Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate Fortinet Sophos WatchGuard Palo Alto Networks chính hãng

Thiết bị tường lửa Firewall là thiết bị bảo mật hàng đầu, các loại Firewall Fortigate – Sophos – WatchGuard – Palo Alto Networks… được biết đến như những hãng hàng đầu về giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp cũng như các trung tâm dữ liệu.

Tìm hiểu về firewall qua các sản phẩm tường lửa được thiết kế để hoạt động nhanh nhất, bảo vệ và tương thích tốt nhất để cung cấp hiệu suất tốt nhất và mức giá tốt hơn so với các đổi thủ khác.

Thiết bị firewall cứng chính hãng
Thiết bị firewall cứng chính hãng

Chức năng của Firewall tường lửa Fortigate đặc biệt chiếm ưu thế với các tính năng và dịch vụ bảo mật (UTM Subscription) mà khách hàng rất quan tâm.

Thiết bi Firewall chỉ đơn giản là một chương trình lọc lưu lượng vào và ra khỏi các chương trình khác nhau. Nó giúp bảo mật hệ thống của bạn bởi vì nó đảm bảo rằng chỉ có lưu lượng truy cập được ủy quyền đi qua như kiểm tra bảo mật trong sân bay.

Quan điểm của firewall là, một bức tường lửa cần các quy tắc thích hợp để được thiết lập trước khi nó có thể được sử dụng bất kỳ. Hơn nữa, bất kỳ sai lầm nào trong các quy tắc này sẽ dẫn đến lỗ hổng bảo mật .

Hơn nữa, tường lửa Firewall trong trường hợp VPN hơi phức tạp một chút, bởi vì bạn cần phải lọc không chỉ lưu lượng truy cập đến từ internet mà còn nội bộ. Một ví dụ điển hình là nếu bạn không có tường lửa cài đặt đúng cách, bạn sẽ dễ bị tấn công từ bất kỳ máy chủ nào bên trong mạng nội bộ của bạn (bất kỳ máy chủ hoặc máy chủ bị xâm nhập nào được sử dụng vì mục đích xấu).

Firewall là gì? 8 mẫu thiết bị tường lửa bạn nên mua bây giờ?

VPN firewall là gì?

Stateful firewall là gì?

Chức năng của firewall là gì?

Tìm hiểu về firewall – sự khác nhau giữa firewall cứng và mềm là gì?

Cấu hình tường lửa Firewall Cisco

ASA Firewall là gì?

Các loại firewall Cisco tốt nhất

Juniper SRX là gì? Thiết bị tường lửa Juniper SRX hoạt động ra sao?

Thiết bị Firewall Fortinet Fortigate

Description mô tả
FortiGate FG-400E 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated
FortiGate FG-600E 2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated
FortiGate FG-30E FortiGate-30E 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2/2
FortiGate FG-50E 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
FortiGate FG-60E 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10
FortiGate FG-61E 10 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port, 7 x Internal Ports), 128GB SSD onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
FortiGate FG-60F 10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port). Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10.
FortiGate FG-61F 10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port), 128 GB SSD onboard storage. Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10.
FortiGate FG-80E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16
FortiGate FG-81E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16
FortiGate FG-100E 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
FortiGate FG-100F 22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32.
FortiGate FG-101E 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots) 480GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
FortiGate FG-101F 22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32.
FortiGate FG-140E 40 x GE RJ45 (including 36 x switch ports, 1 x MGMT port, 1x HA port, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ slots. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
FortiGate FG-200E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
FortiGate FG-201E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots, SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated, 480GB onboard SSD storage.
FortiGate FG-240D 42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SSD storage
FortiGate FG-300E 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated
FortiGate FG-301E 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage.
FortiGate FG-500E 2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated
FortiGate FG-501E 2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage
FortiGate FG-600D 2 x 10GE SFP+ slots, 8 x GE RJ45 ports, 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 120GB onboard SSD storage
FortiGate FG-800D 22x GE RJ45 ports, 4x GE RJ45 with Bypass Protection, 8x GE SFP slots, 2x 10G SFP+ slots, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 240GB onboard SSD Storage
FortiGate FG-900D 2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45 management ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 256GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
FortiGate FG-1000D 2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP Slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45 Management ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 1 x 256GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
FortiGate FG-1200D 4 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 240GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
FortiGate FG-1500D 8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
FortiGate FG-2000E 6 x 10GE SFP+ slots, 34 x GE RJ45 ports (including 32 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
FortiGate FG-2500E 10 x 10GE SFP+ slots, 2 x 10GE bypass SFP+ (LC Adapter), 34 x GE RJ45 ports (including 32 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
FortiGate FG-3000D 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies
FortiGate FG-3100D 32 x 10GE SFP+ slots, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD internal storage, and dual AC power supplies
FortiGate FG-3700D 4x 40GE QSFP+ slots , 28x 10GE SFP+ slots, 2x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 4 TB (2x 2TB) HDD onboard storage, and dual AC power supplies
FWB-100D Web Application Firewall – 4 x GE RJ45 ports, 16GB Storage
FWB-400D FortiWeb-400D, 4 x GE RJ45 ports, 4 x SFP GbE ports, 8GB RAM, 1 x 240GB SSD Storage, Single PSU
FWB-600D FortiWeb-600D, 4 x 10/100/1000 RJ45 ports, 4 x SFP GbE ports, 16GB RAM, 240GB SSD, Redundant PSU
FWB-1000D Web Application Firewall – 2 x GE SFP slots, 6 x GE RJ45 ports (includes 4 x bypass ports), dual AC power supplies, 4 TB storage
FWB-1000E Web Application Firewall – 2 x 10GE SFP+ ports, 2 x GE RJ45 ports, 4 x GE RJ45 bypass ports, 4 x GE SFP ports, 2 x GE management ports dual AC power supplies, 2 TB storage
FWB-2000E Web Application Firewall – 2 x 10GE SFP+ ports, 4 x GE RJ45 bypass ports, 4 x GE SFP ports, dual AC power supplies, 2 TB storage
FWB-3000E Web Application Firewall – 4 x 10GE SFP+ ports, 8 x GE RJ45 bypass ports, 4 x GE SFP ports, dual AC power supplies, 4 TB storage
FWB-4000E Web Application Firewall – 8 x GE RJ45 bypass Ports, 4 x GE SFP Ports, 2x 10G SFP+ bypass ports, 2x 10G SFP+ ports, dual AC power supplies, 4 TB storage
FAZ-200F Centralized log & analysis appliance – 2 x GE RJ45, 4TB storage, up to 100GB/Day of logs.
FAZ-300F Centralized log & analysis appliance – 2x GE RJ45, 2x SFP, 8TB storage, up to 150GB/Day of logs.
FAZ-400E Centralized log & analysis appliance – 4 x GE RJ45, 12 TB storage, up to 200 GB/Day of Logs.
FAZ-800F Centralized log&analysis appliance – 4x GE RJ45, 2x GE SFP, 16TB storage, up to 300 GB/Day of Logs
FAZ-1000E Centralized log & analysis appliance – 2x GE RJ45, 24TB storage, up to 600 GB/Day of Logs.
FAZ-2000E Centralized log&analysis appliance – 4x GE RJ45, 2x SFP+, 36TB storage, up to 1000 GB/Day of Logs.
FAZ-3000F Centralized log&analysis appliance – 4x GE RJ45, 2x SFP+, 48TB storage, up to 3000 GB/Day of Logs.
FAZ-3700F Centralized log & analysis appliance – 2 x GE RJ45, 2x SFP+ slots, 240 TB storage, up to 8300 GB/Day of Logs.
Fortinet Transceivers
#FN-TRAN-SFP+GC 10GE copper SFP+ RJ45 Fortinet Transceiver (30m range) for systems with SFP+ slots.
#FG-TRAN-LX 1GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
#FG-TRAN-GC 1GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
#FG-TRAN-SX 1GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
#FR-TRAN-SX 1GE SFP SX transceiver module, -40 to 85c, over MMF, for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
#FR-TRAN-LX 1GE SFP LX transceiver module, -40 to 85c, over SMF, for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots
#FR-TRAN-ZX 1G SFP transceivers, -40/85°C operation, 90km range for all systems with SFP Slots
#FS-TRAN-SFP+SR 10GE SFP+ transceiver module, short range for FortiSwitch D Series with SFP+ and SFP/SFP+ slots
#FS-TRAN-GC 1GE SFP RJ45 transceiver module for FortiSwitch D Series with SFP and SFP/SFP+ slots
#FS-TRAN-SFP+ER 10Gbase-ER SFP+ transceivers, 1550nm. Single Mode. 40km range for systems with SFP+ Slots
#FG-TRAN-SFP+SR 10GE SFP+ transceiver module, short range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
#FG-TRAN-SFP+LR 10GE SFP+ transceiver module, long range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
#FG-TRAN-SFP28-SR 25GE/10GE Dual Rate SFP28 transceiver module, short range for all systems with SFP28/SFP+ slots
#FG-TRAN-SFP28-LR 25GE SFP28 transceiver module, long range for all systems with SFP28 slots
#FG-TRAN-QSFP+SR 40GE QSFP+ transceivers, short range for all systems with QSFP+ Slots
#FG-TRAN-QSFP+LR 40GE QSFP+ transceivers, long range for all systems with QSFP+ Slots
#FG-TRAN-QSFP-4XSFP 40GE QSFP+ Parallel Breakout Active Optical Cable with 1m length for all systems with QSFP+ slots.
#FG-TRAN-QSFP-4SFP-5 40G QSFP+ Parallel Breakout MPO to 4xLC conectors, 5m reach
#SP-CABLE-ADASFP+ 10GE SFP+ active direct attach cable, 10m / 32.8 ft for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots
#FG-TRAN-CFP2-SR10 100GE CFP2 transceivers, 10 channel parallel fiber, short range for all systems with CFP2 Slots
#FG-CABLE-SR10-SFP+ 100G CFP2 Parallel Breakout MPO to 10xLC conectors, 1m reach, transceivers not included
#FG-CABLE-SR10-SFP+5 100G CFP2 Parallel Breakout MPO to 10xLC conectors, 5m reach, transceivers not included
#FG-TRAN-QSFP28-SR4 100GE QSFP28 transceivers, 4 channel parallel fiber, short range

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về các loại Firewall, đừng ngại nhấc máy gọi cho chúng tôi hoặc truy cập website Netsystem để có thêm thông tin tìm hiểu thông số kỹ thuật sản phẩm firewall. Hãy gọi hotline để có báo giá thiết bị Firewall update mới tốt hơn!

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885