Fortigate 401E

Yêu cầu báo giá pls email: contact@netsystem.vn

Hà Nội ] Số 23 Ngõ 477 Phố Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình
Số Mobile/Zalo: 0915495885
Số Mobile/Zalo: 0914769119
Hồ Chí Minh ] LL1E Đường Tam Đảo, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q.10
Số Mobile/Zalo: 0916498448
Số Mobile/Zalo: 0914025885

Thiết bị tường lửa Firewall FortiGate 401E | FG-401E-BDL-950-12 | License FC-10-0401E-950-02-12 Specs Datasheet

FG-401E
FG-401E
 1. USB Ports
 2. Console Port
 3. 2x GE RJ45 MGMT/HA Ports
 4. 16x GE RJ45 Ports
 5. 16x GE SFP Slots

FortiGate FG-401E
18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage. SKU: FG-401E

FortiGate-401E Hardware plus 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

 • FortiGate-401E Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) SKU: FG-401E-BDL-950-12
 • FortiGate-401E Hardware plus 3 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) SKU: FG-401E-BDL-950-36
 • FortiGate-401E Hardware plus 5 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) SKU: FG-401E-BDL-950-60

Fortinet FortiGate-401E Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection

 • FortiGate-401E Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection SKU: FG-401E-BDL-817-12
 • FortiGate-401E Hardware plus 3 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection SKU: FG-401E-BDL-817-36
 • FortiGate-401E Hardware plus 5 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection SKU: FG-401E-BDL-817-60

Fortinet FortiGate-401E Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection

 • FortiGate-401E Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection SKU: FG-401E-BDL-811-12
 • FortiGate-401E Hardware plus 3 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection SKU: FG-401E-BDL-811-36
 • FortiGate-401E Hardware plus 5 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection SKU: FG-401E-BDL-811-60

Fortinet FortiGate-401E 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, AS, FSA Cloud, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc)

 • FortiGate-401E 1 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS,AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) SKU: FC-10-0401E-817-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS,AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) SKU: FC-10-0401E-817-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS,AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) SKU: FC-10-0401E-817-02-60

Fortinet FortiGate-401E Enterprise Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc)

 • FortiGate-401E 1 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-811-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-811-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-811-02-60

Fortinet FortiGate-401E IoT Detection Service

 • FortiGate-401E 1 Year IoT Detection Service SKU: FC-10-0401E-231-02-12
 • Fortinet FortiGate-401E FortiIPAM Cloud Service
  FortiGate-401E 1 Year FortiIPAM Cloud Service SKU: FC-10-0401E-233-02-12
 • Fortinet FortiGate-401E SD-WAN Orchestrator Entitlement License
  FortiGate-401E 1 Year SD-WAN Orchestrator Entitlement License SKU: FC-10-0401E-319-02-12

FortiGate-401E Unified (UTM) Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

 • FortiGate-401E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-950-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-950-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-950-02-60

FortiGate-401E Advanced Threat Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud)

 • FortiGate-401E 1 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-928-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-928-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24×7 FortiCare) SKU: FC-10-0401E-928-02-60

FortiGate-401E FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention

 • FortiGate-401E 1 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention SKU: FC-10-0401E-131-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention SKU: FC-10-0401E-131-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention SKU: FC-10-0401E-131-02-60
 • FortiGate-401E FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service
  FortiGate-401E 1 Year Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service SKU: FC-10-0401E-100-02-12

FortiGate-401E FortiGuard IPS Service

 • FortiGate-401E 1 Year FortiGuard IPS Service SKU: FC-10-0401E-108-02-12
 • FortiGate-401E FortiGuard Web Filtering Service
  FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Web Filtering Service SKU: FC-10-0401E-112-02-12
 • FortiGate-401E FortiGuard Industrial Security Service
  FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Industrial Security Service SKU: FC-10-0401E-159-02-12
 • FortiGate-401E FortiGuard Security Rating Service
  FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Security Rating Service SKU: FC-10-0401E-175-02-12
 • FortiGate-401E SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service
  FortiGate-401E 1 Year SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service SKU: FC-10-0401E-288-02-12
 • FortiGate-401E SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal
  FortiGate-401E 1 Year SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal SKU: FC-10-0401E-289-02-12
 • FortiGate-401E FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service
  FortiGate-401E 1 Year FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service SKU: FC-10-0401E-179-02-12
 • FortiGate-401E FortiAnalyzer Cloud: Base subscription for Cloud-based Events Management & Analytics Service
  FortiGate-401E 1 Year FortiAnalyzer Cloud: Cloud-based Events and Security Log Monitoring including IOC Service SKU: FC-10-0401E-188-02-12
 • FortiGate-401E FortiConverter Service for one time configuration conversion service
  FortiGate-401E 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service SKU: FC-10-0401E-189-02-12
FortiGate 401E
FortiGate 401E

FortiGate-401E 24×7 FortiCare Contract

 • FortiGate-401E 1 Year 24×7 FortiCare Contract SKU: FC-10-0401E-247-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year 24×7 FortiCare Contract SKU: FC-10-0401E-247-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year 24×7 FortiCare Contract SKU: FC-10-0401E-247-02-60
 • FortiGate-401E ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling)
  FortiGate-401E 1 Year ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling) SKU: FC-10-0401E-284-02-12
 • FortiGate-401E 3 Year ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling) SKU: FC-10-0401E-284-02-36
 • FortiGate-401E 5 Year ASE FortiCare (24×7 plus Advanced Services Ticket Handling) SKU: FC-10-0401E-284-02-60
 • FortiGate-401E Next Day Delivery Premium RMA Service (requires 24×7 support)
  FortiGate-401E 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24×7 or ASE FortiCare) SKU: FC-10-0401E-210-02-12
 • FortiGate-401E 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (requires 24×7 support)
  FortiGate-401E 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24×7 or ASE FortiCare) SKU: FC-10-0401E-211-02-12
 • FortiGate-401E 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (requires 24×7 support)
  FortiGate-401E 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24×7 or ASE FortiCare) SKU: FC-10-0401E-212-02-12
 • FortiGate-401E Secure RMA Service
  FortiGate-401E 1 Year Secure RMA Service SKU: FC-10-0401E-301-02-12

Firewall Fortigate Fortinet giá tốt cần cho bạn : FortiGate 30E giá | FortiGate 50E giá | FortiGate 60E giá | FortiGate 60F giá | FortiGate 61E giá | FortiGate 80E giá | FortiGate 81E giá | FortiGate 100E giá | FortiGate 100F giá | FortiGate 101E giá | FortiGate 101F giá | FortiGate 200E giá | FortiGate 300E giá | Fortigate 400E giá | Fortigate 401E giá | Fortigate 501E giá | Fortigate 600E giá | FortiGate 601E giá

✅ Hãy liên hệ cán bộ kinh doanh để có giá Gia hạn Renew License phần mềm cho Fortinet tốt nhất

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Fortigate 401E”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *