Chương trình khuyến mại thiết bị mạng Cisco Systems

1. Thời gian khuyến mãi

Từ 01/08/2022 đến 01/09/2022

2. Địa điểm khuyến mãi

Chương trình áp dụng tại hệ thống Netsystem trên toàn quốc

3. Nội dung khuyến mãi

Nhận ngay những ưu đại cực HOT khi mua thiết bị mạng Cisco Systems 

4. Lưu ý

Chương trình áp dụng cho khách hàng online và offline.

Chương trình áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của Netsystem