Cisco Catalyst 9200

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9200, 9200L series chính hãng

So với quy mô và tính năng phong phú của các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 Series, thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 9200 Series tập trung vào việc cung cấp các tính năng cho việc triển khai chi nhánh đơn giản và trung cấp.

Với khả năng PoE + đầy đủ, dự phòng năng lượng và quạt, băng thông xếp chồng lên tới 160 Gbps, đường uplink mô-đun, hỗ trợ tính năng switch layer 3 và cold patching, Cisco C9200 Switch là giải pháp tuyệt vời của ngành với khả năng phục hồi khác biệt và kiến ​​trúc tiến bộ cho chi nhánh hiệu quả. truy cập văn phòng.

Chuyển sang một thứ mới: Nâng cấp lên các thiết bị chuyển mạch Cisco 9200 để mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định với các khả năng an toàn, linh hoạt và lập trình khác biệt.

C9200L-24T-4G-E | C9200L-48T-4G-E | C9200L-24T-4X-E | C9200L-24P-4G-E | C9200-24T-A | C9200-24T-E | C9200-48T-A | C9200-48T-E | C9200-STACK-KIT | C9200L-48P-4X-E | C9200L-STACK-KIT | C9200L-48T-4X-E | C9200-NM-4X | C9200-NM-4G  | C9200-24P-E | C9200-48P-E | C9200-24PXG-E | C9200-48PXG-E | C9200L-24P-4X-E | C9200L-48P-4X-E

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 9200L, Cisco Catalyst 9200 series

Bảng báo giá các mã đặt hàng Switch Cisco 9200, 9200L series

 • C9200L-24P-4G-A Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage. $3,689.80
 • C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials. $3,689.80
 • C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage. $5,665.75
 • C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials. $5,665.75
 • C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage. $2,560.68
 • C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials. $2,560.68
 • C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G ,Network Essentials. $4,536.63
 • C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage. $7,803.01
 • C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials. $7,803.01
 • C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage. $9,778.96
 • C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials. $9,778.96
 • C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials. $4,415.66
 • C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials. $6,391.61
 • C9200-24P-A Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage. $4,140.10
 • C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials. $4,140.10
 • C9200-24T-A Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage. $3,333.59
 • C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials. $3,333.59
 • C9200-48P-A Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage. $8,696.90
 • C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials. $8,696.90
 • C9200-48T-A Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage. $5,672.47
 • C9200-NM-4G Catalyst 9200 4 x 1G Network Module. $685.54
 • C9200-NM-4X Catalyst 9200 4 x 10G Network Module. $2,688.38
 • C9200-STACK-KIT= Cisco Catalyst 9200 Stack Module. $1,763.83
 • C9200L-STACK-KIT= Cisco Catalyst 9200L Stack Module. $1,763.83

Cấu hình Switch Cisco 9200 24 port và 48 cổng

Catalyst C9200-24T Switch Catalyst C9200-48P Switch
Catalyst C9200L-24P-4G Switch Catalyst C9200-48T Switch
Catalyst C9200L-24P-4X Switch Catalyst C9200L-48PL-4G Switch
Catalyst C9200L-24PXG-2Y Switch Catalyst C9200L-48PL-4X Switch
Catalyst C9200L-24PXG-4X Switch Catalyst C9200L-48PXG-2Y Switch
Catalyst C9200L-24T-4G Switch Catalyst C9200L-48PXG-4X Switch
Catalyst C9200L-24T-4X Switch Catalyst C9200L-48T-4G Switch
Catalyst C9200L-48P-4G Switch Catalyst C9200L-48T-4X Switch
Catalyst C9200L-48P-4X Switch Catalyst C9200-48PL Switch
Catalyst C9200-24P Switch Catalyst C9200-48PXG Switch
Catalyst C9200-24PXG Switch

Dowload Catalog C9200 Cisco series Datasheet

Network Module mua thêm cho Catalyst 9200 series
Network Module mua thêm cho Catalyst 9200 series
Nguồn dự phòng Power supplies mua thêm cho Catalyst 9200 series
Nguồn dự phòng Power supplies mua thêm cho Catalyst 9200 series

Phụ kiện options Network modules

Mã ID Mô tả cấu hình
C9200-NM-2Y (=) Catalyst 9200 2 x 25 GE Network Module, spare
C9200-NM-2Q (=) Catalyst 9200 2 x 40GE Network Module, spare
C9200-NM-4G (=) Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module, spare
C9200-NM-4X (=) Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module, spare
C9200-NM-BLANK Catalyst 9200 BLANK Network Module

Phụ kiện StackWise-80 and StackWise-160 Kit and cables

Mã ID Mô tả cấu hình
C9200-STACK-KIT= C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT= C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare

Phụ kiện nguồn Power supplies

Mã ID Mô tả cấu hình
PWR-C5-125WAC (=) 125W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2 125W AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C5-600WAC (=) 600W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-600WAC/2 600W AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C5-1KWAC (=) 1KW AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-1KWAC/2 1KW AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-125WAC (=) 125W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-125WAC/2 125W AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-600WAC (=) 600W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-600WAC/2 600W AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-1KWAC (=) 1KW AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-1KWAC/2 1KW AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C5-BLANK= Blank Module

Phụ kiện Software licenses

Mã ID Mô tả cấu hình
C9200-DNA-P-24-3Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-24-5Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-24-7Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -3Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -5Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -7Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-E-24 C9200 Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200-DNA-E-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-24-5Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-24-7Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-E-48 C9200 Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200-DNA-E-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-48-5Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-48-7Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-24 C9200 Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200-DNA-A-24-3Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-24-5Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-24-7Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-48 C9200 Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200-DNA-A-48-3Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-48-5Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-48-7Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-P-24-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-24-5Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-24-7Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 -5Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 -7Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-E-24 C9200L Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-24 C9200L Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-48 C9200L Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200 switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200-24-E-A C9200 24-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200-24-E-A-3 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-24-E-A-5 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-24-E-A-7 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200-48-E-A C9200 48-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200-48-E-A-3 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-48-E-A-5 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-48-E-A-7 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200L-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200L-24-E-A C9200L 24-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200L-24-E-A-3 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200L-24-E-A-5 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200L-24-E-A-7 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200L-48-E-A C9200L 48-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200L-48-E-A-3 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200L-48-E-A-5 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200L-48-E-A-7 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y

Vậy tại sao bạn nên chọn thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 9200L mà không dùng tiếp Cisco 2960X nữa?

Tại sao nên chọn Switch Cisco 9200

Đại lý ủy quyền bán Switch Cisco 9200 chính hãng tại Hà nội và Sài gòn

Chúng tôi mang tới doanh nghiệp của bạn thông số kỹ thuật mô tả sản phẩm cùng với đánh giá, bình luận và chia sẻ thông tin Sw 9200 Cisco chính hãng nhập khẩu từ Cisco Systems.

Các sản phẩm Cisco C9200 được bán tại Netsystem đều là hàng chính hãng bảo hành 01 năm và nhận được sự hỗ trợ dịch vụ service smartnet 24/7 sau bán hàng tốt nhất của chúng tôi.

Mua các sản phẩm nổi bật của Cisco 9200Cisco 9200L tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để có giá rẻ nhất với dịch vụ chuyên nghiệp miễn phí giao tận nơi

Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về Switch Cisco 9200 cũng như Switch Cisco Catalyst 9200L, đừng ngại nhấc máy gọi cho chúng tôi hoặc truy cập website https://netsystem.vn để có thêm thông tin chi tiết của sản phẩm. Hãy gọi hotline để có giá Switch Cisco 9200 update mới tốt hơn!