Chương trình khuyến mại thiết bị quang CABLEXA – SFPEX

1. Thời gian khuyến mãi

Từ 25/05/2023 đến 25/06/2023, Số lượng cáp vô biên!!

2. Địa điểm khuyến mãi

Chương trình áp dụng tại hệ thống Netsystem trên toàn quốc

3. Nội dung khuyến mãi

Nhận ngay những ưu đại cực HOT khi mua thiết bị quang Cablexa

Cáp quang 4FO ống lỏng

Nhận ngay những ưu đại cực HOT khi mua thiết bị quang SFPEX

GIA FN-TRAN-LX

GIA FN-TRAN-SX

4. Lưu ý

Chương trình áp dụng cho khách hàng online và offline.

Chương trình áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của Netsystem