Cisco MDS 9300 Series

Cisco MDS 9300 Multilayer Fabric Switches

DS-C9396S-48E8K9 ; DS-C9396S-48EK9 ; DS-C9396S-48ESK9 ; DS-C9396S-48IK9 ; DS-C9396S-96E8K9 ; DS-C9396S-96EK9 ; DS-C9396S-96ESK9 ; DS-C9396S-96IK9 ; DS-C9396T-48EK9 ; DS-C9396T-48ETK9 ; DS-C9396T-48IK9 ; DS-C9396T-48ITK9 ; DS-C9396T-96ETK9 ; DS-C9396T-96ITK9 ; Cisco DS-SFP-FC16G-LW ; Cisco DS-SFP-FC16G-SW ; Cisco DS-SFP-FC32G-LW ; Cisco DS-SFP-FC32G-SW

Cisco MDS 9300 Series Multilayer Fabric Switches
Cisco MDS 9300 Series Multilayer Fabric Switches

Cisco MDS 9148V 64-Gbps 48-Port Fibre Channel Switch bao gồm

  • Cisco MDS 9700 Series Multilayer Directors
  • Cisco MDS 9500 Series Multilayer Directors

Fibre Channel Switch Cisco MDS 9396S

Thiết bị chuyển mạch Fibre Channel Switch Cisco MDS 9396S 16G là thế hệ tiếp theo của thiết bị chuyển mạch Cisco MDS Series Fabric hiệu suất cao, mật độ cao và có độ tin cậy cao. Nó kết hợp hiệu suất cao với tính linh hoạt đặc biệt và hiệu quả chi phí. Bộ chuyển mạch rack 2RU mạnh mẽ, nhỏ gọn này có quy mô từ 48 đến 96 cổng Fibre Channel tốc độ dòng 16-Gbps.

Mô tả
DS-C9396S-48EK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side exhaust)
DS-C9396S-48IK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side intake)
DS-C9396S-96EK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side exhaust)
DS-C9396S-96IK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side intake)
DS-C9396S-48ESK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side exhaust) + 16G SW SFPs
DS-C9396S-96ESK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side exhaust) + 16G SW SFPs
DS-C9396S-48E8K9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side exhaust) + 8G SW SFPs
DS-C9396S-96E8K9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side exhaust) + 8G SW SFPs

Cisco MDS 9396S rất tuyệt vời cho:

  • Một SAN độc lập trong môi trường lưu trữ bộ phận lớn
  • Một Fibre Channel Switch giữa hàng hoặc trên tủ rack cho các loại fabrics cỡ trung bình
  • Một edge switch trong cấu trúc liên kết cốt lõi của trung tâm dữ liệu data center core-edge doanh nghiệp

Fibre Channel Switch Cisco MDS 9396T

Cisco MDS 9396T 32-Gbps 96 cổng thế hệ tiếp theo cung cấp kết nối Fibre Channel Switch tốc độ cao trong SAN. Switch này cung cấp khả năng phân tích và đo từ xa hiện đại được tích hợp trong nền tảng mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) thế hệ tiếp theo.

Mô tả
DS-C9396S-48EK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side exhaust)
DS-C9396S-48IK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side intake)
DS-C9396S-96EK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side exhaust)
DS-C9396S-96IK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side intake)
DS-C9396S-48ESK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side exhaust) + 16G SW SFPs
DS-C9396S-96ESK9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side exhaust) + 16G SW SFPs
DS-C9396S-48E8K9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 48 active ports (port-side exhaust) + 8G SW SFPs
DS-C9396S-96E8K9 Cisco MDS 9396S 16G FC switch, w/ 96 active ports (port-side exhaust) + 8G SW SFPs

Fibre Channel Switch đã sẵn sàng cho bộ nhớ nhanh không bay hơi (NVMe) cho phép chuyển đổi liền mạch sang khối lượng công việc tốc độ bộ nhớ không bay hơi của kênh sợi quang (FC-NVMe) bất cứ khi nào có sẵn mà không cần nâng cấp phần cứng nào trong SAN. Bộ chuyển mạch cấp doanh nghiệp có mật độ cao, độ tin cậy cao và có thể mở rộng này là lý tưởng cho các SAN phòng ban vừa đến lớn.