Cisco MDS 9200 Series

Cisco MDS 9200 Multiservice Switches

DS-C9220I-12PEK9 ; DS-C9220I-12PIK9 ; DS-C9220I-4PEK9 ; DS-C9220I-4PIK9 ; M9220I-UPGK9 ; DS-C9250ID16GSFPK9 ; DS-C9250I-K9 ; Cisco DS-SFP-FC16G-LW ; Cisco DS-SFP-FC16G-SW ; Cisco DS-SFP-FC32G-LW ; Cisco DS-SFP-FC32G-SW

Cisco MDS 9200 Series Multiservice Switches
Cisco MDS 9200 Series Multiservice Switches

Cisco MDS 9200 Series Multiservice Switch bao gồm:

  • Cisco MDS 9250i Multiservice Fabric Switch
  • Cisco MDS 9220i Multiservice Fabric Switch

Fibre Channel Switch Cisco MDS 9250i

Fibre Channel Switch Cisco MDS 9250i là thế hệ tiếp theo của Thiết bị chuyển mạch đa dịch vụ Cisco MDS 9200 Series có độ linh hoạt cao, hàng đầu trong ngành, là một nền tảng được tối ưu hóa để triển khai các giải pháp mở rộng SAN hiệu suất cao, các dịch vụ Fibre Channel Switch thông minh phân tán và kết nối đa giao thức hiệu quả về chi phí cho cả hệ thống mở và môi trường máy tính lớn.

Mô tả
DS-C9250I-K9 MDS 9250i 50 port switch base config (20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP)
DS-C9250I-K9= MDS 9250i 50 port switch base config (20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP), spare
M9250IP20-16G= MDS 9250i 20-port Fibre Channel Upgrade License, spare
L-M9250IP20-16G= MDS 9250i 20-port Fibre Channel Upgrade License, spare, eDelivery
DS-C9250ID16GSFPK9 MDS 9250i 50 port switch base config bundle with 20 16G FC SFPs
DS-C9250ID8GSFPK9 MDS 9250i 50 port switch base config bundle with 20 8G FC SFPs
M9250IPD20-16GSFP= MDS 9250i 20-port FC Upgrade License bundle with 20 16G FC SFPs
M9250IPD20-8GSFP= MDS 9250i 20-port FC Upgrade License bundle with 20 8G FC SFPs

Với kiểu dáng nhỏ gọn và các khả năng nâng cao thường chỉ có trên các thiết bị chuyển mạch cấp Director, Cisco MDS 9250i là giải pháp lý tưởng cho các SAN phòng ban và văn phòng chi nhánh từ xa cũng như trong các SAN quy mô lớn kết hợp với Cisco MDS 9710 Multilayer Director .

Fibre Channel Switch Cisco MDS 9220i

Bộ chuyển mạch Fibre Channel Switch Cisco MDS 9220i FCIP cho phép khách hàng triển khai các giải pháp mở rộng SAN hiệu suất cao, kết nối đa giao thức hiệu quả về chi phí và các dịch vụ kết cấu thông minh phân tán cho cả hệ thống mở và môi trường máy tính lớn.

Mô tả
DS-C9220I-4PEK9 MDS 9220i Multiprotocol Fixed Switch Base configuration (4xFC, 2xFCIP), port side exhaust
DS-C9220I-4PIK9 MDS 9220i Multiprotocol Fixed Switch Base configuration (4xFC, 2xFCIP), port side intake
M9220I-UPGK9 MDS 9220i Upgrade license to enable all ports (12xFC, 6xFCIP)
DS-C9220I-12PEK9 MDS 9220i Multiprotocol Fixed Switch Advanced configuration (12xFC, 6xFCIP), port side exhaust
DS-C9220I-12PIK9 MDS 9220i Multiprotocol Fixed Switch Advanced configuration (12xFC, 6xFCIP), port side intake
DS-C9220I-4PEK9= MDS 9220i Multiprotocol Fixed Switch Base configuration (4xFC, 2xFCIP), port side exhaust, (Spare)
DS-C9220I-4PIK9= MDS 9220i Multiprotocol Fixed Switch Base configuration (4xFC, 2xFCIP), port side intake, (Spare)
M9220I-UPGK9= MDS 9220i Upgrade license to enable all ports (12xFC, 6xFCIP), (Spare)

Với kiểu dáng nhỏ gọn và các tính năng nâng cao, Cisco MDS 9220i là giải pháp lý tưởng cho các SAN phòng ban và văn phòng chi nhánh từ xa cũng như các SAN quy mô lớn kết hợp với Cisco MDS 9700 Series Multilayer Director.