Juniper SSR

Juniper Session Smart Router

SSR120 ; SSR120-AA ; SSR120-TAA ; SSR130 ; SSR130-AA ; SSR130-TAA

Juniper Session Smart Router

Bộ định tuyến Juniper SSR Series cho phép các doanh nghiệp xây dựng các loại vải lấy dịch vụ làm trung tâm cho bất kỳ doanh nghiệp phân tán quy mô nào. Được hỗ trợ bởi công nghệ Session Smart, các bộ định tuyến nhánh hiệu suất cao, được xây dựng có mục đích hỗ trợ phần mềm cho Juniper SD-WAN được điều khiển bởi Mist AI.

Các bộ định tuyến chi nhánh được cài đặt sẵn phần mềm Juniper Session Smart (giấy phép đăng ký được bán riêng), cho phép các doanh nghiệp xây dựng môi trường mạng mang lại sự nhanh nhẹn cần thiết để di chuyển với khách hàng và vượt xa đối thủ cạnh tranh.

Juniper SSR Series Routers cung cấp các nền tảng hiệu suất cao, được xây dựng có mục đích cho phép các doanh nghiệp xây dựng các kết cấu tập trung vào dịch vụ cho các doanh nghiệp phân phối ở mọi quy mô.

Juniper SSR120 Session Smart RouterJuniper SSR130 Session Smart Router cung cấp nền tảng phần cứng cho Juniper SD-WAN được điều khiển bởi Mist AI.

Khi được triển khai tại văn phòng chi nhánh, dòng bộ định tuyến Juniper SSR100 cung cấp mặt phẳng điều khiển tập trung vào dịch vụ và mặt phẳng dữ liệu nhận biết dịch vụ cung cấp định tuyến IP, quản lý chính sách giàu tính năng, cải thiện khả năng hiển thị và phân tích chủ động. Kết quả là giải pháp SD-WAN thế hệ tiếp theo hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng của các mạng doanh nghiệp hỗ trợ đám mây.

Các mã đặt hàng Juniper SSR Series

Mã/Product Mô tả /Description of Juniper ACX7000 Series
SSR120 Session Smart Router: Small Branch Model
SSR120 Small branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) without LTE
SSR120-AE Small branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) with LTE for Americas and EMEA
SSR120-AA Small branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) with LTE for APAC
SSR120-TAA Session Smart Router: Small Branch Model for Federal
SSR120-TAA Small branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) without LTE, TAA-compliant
SSR120-AE-TAA Small branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 4x1GbE RJ-45) with LTE for Americas and EMEA, TAA-compliant
SSR130 Session Smart Router: Medium-Sized Branch Model
SSR130 Medium-sized branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) without LTE
SSR130-AE Medium-sized branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbR RJ-45) with LTE for Americas and EMEA
SSR130-AA Medium-sized branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) with LTE for APAC
SSR130-TAA Session Smart Router: Medium-Sized Branch Model for Federal
SSR130-TAA Medium-sized branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) without LTE, TAA-compliant
SSR130-AE-TAA Medium-sized branch appliance (2x1GbE combo RJ-45/SFP, 6x1GbE RJ-45) with LTE for Americas and EMEA, TAA-compliant
Accessories
SSR100-RMK Rackmount kit for SSR100 line of Session Smart branch routers
SSR100-PS AC-DC power adapter for SSR100 line of Session Smart branch routers; excludes country-specific power cord
Optics
EX-SFP-1GE-SX Small form-factor pluggable 1000BASE-SX gigabit Ethernet optics
EX-SFP-1GE-LX Small form-factor pluggable 1000BASE-LX gigabit Ethernet optics

SSR120 SSR120 HW only (4-core Atom, 8GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 4x1G RJ45) without LTE (Check for homologation certs). SSN SWsubscription license, optics & rackmounts sold separately. $3,300.00

SSR120-AA SSR120 HW only (4-core Atom, 8GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 4x1G RJ45) with LTE for APAC (Check for homologation & carrier certs). SSN SW subscription license, optics & rackmounts sold separately. $4,300.00

SSR120-AE SSR120 HW only (4-core Atom, 8GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 4x1G RJ45) with LTE for AMER & EMEA (Check for homologation &carrier certs). SSN SW subscription license, optics & rackmounts sold separately. $4,300.00

SSR120-AE-TAA [TAA] SSR120 HW only (4-core Atom, 8GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 4x1G RJ45) with LTE for AMER & EMEA. (Check for homologation & carrier certs). SSN SW subscription license, optics & rackmounts sold separately. $4,780.00

SSR120-TAA [TAA] SSR120 HW only (4-core Atom, 8GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 4x1G RJ45) without LTE (Check for homologation). SSN SWsubscription license, optics & rackmounts sold separately. $3,750.00

SSR130-TAA [TAA] SSR130 HW only (8-core Atom, 16GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 6x1G RJ45) without LTE (Check for homologation certs).SSN SW subscription license, optics & rackmounts sold separately. $5,090.00

SSR130-AA SSR130 HW only (8-core Atom, 16GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 6x1G RJ45) with LTE for APAC (Check for homologation & carrier certs). SSN SW subscription license, optics & rackmounts sold separately. $5,700.00

SSR130 SSR130 HW only (8-core Atom, 16GB RAM, 120GB SSD, 2x1G combo RJ45/SFP, 6x1G RJ45) without LTE (Check for homologation certs). SSN SW subscription license, optics & rackmounts sold separately. $4,700.00