Chương trình khuyến mại thiết bị mạng Juniper Networks

1. Thời gian khuyến mãi

Từ 25/05/2023 đến 25/06/2023

2. Địa điểm khuyến mãi

Chương trình áp dụng tại hệ thống Netsystem trên toàn quốc

3. Nội dung khuyến mãi

Nhận ngay những ưu đại cực HOT khi mua Juniper Networks

Số lượng có hạn!!! 

GIA EX2300-24T

GIA EX3400-24T

4. Lưu ý

Chương trình áp dụng cho khách hàng online và offline.

Chương trình áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác của Netsystem