Network Module Cisco

Các module mạng hay còn gọi là network module có thể thay thế hiện trường này với tốc độ 25G và 40G trong dòng Cisco Catalyst 9300 cho phép linh hoạt hơn về kiến ​​trúc và bảo vệ đầu tư cơ sở hạ tầng bằng cách cho phép di chuyển không gián đoạn từ 10G sang 25G và hơn thế nữa. Cấu hình chuyển mạch mặc định không bao gồm mô-đun mạng. Khi mua bộ chuyển mạch, bạn có thể chọn từ các mô-đun mạng được mô tả trong bảng dưới

C9200-NM-4X ; C9200-NM-4G ; C9200-STACK-KIT ; C9200L-STACK-KIT ; C9300L-STACK-KIT ; C9300-NM-4G ; C9300-NM-8X ; C9400-LC-24S ; C9400-LC-24XS ; C9400-PWR-3200AC ; C9400-SUP-1 ; NIM-1GE-CU-SFP ; NIM-ES2-4 ; NIM-ES2-8 ; PWR-C1-350WAC-P ; PWR-C5-125WAC ; PWR-C6-125WAC ; PWR-C1-715WAC-P

Network modules for Catalyst C9300 series

Network modules for Catalyst C9300 series

Mã ID Mô tả cấu hình
C9300X-NM-8M Catalyst 9300X 8 x 10G/mGig Network Module
C9300X-NM-8M= Catalyst 9300X 8 x 10G/mGig Network Module, spare
C9300X-NM-8Y Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module
C9300X-NM-8Y= Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module, spare
C9300X-NM-2C Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module
C9300X-NM-2C= Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module, spare
C9300X-NM-4C Catalyst 9300 4 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module
C9300X-NM-4C= Catalyst 9300 4 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module, spare
C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE SFP Network Module
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE SFP Network Module, spare
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10G/1G SFP+ Network Module
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10G/1G SFP+ Network Module, spare
C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE QSFP Network Module
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE QSFP Network Module, spare
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G/10G/1G SFP28 Network Module
C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25G/10G/1G SFP28 Network Module, spare
C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x 10G/mGig Network Module
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x 10G/mGig Network Module, spare
NM-BLANK-T1= Cisco Catalyst Type 1 Network Module Blank, spare
Storage Module
Mã ID Mô tả cấu hình
SSD-120G Cisco pluggable USB3.0 120G SSD storage
SSD-120G= Cisco pluggable USB3.0 120G SSD storage, spare
SSD-240G Cisco pluggable USB3.0 240G SSD storage
SSD-240G= Cisco pluggable USB3.0 240G SSD storage, spare

Power supplies for Catalyst 9300

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9300 Series hỗ trợ nguồn điện dự phòng kép redundant. Theo mặc định, bộ chuyển mạch được cung cấp với một nguồn điện và nguồn điện thứ hai có thể được mua khi switch được đặt hàng hoặc sau đó. Nếu chỉ lắp một bộ nguồn, nó phải luôn ở trong khoang cấp nguồn số 1. Các switch cũng xuất xưởng với ba quạt có thể thay thế tại hiện trường. Nguồn cung cấp là phổ biến trên Catalyst 9300 Series.

Mã ID Mô tả cấu hình
PWR-C1-350WAC= 350WAC power supply spare
PWR-C1-715WAC= 715WAC power supply spare
PWR-C1-715WDC= 715WDC power supply spare
PWR-C1-1100WAC= 1100WAC power supply spare
PWR-C1-1900WAC= 1900WAC Power supply spare
PWR-C1-350WAC-P= 350WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-715WAC-P= 715WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-1100WAC-P= 1100WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-715WAC-UP Upgrade to 715WAC Platinum-rated power supply
PWR-C1-1100WAC-UP Upgrade to 1100WAC Platinum-rated power supply
PWR-C1-1900WAC-UP Upgrade to 1900WAC Platinum-rated power supply

Cisco StackWise-480/1T and StackPower cables

Mã ID Mô tả cấu hình
STACK-T1-50CM= Cisco StackWise-480/1T 50cm stacking cable spare
STACK-T1-1M= Cisco StackWise-480/1T 1m stacking cable spare
STACK-T1-3M= Cisco StackWise-480/1T 3m stacking cable spare
CAB-SPWR-30CM= Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 30cm spare
CAB-SPWR-150CM= Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 150cm spare

Cisco StackWise-320 Accessories

Mã ID Mô tả cấu hình
C9300L-STACK-KIT Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable
C9300L-STACK-KIT= Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable, spare
STACK-T3-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable – default with Stack Kit for C9300L SKUs
STACK-T3-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
STACK-T3-1M 1M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs
STACK-T3-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
STACK-T3-3M 3M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs
STACK-T3-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs

Network Module mua thêm cho Catalyst 9200 series

Nguồn Power supplies for Cisco 9200

Mã ID Mô tả cấu hình
PWR-C5-125WAC (=) 125W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2 125W AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C5-600WAC (=) 600W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-600WAC/2 600W AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C5-1KWAC (=) 1KW AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-1KWAC/2 1KW AC Config 5 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-125WAC (=) 125W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-125WAC/2 125W AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-600WAC (=) 600W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-600WAC/2 600W AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C6-1KWAC (=) 1KW AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-1KWAC/2 1KW AC Config 6 Power Supply – Secondary Power Supply
PWR-C5-BLANK= Blank Module

StackWise-80 and StackWise-160 Kit and cables for Catalyst 9200

Mã ID Mô tả cấu hình
C9200-STACK-KIT= C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT= C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare

Network modules for Cisco Catalyst 9200 series

Mã ID Mô tả cấu hình
C9200-NM-2Y (=) Catalyst 9200 2 x 25 GE Network Module, spare
C9200-NM-2Q (=) Catalyst 9200 2 x 40GE Network Module, spare
C9200-NM-4G (=) Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module, spare
C9200-NM-4X (=) Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module, spare
C9200-NM-BLANK Catalyst 9200 BLANK Network Module

Network module for Catalyst 9400 series

Mã ID Mô tả cấu hình
C9400-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1XL (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL-Y (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400X-SUP-2(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module
C9400X-SUP-2XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2XL Module
C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE w/ 24-port 10G mGig, 24-port 1G RJ-45
C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48HN (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 5G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48HX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G (SFP+)
C9400-PWR-3200AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-3200DC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W DC Power Supply
C9400-S-BLANK (=) Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover
C9400-PWR-BLANK (=) Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover
C9410-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray
C9407-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray
C9404-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray
C9410-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit
C9407-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit
C9404-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Accessory Kit
C9404-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Rack Mount
C9407-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount
C9410-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount
C9410-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit
C9407-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit

Network Module for Catalyst 9500 series

Mã ID Mô tả cấu hình
C9500-NM-2Q Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
C9500-NM-8X Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-2Q= Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module Spare
C9500-NM-8X= Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module Spare
Power supplies, cables, and fan for the Cisco Catalyst 9500 Series
C9K-PWR-1600WAC-R 1600W AC Power Supply
C9K-PWR-650WAC-R 650W AC Power Supply
C9K-PWR-1600WDC-R 1600W DC Power Supply
C9K-PWR-930WDC-R 930W DC Power Supply
C9K-PWR-1600WACR/2 1600W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-650WAC-R/2 650W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-1600WDCR/2 1600W DC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-930WDC-R/2 930W DC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-C4-BLANK Catalyst 9500 power supply blank cover
C9K-PWR-C5-BLANK Catalyst 9500 power supply blank cover
C9K-T1-FANTRAY Catalyst 9500 fan tray
FAN-T4-R Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan
PWR-C4-950WAC-R 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WAC-R/2 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling, Redundant
Power supplies, cables, and fan for the Cisco Catalyst 9500X Switch
C9K-PWR-1500WAC Catalyst 9500X 1500W AC Power Supply
C9K-PWR-1500WDC Catalyst 9500X 1500W DC Power Supply
C9K-PWR-1500WAC/2 Catalyst 9500X 1500W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-1500WDC/2 Catalyst 9500X 1500W DC Power Supply, Redundant
PWR-C6-BLANK Catalyst 9500X power supply blank cover
C9500X-FAN-1U-R Catalyst 9500X front to back cooling fan
C9500X-FAN-1U-F Catalyst 9500X back to front cooling fan

Network Module for Catalyst 9600 series

Mã ID Mô tả cấu hình
C9606R (=) Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
C9600-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
C9600-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9600X-SUP-2 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 2 Module
C9600X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9600-LC-24C (=) Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9600-LC-48YL (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-48TX (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-port RJ45 Copper – 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100Mbps/10Mbps
C9600-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 1GE
C9600-LC-40YL4CD Cisco Catalyst 9600 Series Combo Linecard
40 ports 10/25/50GE SFP
2 ports 40/100/200GE QSFP56 uplinks
2 ports 40/100/200/400GE QSFP DD uplinks
C9606-FAN (=) Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray
C9K-F2-SSD-240GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage
C9K-F2-SSD-480GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage
C9K-F2-SSD-960GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 960GB SSD Storage
Power Supplies
C9600-PWR-2KWAC (=) Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
C9600-PWR-2KWDC (=) Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply
Spare Accessories and Kits
C9606-SLOT-BLANK (=) Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Chassis Module Slot
C9606-PWR-BLANK (=) Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Chassis Power Supply Slot
CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B
CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F
C9606-RACK-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Rack Mount
C9606-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Accessory Kit
C9606-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Shelf Install Kit
C9606-FB-23-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Front to Back Kit

BÁO GIÁ PHÂN PHỐI Thiết bị mạng JUNIPER CHÍNH HÃNG UY TÍN

Thiết bị mạng Juniper | Juniper SRX300 | Juniper SRX320  | Juniper SRX340  | Juniper SRX345 | Juniper SRX380 | Juniper EX2300 | Juniper EX3300 | Juniper EX3400 | Juniper EX4200 | Juniper EX4300 | Juniper EX4400 | Juniper EX4600

[NETSYSTEM CO.,LTD] - NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO UY TÍN

[HN] Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình,TP. Hà Nội.

[Hotline] 091402.5885

[Hotline] 091476.9119

[SG] LL1E Đường Tam Đảo, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

[Hotline] 091549.5885

[Hotline] 091649.8448

[Tel]  +84-24-37714417        

[Fax]  +84-24-37711222

[Skype] netsystemvn

[Email]  contact@netsystem.vn       

[Website]  https://netsystem.vn

Tại sao nên mua Network Module tại Netsystem.vn?

✓ Trả lời: Netsystem.vn nhà phân phối Network Module chính hãng uy tín, danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Netsystem.vn luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp, các sản phẩm thiết bị mạng từ các hãng sản xuất uy tín nổi tiếng trên toàn thế giới như Cisco, Juniper. Với kinh nghiệm 20 năm uy tín của mình chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng uy tín, chuyên nghiệp với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng nghìn khách hàng đã hợp tác và đánh giá...

Network Module có hỗ trợ bán buôn và dự án không?

✓ Trả lời: Dải sản phẩm tồn kho Network Module phong phú đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách giá sỉ và lẻ đều có nhiều ưu đãi.

Sản phẩm Network Module có phải chính hãng không?

✓ Trả lời: Sản phẩm Network Module được phân phối chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan. Netsystem.vn luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng

Sieuthimang.vn có phân phối Network Module toàn quốc không?

✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.

Mua Network Module có hỗ trợ kỹ thuật không?

✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.