Cisco Firewalls

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco ASA, Cisco Firepower chính hãng

Firewall Cisco hay Cisco firewall với Cisco firepower cung cấp khả năng chống lại các mối đe doạ tích hợp cho toàn bộ cuộc tấn công liên tục – trước, trong và sau khi tấn công – bằng cách kết hợp các tính năng bảo mật đã được chứng minh của tường lửa firewall cứng của Cisco ASA với mối đe dọa Sourcefire hàng đầu và các tính năng bảo vệ phần mềm độc hại tiên tiến cùng nhau trong một thiết bị đơn.

FPR1010-NGFW-K9 | FPR1120-NGFW-K9 | FPR1140-NGFW-K9 | ASA5508-K9 | ASA5506-K9 | FPR2110-ASA-K9 | FPR2110-NGFW-K9 | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2130-ASA-K9 | FPR2120-ASA-K9 | FPR2120-NGFW-K9 | FPR2140-NGFW-K9 | FPR4140-ASA-K9 ; FPR4125-NGFW-K9 ; FPR4125-ASA-K9 ; FPR4120-NGFW-K9 ; FPR4120-ASA-K9 ; FPR4115-NGFW-K9 ; FPR4115-ASA-K9 ; FPR1010-ASA-K9FPR1120-ASA-K9 ; FPR1140-ASA-K9 ; FPR1150-ASA-K9 ; FPR1150-NGFW-K9 ; 

Phân phối firewall Cisco chính hãng

Các dòng sản phẩm Cisco Firewall

Cisco Firepower 1000 Series

Mã ID Firepower 1010 Firepower 1120 Firepower 1140 Firepower 1150
Throughput: FW + application visibility and control + IPS (1024 bytes) 890 Mbps 2.3 Gbps 3.3 Gbps 5.3 Gbps
Integrated I/O 8 x RJ-45 (includes 2 POE+ capable ports) 8 x RJ-45, 4 x SFP 8 x RJ-45, 4 x SFP 8 x RJ-45, 2 x 1 Gbps SFP, 2 x 1/10 Gbps SFP+
Form factor Desktop 1RU 1RU 1RU

Cisco Firepower 2100 Series

Mã ID Firepower 2110 Firepower 2120 Firepower 2130 Firepower 2140
Throughput: FW + application visibility and control + IPS (1024 byte) 2.6 Gbps 3.4 Gbps 5.4 Gbps 10.4 Gbps
Integrated I/O 12 x 1GE fixed, 4 SFP (1 GE) ports 12 x 1GE fixed, 4 SFP (1 GE) ports Up to 24 x 1GE or 12 x 1GE and 12 x 10GE ports Up to 24 x 1GE or 12 x 1GE and 12 x 10GE ports
Form factor 1RU 1RU 1RU 1RU

Cisco Secure Firewall 3100 Series

Mã ID Secure Firewall 3110 Secure Firewall 3120 Secure Firewall 3130 Secure Firewall 3140
Throughput: FW + AVC + IPS (1024B) 17 Gbps 23 Gbps 38 Gbps 45 Gbps
Maximum concurrent sessions 2 million 4 million 6 million 10 million
Maximum VPN peers 3000 6000 15,000 20,000
Integrated I/O 8 x 10M/100M/ 1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ- 45), 8 x 1/10 Gigabit (SFP) Ethernet interfaces 8 x 10M/100M/ 1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ- 45), 8 x 1/10 Gigabit (SFP) Ethernet interfaces 8 x 10M/100M/ 1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ- 45), 8 x 1/10/25 Gigabit (SFP) Ethernet interfaces 8 x 10M/100M/ 1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ- 45), 8 x 1/10/25 Gigabit (SFP) Ethernet interfaces
Network modules 8 x 1/10G Options 8 x 1/10G Options 8 x 1/10/25G, 4 x 40G Options 8 x 1/10/25G, 4 x 40G Options
Clustering 8 8 8 8
Form factor (rack units) 1RU 1RU 1RU 1RU

Cisco Firepower 4100 Series

Mã ID Firepower 4112 (new) Firepower 4115 (new) Firepower 4125 (new) Firepower 4145 (new)
Firewall 40G 80G 80G 80G
NGFW 12.5G 26G 35G 45G
NGIPS 15G 27G 41G 55G
Firepower 4110 Firepower 4120 Firepower 4140 Firepower 4150
Firewall 35G 60G 70G 75G
NGFW 11G 19G 27G 39G
NGIPS 15G 27G 38G 52G

Cisco Firepower 9300 Series

Mã ID SM-40 SM-48 SM-56 3 x SM-56
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) (1024B) 55 Gbps 65 Gbps 70 Gbps 190 Gbps
Throughput: FW + AVC + Intrusion Prevention System (IPS (1024B) 55 Gbps 65 Gbps 68 Gbps 190 Gbps
Maximum concurrent sessions, with AVC 35 million 35 million 35 million 60 million
Maximum new connections per second, with AVC 380K 450K 490K 1.1M
TLS (Hardware Decryption) 10 Gbps 11 Gbps 12 Gbps 28 Gbps
Throughput: NGIPS (1024B) 60 Gbps 68 Gbps 73 Gbps 190 Gbps
IPSec VPN throughput (1024B TCP /Fastpath) 27 Gbps 33 Gbps 36 Gbps 110 Gbps1
Maximum VPN Peers 20,000 20,000 20,000 60,000

Giải pháp duy nhất mở rộng khả năng của Firewall Cisco ASA 5500-X Series thế hệ kế tiếp vượt quá khả năng của những giải pháp NGFW hiện nay.

Firewall Cisco ASA với FirePOWER Services mang lại các dịch vụ an ninh thế hệ tiếp theo đặc biệt đe doạ đến các Tường lửa thế hệ tiếp theo của Cisco ASA 5500-X Series và các sản phẩm tường lửa Adaptive Security Appliance của Cisco ASA 5585-X.

Nó cung cấp sự bảo vệ toàn diện từ các mối đe dọa đã biết và tiên tiến, bao gồm bảo vệ chống lại các cuộc tấn công phần mềm độc hại được nhắm mục tiêu và lâu dài. Firewall Cisco ASA với FirePOWER Services có các tính năng toàn diện này:

VPN site-to-site và VPN truy cập từ xa và cụm công nghệ tiên tiến cung cấp truy cập an toàn, hiệu năng cao và tính sẵn sàng cao để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.
Kiểm soát và kiểm soát ứng dụng (AVC) hỗ trợ hơn 3.000 ứng dụng và các kiểm soát dựa trên rủi ro có thể khởi động các chính sách phát hiện mối đe dọa từ xâm nhập hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS) nhằm tối ưu hóa hiệu quả bảo mật.
Cisco ASA thế hệ tiếp theo với FirePOWER IPS thế hệ tiếp theo (NGIPS) cung cấp khả năng chống lại mối đe dọa hiệu quả cao và nhận thức đầy đủ về ngữ cảnh của người dùng, cơ sở hạ tầng, ứng dụng và nội dung để phát hiện các mối đe dọa đa cấp và tự động hóa phản ứng phòng thủ.
Lọc URL dựa trên danh tiếng và dựa trên danh mục cung cấp cảnh báo toàn diện và kiểm soát lưu lượng web đáng ngờ và thực thi các chính sách trên hàng trăm triệu URL trong hơn 80 danh mục.
Cung cấp hiệu quả phát hiện vi phạm hàng đầu, tổng chi phí sở hữu thấp và giá trị bảo vệ vượt trội giúp bạn khám phá, hiểu và ngăn chặn phần mềm độc hại và các mối đe dọa đang nổi lên bị bỏ lỡ bởi các lớp bảo mật khác.

Firewall Cisco ASA với FirePOWER Services được quản lý tập trung bởi Trung tâm Quản lý FireSIGHT của Cisco. Trung tâm Quản lý cung cấp cho nhóm bảo mật khả năng hiển thị toàn diện và kiểm soát các hoạt động trong mạng.

Khả năng hiển thị bao gồm người dùng, thiết bị, truyền thông giữa các máy ảo, các lỗ hổng bảo mật, các mối đe dọa, ứng dụng phía client, các tệp và trang web. Các chỉ dẫn thỏa hiệp có thể thực hiện được (IoCs) tương quan chi tiết mạng lưới và thông tin sự kiện thiết bị đầu cuối và cung cấp khả năng hiển thị rõ hơn về các trường hợp nhiễm phần mềm độc hại.

Trung tâm Quản lý cũng cung cấp nhận thức về nội dung với quỹ đạo tập tin phần mềm độc hại giúp xác định phạm vi lây nhiễm và xác định nguyên nhân gốc rễ để tăng tốc thời gian khắc phục.

Firewall Cisco Security Manager cung cấp khả năng quản lý luồng công việc hoạt động mạng tập trung và tập trung. Nó tích hợp một bộ các tính năng mạnh mẽ; bao gồm quản lý chính sách và đối tượng, quản lý sự kiện, báo cáo và xử lý sự cố đối với các chức năng tường lửa của Cisco ASA. Đối với các triển khai quy mô nhỏ và đơn giản, Bộ Quản lý Thiết Bị An Toàn Trực Quan của Cisco (ASDM) sẵn có để cung cấp quản lý hoạt động mạng tường lửa dựa trên GUI.

Các công cụ quản lý đẳng cấp doanh nghiệp của Firewall Cisco giúp các quản trị viên giảm sự phức tạp với khả năng hiển thị và kiểm soát không được so sánh trong các triển khai NGFW.

Cisco ASA với FirePOWER Services kết hợp cách tiếp cận tích hợp để phòng chống mối đe dọa, giảm chi phí vốn và chi phí hoạt động và phức tạp về hành chính.

Nó trơn tru tích hợp với môi trường CNTT hiện tại, luồng công việc, và vải mạng. Gia đình thiết bị được thiết kế theo mục đích có khả năng mở rộng cao, có tốc độ lên đến tốc độ multigigabit và cung cấp sự bảo mật nhất quán và mạnh mẽ giữa các chi nhánh, cạnh Internet và trung tâm dữ liệu trong cả môi trường vật lý và ảo.

Với Trung tâm Quản lý FireSIGHT của Cisco, các quản trị viên có thể hợp lý hoá các hoạt động nhằm tương tác các mối đe dọa, đánh giá tác động của chúng, tự động điều chỉnh chính sách bảo mật và dễ dàng định danh người dùng cho các sự kiện bảo mật.

Trung tâm Quản lý liên tục theo dõi cách mạng đang thay đổi theo thời gian. Các mối đe dọa mới được tự động đánh giá để xác định những ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Các nỗ lực ứng phó sau đó tập trung vào việc khắc phục, và các biện pháp phòng ngừa mạng được điều chỉnh để thay đổi các điều kiện đe dọa.

Các hoạt động bảo mật quan trọng như điều chỉnh chính sách được thực hiện tự động, tiết kiệm thời gian và công sức, trong khi sự bảo vệ và biện pháp đối phó được duy trì ở một trạng thái tối ưu.

Trung tâm Quản lý FireSIGHT của Cisco hợp nhất dễ dàng với các giải pháp bảo mật của bên thứ ba thông qua API eStreamer để hợp lý hóa quy trình hoạt động và phù hợp với các loại vải mạng hiện có.

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco gồm các firewall dịch vụ, firewall cứng, firewall mềm cung cấp thế hệ tường lửa chống mối đe dọa đối với những người có yêu cầu an ninh bảo mật cao.

>>Xem bài: hướng dẫn cấu hình firewall cisco

Netsystem tập trung vào phân phối sản phẩm thiết bị Firewall Cisco với cấu hình nổi bật: ASA5508 | ASA5506 | FPR2110-ASA-K9 | FPR2110-NGFW-K9 | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2130-ASA-K9 | FPR2120-ASA-K9 | FPR2120-NGFW-K9 | FPR2140-NGFW-K9 | đang được ưa chuộng với chất lượng cao, giá rẻ trên toàn quốc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn.

Chúng tôi mang tới doanh nghiệp của bạn thông số kỹ thuật mô tả sản phẩm tường lửa cùng với đánh giá, bình luận và chia sẻ thông tin chức năng của firewall Cisco chính hãng nhập khẩu từ Cisco Systems.

Tham khảo bài viết hữu ích:

Cấu hình tường lửa Firewall Cisco

ASA Firewall là gì?

Các dòng thiết bị firewall Cisco tốt nhất

Firewall là gì? 8 mẫu thiết bị tường lửa bạn nên mua bây giờ?

Dưới đây là một số cấu hình firewall cisco nổi bật giúp các bạn có thể có những quyết định sáng suốt khi có dự định lựa chọn mua sắm cho doanh nghiệp mình.

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Firewall Cisco, đừng ngại nhấc máy gọi cho chúng tôi hoặc truy cập website netsystem.vn để có thêm thông tin chi tiết của sản phẩm. Hãy gọi sẽ có báo giá Firewall Cisco tốt hơn!