)

 • QFX5100-48S: 1.72 x17.36 x 20.48 in (4.37 x 44.09 x 52.02 cm)
 • QFX5100-48T: 1.72 x 17.36 x 21.47 in (4.37 x 44.09 x 54.54 cm)
 • QFX5100-24Q: 1.72 x17.36 x 20.48 in (4.37 x 44.09 x 52.02 cm)
 • QFX5100-24Q-AA: 1.72 x17.36 x 20.48 in (4.37 x 44.09 x 52.02 cm)
 • QFX5100-96S: 3.46 x 17.36 x 22.44 in (8.8 x 44.09 x 57 cm)

Các mã đặt hàng Juniper QFX5100 Series Switches

Mã IDQFX5100 Ethernet Switch Series
QFX5100-48S-AFIQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-48S-AFOQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-48S-DC-AFIQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-48S-DC-AFOQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-48T-AFIQFX5100, 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-48S-3AFIQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP+ ports,  dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans,  2 AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-48S-3AFOQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP+ ports,  dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-48S-D-3AFIQFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP+ ports,  dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-48S-D-3AFOQFX5100, 48 SFP+/SFP ports,  6 QSFP+ ports,  dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-48T-AFOQFX5100, 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant AC power supplies, built-in port-to-PSU airflow
QFX5100-48T-DC-AFIQFX5100, 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-48T-DC-AFOQFX5100, 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-24Q-AFIQFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, redundant fans, redundant AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-24Q-AFOQFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, redundant fans, redundant power AC supplies. front-to-back airflow
QFX5100-24Q-DC-AFIQFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-24Q-AFOQFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, redundant fans, redundant power AC supplies. front-to-back airflow
QFX5100-24Q-DC-AFIQFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-24Q-DC-AFOQFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-24Q-3AFIQFX5100, 24 QSFP+ ports, 2 expansion slots, dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-24Q-3AFOQFX5100, 24 QSFP+ ports, 2 expansion slots, dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-24Q-AA-AFIQFX5100, 24 QSFP+ ports, double-wide expansion slot, redundant fans, redundant AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-24Q-AA-AFOQFX5100, 24 QSFP+ ports, double-wide expansion slot, redundant fans, redundant AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-24Q-D-3AFIQFX5100, 24 QSFP+ ports, 2 expansion slots, dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-24Q-D-3AFOQFX5100, 24 QSFP+ ports, 2 expansion slots, dual SFP/RJ-45 management ports, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-96S-AFIQFX5100, 96 SFP/SFP+, 8 QSFP+, redundant fans, redundant AC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-96S-AFOQFX5100, 96 SFP/SFP+, 8 QSFP+, redundant fans, redundant AC power supplies, front-to-back airflow
QFX5100-96S-DC-AFIQFX5100, 96 SFP/SFP+, 8 QSFP+, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow
QFX5100-96S-DC-AFOQFX5100, 96 SFP/SFP+, 8 QSFP+, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow
Switch Juniper QFX5100 series
Switch Juniper QFX5100 series

Phụ kiện nguồn, license, module cho Switch Juniper QFX5100 series

Mã IDMô tả
QFX-PFA-4Q4-port QSFP+ Packet Flow Accelerator expansion module for QFX5100-24Q-AA
QFX-EM-4Q4 port QSFP+ expansion module for QFX5100-24Q
EX4600-EM-8F8 port SFP+/SFP expansion module for EX4600 and QFX5100-24Q
JPSU-650W-AC-AFOAC 650W PSU, front-to-back airflow for QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q
JPSU-650W-AC-AFIAC 650W PSU, back-to-front airflow for QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q
JPSU-650W-DC-AFODC 650W PSU, front-to-back airflow for QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q
JPSU-650W-DC-AFIDC 650W PSU, back-to-front airflow for QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q
JPSU-850W-AC-AFOAC 850W PSU, front-to-back airflow for QFX5100-96S
JPSU-850W-AC-AFIAC 850W PSU, back-to-front airflow for QFX5100-96S
JPSU-850W-DC-AFODC 850W PSU, front-to-back airflow for QFX5100-96S
JPSU-850W-DC-AFIDC 850W PSU, back-to-front airflow for QFX5100-96S
QFX5100-FAN-AFIBack-to-front Airflow Fan Module for QFX5100-96S
QFX5100-FAN-AFOFront-to-back Airflow Fan Module for QFX5100
QFX5100-EM-BLNKBlank module for QFX5100
QFX5100-96S-FANAFOFront-to-back Airflow Fan Module for QFX5100-96S
QFX5100-96S-FANAFIBack-to-front Airflow Fan Module for QFX5100-96S
Optics and Transceivers
QFX-SFP-10GE-SRSFP+ 10GBASE-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 300 m transmission on multimode fiber (MMF)
QFX-SFP-10GE-USRSFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multimode fiber (MMF)
QFX-SFP-10GE-LRSFP+ 10GBASE-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1,310 nm for 10 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
QFX-SFP-10GE-ERSFP+ 10GBASE-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1,550 nm for 40 km transmission on single-mode fiber (SMF)
EX-SFP-10GE-ZRSFP+ 10GBASE-ZR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1,550 nm for 80 km transmission on single-mode fiber (SMF)
QFX-SFP-DAC-1MSFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 1 m
QFX-SFP-DAC-3MSFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 3 m
QFX-SFP-DAC-5MSFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 5 m
QFX-SFP-DAC-1MASFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 1 m
QFX-SFP-DAC-3MASFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 3 m
QFX-SFP-DAC-5MASFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 5 m
QFX-SFP-DAC-7MASFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 7 m
QFX-SFP-DAC-10MASFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active twinax copper cable) 10 m
QFX-QSFP-DAC-1MQSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 1m passive
QFX-QSFP-DAC-3MQSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 3m passive
JNP-QSFP-DAC-5MQSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 5m passive
QFX-QSFP-DACBO-1MQSFP+ to SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Breakout Copper (twinax copper cable) 1m
QFX-QSFP-DACBO-3MQSFP+ to SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Breakout Copper (twinax copper cable) 3m
QFX-QSFP-40G-SR4QSFP+ 40GBASE-SR4 40 Gigabit Optics, 850 nm for up to 150 m transmission on MMF
QFX-QSFP-40G-ESR4QSFP+ 40GBASE-ESR4 40 Gigabit Optics, 300 m(400 m) with OM3(OM4) MMF
JNP-QSFP-40G-LR4QSFP+ 40GBASE-LR4 40 Gigabit Optics, 1310nm for up to 10km Transmission on SMF
QFX-QSFP-DACBO-1MQSFP+ to SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Break out Copper (twinax copper cable) 1 m
QFX-QSFP-DACBO-3MQSFP+ to SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Break out Copper (twinax copper cable) 3 m
QFX-SFP-1GE-TSFP 1000BASE-T Copper Transceiver Module for up to 100 m transmission on Cat5
QFX-SFP-1GE-SXSFP 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 550 m transmission on MMF
QFX-SFP-1GE-LXSFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optics, 1,310 nm for 10 km transmission on SMF
JNP-QSFP-40G-LX4QSFP+ 40GBASE-LX4 40 Gigabit Optics, 100m(150m) with OM3(OM4) duplex MMF
Advanced Feature Licenses
QFX-JSL-EDGE-ADV1QFX3500, QFX3600, QFX5100-48T and QFX5100-48S Advanced Feature License for IS-IS, BGP, VxLAN and MPLS
QFX5100-HDNSE-LICQFX5100-24Q and QFX5100-96S Advanced Feature License for IS-IS, BGP, VxLAN and MPLS