Cisco Meraki

Meraki Cisco | WiFi Access Point | Security | Switches | Routers chính hãng

MS120-8 ; MS120-8FP ; MS120-8LP ; MS120-24 ; MS120-24P ; MS120-48 ; MS120-48FP ; MS120-48LP

Meraki Cisco

SWITCHING CLOUD MANAGED SWITCHES

Cisco Meraki MS120 cung cấp chuyển mạch truy cập Lớp 2, lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Dòng MS120 có nhiều tùy chọn công suất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của việc triển khai chi nhánh và khuôn viên.

Với các kiểu máy khác nhau, có khả năng cung cấp công suất lên đến 740W trên nhiều mật độ cổng khác nhau, bao gồm cả các liên kết hỗ trợ uplink SFP, dòng MS120 hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng không dây trong tương lai trên nhiều môi trường khác nhau.

 • MS120-8-HW
 • MS120-8LP-HW
 • MS120-8FP-HW
 • MS120-24-HW
 • MS120-24P-HW
 • MS120-48-HW
 • MS120-48LP-HW
 • MS120-48FP-HW

Cisco Meraki MS125 cung cấp chuyển mạch truy cập Lớp 2 và liên kết uplink 10G, lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên. Dòng MS125 có nhiều tùy chọn công suất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của việc triển khai chi nhánh và khuôn viên.

Với 5 mẫu khác nhau, có khả năng cung cấp công suất lên đến 740W trên nhiều mật độ cổng khác nhau, bao gồm các liên kết hỗ trợ 10Gb SFP +, dòng MS125 hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng không dây trong tương lai trên nhiều môi trường khác nhau.

MS125-48-HWMS125-48LP-HW ; MS125-48FP-HW ; MS125-24P-HW ; MS125-24-HW

 • MS125-24-HW
 • MS125-24P-HW
 • MS125-48-HW
 • MS125-48LP-HW
 • MS125-48FP-HW

Thiết bị chuyển mạch có thể xếp chồng của Cisco Meraki MS210 cung cấp kết nối Lớp 3 cơ bản lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Dòng MS210 có nhiều tùy chọn công suất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của việc triển khai chi nhánh và khuôn viên.

Với 5 mô hình khác nhau, có khả năng cung cấp công suất PoE + lên đến 740W trên nhiều mật độ cổng, bao gồm các liên kết hỗ trợ uplink SFP, dòng MS210 hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng không dây trong tương lai trên nhiều môi trường khác nhau.

MS210-24-HW ; MS210-24P-HW ; MS210-48-HW ; MS210-48FP-HW ; MS210-48LP-HW

 • MS210-24-HW
 • MS210-24P-HW
 • MS210-48-HW
 • MS210-48LP-HW
 • MS210-48FP-HW

Cisco Meraki MS225 cung cấp chuyển mạch truy cập lớp 2 và lý tưởng để triển khai đến các địa điểm chi nhánh. Với khả năng xếp chồng và 10G SFP + liên kết uplink mọi mô hình, hiệu suất được đảm bảo. Dòng sản phẩm này cũng hỗ trợ PSU từ xa có thể lắp vào tủ rack (Cisco RPS-2300) tùy chọn cho các yêu cầu dự phòng nguồn.

Với 5 kiểu máy khác nhau, có khả năng cung cấp nguồn PoE + lên đến 740W trên nhiều mật độ cổng, bao gồm cả các liên kết hỗ trợ uplink SFP +, dòng MS225 hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng không dây trong tương lai trên nhiều môi trường khác nhau.

MS225-24-HW ; MS225-24P-HW ; MS225-48-HW ; MS225-48FP-HW ; MS225-48LP-HW

 • MS225-24-HW
 • MS225-24P-HW
 • MS225-48-HW
 • MS225-48LP-HW
 • MS225-48FP-HW

Cisco Meraki MS250 cung cấp chuyển mạch truy cập đáng tin cậy, lý tưởng để triển khai tại các chi nhánh và khuôn viên nhỏ. Với khả năng xếp chồng và liên kết uplink 10G SFP + trên mọi mô hình, khả năng dự phòng và hiệu suất được đảm bảo. Dòng này cũng hỗ trợ các nguồn điện dự phòng, có thể thay thế tại trường cho các mạng quan trọng.

Với 5 mô hình khác nhau, có khả năng cung cấp công suất PoE + lên đến 740W trên nhiều mật độ cổng, bao gồm các liên kết hỗ trợ SFP +, dòng MS250 hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ triển khai cơ sở hạ tầng chi nhánh và khuôn viên nhỏ.

MS250-24-HW ; MS250-24P-HW ; MS250-48-HW ; MS250-48FP-HW ; MS250-48LP-HW

 • MS250-24-HW
 • MS250-24P-HW
 • MS250-48-HW
 • MS250-48LP-HW
 • MS250-48FP-HW

SECURITY APPLIANCES CLOUD MANAGED UTM WITH SD-WAN CAPABILITY

Meraki MX75 ; Meraki MX84 ; Meraki MX85 ; Meraki MX95 ; Meraki MX105 ; Meraki MX250 ; Meraki MX450 ; Meraki MX68CW ; Meraki MX68W ; Meraki MX68 ; Meraki MX67W ; Meraki MX67C ; Meraki MX67

Meraki MX64 và MX65 là các thiết bị bảo mật doanh nghiệp được thiết kế để triển khai phân tán yêu cầu quản trị từ xa. Nó lý tưởng cho các quản trị viên mạng, những người yêu cầu cả sự dễ dàng triển khai và một bộ tính năng hiện đại. Bảng điều khiển Meraki cho phép triển khai MX64 hoặc MX65 đơn giản và dễ dàng với cấu hình trước tối thiểu ở hầu hết mọi vị trí.

MX64 và MX65 cũng có sẵn trong các mô hình Không dây (MX64W / MX65W) có thể cung cấp vùng phủ sóng 802.11ac cho các máy khách không dây.

 • MX64
 • MX64W

VPN Throughput: 100 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 50
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 200 Mbps

Được thiết kế từ đầu với một modem di động tích hợp mới, MX67C và MX68CW được thiết kế để đơn giản hóa bất kỳ việc triển khai nào yêu cầu đường lên di động dự phòng. Điều này là lý tưởng cho các vị trí nhỏ ở xa với các nhà cung cấp mạch WAN không đáng tin cậy hoặc cho các trang web muốn mức dự phòng và tính sẵn sàng cao nhất. Bảng điều khiển Meraki cùng với liên kết lên di động tích hợp cho phép triển khai MX67C hoặc MX68CW đơn giản và dễ dàng với cấu hình trước tối thiểu ở hầu hết mọi vị trí.

Đối với các trang web nhỏ hơn không yêu cầu đường lên di động dự phòng nhưng vẫn cần một thiết bị có khả năng có thể dễ dàng triển khai, các mẫu cơ sở của MX67 và MX68 có sẵn mà không cần đường lên di động tích hợp. MX67 và MX68 cũng có sẵn trong các mô hình Không dây (MX67W / MX68CW) có thể cung cấp vùng phủ sóng 802.11ac cho các máy khách không dây.

Thiết bị bảo mật Cisco Meraki MX67W và MX67W-HW lý tưởng cho các tổ chức đang xem xét giải pháp Quản lý mối đe dọa hợp nhất (UTM) cho các mạng chi nhánh nhỏ. Vì MX được quản lý 100% bằng đám mây nên việc cài đặt và quản lý từ xa rất đơn giản. MX có một bộ dịch vụ mạng toàn diện, loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị. Các dịch vụ này bao gồm khả năng SD-WAN, tường lửa dựa trên ứng dụng, lọc nội dung *, lọc tìm kiếm trên web, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập dựa trên SNORT® *, Bảo vệ chống phần mềm độc hại nâng cao của Cisco (AMP) *, chuyển đổi dự phòng di động 4G và hơn thế nữa.

 • MX67
 • MX67C
 • MX67W

VPN Throughput: 200 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 50
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 300 Mbps

 • MX68
 • MX68CW
 • MX68W

VPN Throughput: 200 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 50
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 300 Mbps

Meraki MX75 là một thiết bị bảo mật doanh nghiệp được thiết kế để triển khai phân tán yêu cầu quản trị từ xa trên các môi trường chi nhánh Trung bình. Nó là lý tưởng cho các quản trị viên mạng, những người yêu cầu cả sự dễ dàng triển khai và một bộ tính năng hiện đại. Bảng điều khiển Meraki cho phép triển khai MX75 đơn giản và dễ dàng với cấu hình trước tối thiểu ở hầu hết mọi vị trí.

Cung cấp 3 đường lên liên kết WAN chuyên dụng, 1 cổng x GbE SFP và 2 x cổng RJ45 GbE. Các cổng LAN bao gồm 10 cổng RJ45 GbE. MX75 đã sẵn sàng để triển khai trong nhiều môi trường doanh nghiệp. Thiết bị MX75 cung cấp các tính năng sau:

 • MX75

VPN Throughput: 500 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 75
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 750 Mbps

Tường lửa Meraki MX84 là một trong những tường lửa SMB tốt nhất mang lại hiệu suất vượt trội với giao diện quản lý đơn giản. MX84 được đánh giá cho 50-100 người dùng, thông lượng tường lửa 500 Gbps và thông lượng VPN 250 Mbps. Tin tưởng rằng môi trường an ninh mạng của bạn được bảo vệ bằng giấy phép bảo mật Meraki MX84 Advanced hoặc Enterprise để đảm bảo an ninh mạng toàn diện.

 • MX84

VPN Throughput: 250 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 100
Web Caching: 1 TB
Adv Security Throughput: 320 Mbps

 • MX85

Meraki MX85 là một thiết bị bảo mật doanh nghiệp được thiết kế để triển khai phân tán yêu cầu quản trị từ xa trên các môi trường chi nhánh Trung bình. Nó là lý tưởng cho các quản trị viên mạng, những người yêu cầu cả sự dễ dàng triển khai và một bộ tính năng hiện đại. Bảng điều khiển Meraki cho phép triển khai MX85 đơn giản và dễ dàng với cấu hình trước tối thiểu ở hầu hết mọi vị trí.

Cung cấp 4 liên kết uplink WAN chuyên dụng, cổng SFP 2 x 1GbE và 2 cổng RJ45 1GbE. Các cổng LAN bao gồm 8 cổng RJ45 1GbE và 2 cổng SFP. MX85 đã sẵn sàng để triển khai trong nhiều môi trường doanh nghiệp. Thiết bị MX85 cung cấp các tính năng sau:

VPN Throughput: 500 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 200
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 750 Mbps

 • MX95

Meraki MX95 /105 là một thiết bị bảo mật doanh nghiệp được thiết kế để triển khai phân tán yêu cầu quản trị từ xa trên các môi trường chi nhánh Trung bình. Nó là lý tưởng cho các quản trị viên mạng, những người yêu cầu cả sự dễ dàng triển khai và một bộ tính năng hiện đại. Bảng điều khiển Meraki cho phép triển khai MX95 /105 đơn giản và dễ dàng với cấu hình trước tối thiểu ở hầu hết mọi vị trí.

Cung cấp 4 x uplinks WAN chuyên dụng, 2 x 10G SFP + cổng và 2 x RJ45 2.5G mGig cổng. Các cổng LAN bao gồm 4 cổng RJ45 1GbE và 2 cổng SFP + 10G, MX95 / 105 sẵn sàng triển khai trong nhiều môi trường doanh nghiệp khác nhau. Thiết bị MX95 / 105 cung cấp các tính năng sau:

VPN Throughput: 800 Mbps
Concurrent VPN Tunnels: 500
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 1 Gbps

 • MX105

VPN Throughput: 1 Gbps
Concurrent VPN Tunnels: 1,000
Web Caching: N/A
Adv Security Throughput: 1.5 Gbps

 • MX250

VPN Throughput: 1.0 Gbps
Concurrent VPN Tunnels: 3,000
Web Caching: 128 GB SSD
Adv Security Throughput: 2.0 Gbps

 • MX450

VPN Throughput: 2.0 Gbps
Concurrent VPN Tunnels: 5,000
Web Caching: 128 GB SSD
Adv Security Throughput: 4.0 Gbps