Cisco Catalyst 1000

Switch Cisco Catalyst 1000 series 8 16 24 48 port 10/100/1000 Ethernet ports PoE chính hãng

Cisco Catalyst 1000 Series là bản nâng cấp cho dòng Catalyst 2960-L. So với switch Cisco 2960L, dòng Switch Cisco 1000 có phần cứng được cải tiến, các tùy chọn phần mềm tiên tiến hơn và cung cấp hỗ trợ mở rộng cho Vlan.

Nói chung, dòng Cisco Catalyst 1000 cung cấp kết nối hiệu quả về chi phí, lý tưởng cho nhiều nhu cầu mạng khác nhau

switch cisco 1000

Lựa chọn các mã sản phẩm Cisco C1000 ưa chuộng

Cisco C1000-24T-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-24P-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-24T-4X-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-24P-4X-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-24FP-4X-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

Thông tin đặt hàng các mã sản phẩm Switch Cisco Catalyst 1000 và 1000FE series

Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks

Cisco C1000-8T-2G-L Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
Cisco C1000-8T-E-2G-L Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
Cisco C1000-8P-2G-L Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
Cisco C1000-8P-E-2G-L Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
Cisco C1000-8FP-2G-L Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
Cisco C1000-8FP-E-2G-L Catalyst 1000 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS

Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1G SFP uplinks

Cisco C1000-16T-2G-L Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-16T-E-2G-L Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
Cisco C1000-16P-2G-L Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-16P-E-2G-L Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
Cisco C1000-16FP-2G-L Catalyst 1000 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks

Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 4x 1G SFP uplinks

Cisco C1000-24T-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-24P-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-48P-4G-L Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
Cisco C1000-48FP-4G-L Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks

Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 4x 10G SFP+ uplinks

Cisco C1000-24T-4X-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-24P-4X-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-24FP-4X-L Catalyst 1000 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-48T-4X-L Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-48P-4X-L Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
Cisco C1000-48FP-4X-L Catalyst 1000 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

Cisco Catalyst 1000FE Switch

Cisco C1000FE-24T-4G-L Catalyst 1000 24 x 10/100 Ethernet ports, 2 x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2 x 1G SFP uplinks
Cisco C1000FE-24P-4G-L Catalyst 1000 24 x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2 x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2 x 1G SFP uplinks
Cisco C1000FE-48T-4G-L Catalyst 1000 48 x 10/100 Ethernet ports, 2 x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2 x 1G SFP uplinks
Cisco C1000FE-48P-4G-L Catalyst 1000 48 x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2  x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2  x 1G SFP uplinks

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT SWITCH CISCO CATALYST 1000 SERIES GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

Cisco Switch 1000 datasheet

Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê Cisco Catalyst 1000 Series Switches chính hãng tại Sài gòn và TP. Hà nội