Chương trình khuyến mại thiết bị mạng Cisco Systems

1. Thời gian khuyến mãi

Từ 25/05/2023 đến 25/06/2023, Số lượng vẫn đang khan hàng.

2. Địa điểm khuyến mãi

Chương trình áp dụng tại hệ thống Netsystem trên toàn quốc

3. Nội dung khuyến mãi

GIA C1000-8P-E-2G-L

GIA C1000-16P-E-2G-L

GIA C1000-24P-4G-L

Nhận ngay những ưu đại cực HOT khi mua thiết bị mạng Cisco

4. Lưu ý

Chương trình áp dụng cho khách hàng online và offline.

Chương trình áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của Netsystem