Distribution switch là gì? Chức năng phân phối của switch này ra sao?

Chuyển mạch distribution switch là gì?backbone switch là gì?

Một distribution switch là một switch lớp phân phối, hay còn gọi là backbone switch mà uplinks để chuyển đổi lõi trên lớp core switch và liên kết xuống để chuyển đổi truy cập access switch. Nói một cách đơn giản, một switch tổng hợp giữa các chức năng là một cầu nối giữa switch core lớp lõi và switch access lớp truy cập. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi gọi distribution switch phân phối là switch tổng hợp.

Danh mục sản phẩm core switch phổ biến:  Switch Cisco 9200 layer 3 : Switch Cisco 9300L layer 3: Core Switch Cisco 10G

Lớp distribution switch phân phối: Lớp này bao gồm các bộ định tuyến dựa trên mạng LAN và các switch layer 3. Lớp này đảm bảo rằng các gói được định tuyến đúng giữa các mạng con và VLAN trong doanh nghiệp của bạn. Lớp này còn được gọi là lớp Workgroup.

Ví dụ về thiết bị distribution switch Cisco bao gồm: Cisco 3650, Cisco 3850 series

Distribution switch là gì
Distribution switch là gì
backbone switch là gì
Backbone switch là gì

Tại sao chúng ta cần distribution switch?

Chúng ta biết rằng trong các trung tâm dữ liệu, một mô hình phân cấp ba lớp chứa lớp lõi, lớp tổng hợp phân phối và lớp truy cập. Trong cấu trúc liên kết mạng này, chuyển đổi mạng tương ứng được triển khai trong lớp mạng khác nhau.

Cisco đã định nghĩa một mô hình phân cấp được gọi là mô hình mạng 3 lớp (core distribution access). Mô hình mạng 3 lớp Cisco này đơn giản hóa nhiệm vụ xây dựng một mạng phân cấp đáng tin cậy, có khả năng mở rộng và ít tốn kém hơn là tập trung vào xây dựng gói, nó tập trung vào ba vùng chức năng, hoặc các lớp, mạng của bạn: Khi bạn triển khai các lớp này, mỗi lớp có thể bao gồm nhiều hơn hai thiết bị hoặc một thiết bị có thể hoạt động trên nhiều lớp.

mô hình mạng 3 lớp (core distribution access)
mô hình mạng 3 lớp (core distribution access)

Một chuyển mạch lõi là một switch đường trục công suất cao, nằm ở phía trên để truy cập WAN và tập trung nhiều tập hợp trong lõi. Vì vậy, chuyển đổi switch lớp lõi thường là một chuyển đổi quang cho liên kết quang tiên tiến.

Một switch truy cập hoặc một switch access là dành cho các thiết bị đầu cuối trực tiếp và kết nối phân cấp.

Nhưng distribution switch phân phối là gì? Các chức năng của chuyển đổi lớp phân phối là gì? Và sự khác nhau giữa chuyển đổi kết hợp so với chuyển đổi lõi và chuyển đổi phân phối so với bộ định tuyến là gì? Bài viết này có thể hữu ích.

Distribution switch phân phối làm gì?

Distribution switch phân phối có trách nhiệm định tuyến. Nó cũng cung cấp kết nối mạng dựa trên chính sách, bao gồm:

  • Lọc gói tường lửa: Xử lý các gói và điều chỉnh việc truyền các gói tin dựa trên thông tin nguồn và đích của nó để tạo các đường viền mạng.
  • QoS: Bộ định tuyến hoặc thiết bị chuyển mạch lớp 3 có thể đọc các gói và ưu tiên phân phối, dựa trên các chính sách bạn đã đặt.
  • Access Layer Aggregation Point: Lớp này phục vụ điểm tổng hợp cho các switch của lớp desktop.
  • Kiểm soát Broadcast và Multicast: Lớp này đóng vai trò là ranh giới cho các miền phát đa hướng và phát đa hướng.
  • Application Gateways: Lớp này cho phép bạn tạo các cổng giao thức đến và đi từ các kiến ​​trúc mạng khác nhau.
  • Lớp distribution switch phân phối cũng thực hiện xếp hàng và cung cấp thao tác gói của lưu lượng mạng.

Đó là ở lớp distribution switch này, nơi bạn bắt đầu thực hiện kiểm soát đối với truyền dẫn mạng, bao gồm những gì đi vào và những gì đi ra khỏi mạng. Bạn cũng sẽ giới hạn và tạo các miền phát sóng, tạo các mạng LAN ảo, nếu cần, và thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác nhau, bao gồm cả việc lấy các bản tóm tắt tuyến đường. Trong bản tóm tắt định tuyến đường, bạn hợp nhất lưu lượng truy cập từ nhiều mạng con thành kết nối mạng lõi.

Chức năng chuyển mạch distribution switch phân phối

Tại sao cần phải chuyển đổi lớp phân phối trong các lớp mạng? Nói chung, chuyển đổi tập hợp phản ứng trên nhiều tập hợp chuyển đổi và chức năng định tuyến lớp 3. Nó cũng hỗ trợ việc thực hiện chính sách phức tạp như QoS và lọc gói. Điểm nổi bật, chuyển đổi phân phối sử dụng Access Control Lists (ACL) để cung cấp các chính sách bảo mật tối ưu. Khả năng bảo mật này cho phép chuyển đổi tập hợp quyết định lưu lượng truy cập nào có thể được phép giao tiếp. Ở đây chúng tôi minh họa sự cần thiết của việc chuyển đổi lớp phân phối thành các chi tiết bằng cách so sánh nó với các thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến khác.

Chuyển đổi distribution switch và chuyển đổi truy cập access switch

Thông thường, chúng tôi sử dụng chuyển đổi gigabit Ethernet trong lớp truy cập 2 để chạy ở 1Gb. Khi lưu lượng truy cập từ chuyển đổi lớp 2, cấu trúc liên kết mạng yêu cầu thiết bị có các tính năng của lớp 3 để xử lý nó thành VLAN. Chuyển đổi tập hợp thường là một chuyển đổi lớp 3, vì vậy nó hỗ trợ định tuyến liên VLAN qua một chuyển đổi lớp 2. Khi nhiều thiết bị chuyển mạch truy cập giữa các VLAN khác nhau được yêu cầu phải được tổng hợp, một công tắc phân phối có thể đạt được truyền thông liên VLAN.

Chuyển đổi lõi core switch và chuyển đổi distribution switch phân phối

Đối với chuyển đổi lõi vs chuyển đổi tập hợp, một câu hỏi có thể lưu ý: tại sao không trực tiếp kết nối chuyển đổi truy cập với chuyển đổi lõi? Một lý do quan trọng là để truy cập mạng thuận tiện.

Khi có hàng chục khách hàng trải rộng trên các văn phòng khác nhau trong 5 tòa nhà, chúng tôi có thể triển khai một lớp chuyển mạch 10GbE ở trung tâm của mỗi tòa nhà để kết nối nhiều lớp chuyển mạch Ethernet gigabit trong các văn phòng khác nhau. Sau đó, 5 thiết bị chuyển mạch phân phối có thể dễ dàng liên kết với bộ chuyển mạch lõi 40GbE trong các trung tâm dữ liệu.

Có những trường hợp kết hợp phân phối bị thu gọn và lõi thành một khi chỉ có một số máy chủ và người dùng cuối. Chúng tôi cũng gọi chuyển đổi đó là lõi bị sập hoặc đường trục bị sập do chuyển đổi lớp phân phối được kết hợp.

Chuyển đổi distribution switch phân phối vs Router

Nói chung, cả chuyển đổi bộ định tuyến và lớp phân phối đều có chức năng định tuyến lớp 3. Nhưng có một số khác biệt. So với switch lớp 3 / switch đa lớp, router có đầy đủ các tính năng lớp 3 và chức năng định tuyến nguyên vẹn như nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP và WAN. Một bộ chuyển đổi kết hợp kết hợp công nghệ chuyển mạch lớp 2 với công nghệ định tuyến lớp 3 trong một phần cứng.

Vì vậy, công tắc phân phối lớp 3 sở hữu các khía cạnh trên bộ định tuyến như chuyển mạch trong khi có chức năng định tuyến liên VLAN. Bên cạnh đó, như một bộ định tuyến, bộ chuyển mạch phân tán lớp 3 có thể định tuyến các gói nhanh hơn một bộ định tuyến do chức năng tạo mục nhớ cache trong bộ nhớ nhanh của nó.

mô hình mạng 3 lớp core distribution access
mô hình mạng 3 lớp core distribution access

Sản phẩm mới nổi bật: Cisco C9300-24T-A  ; Cisco C9300-24T-E  :  Cisco C9200L-24T-4G-E : Cisco C9200L-24T-4G-A

Kết luận
Mặc dù các tính năng nâng cao của kết nối mạng dựa trên chính sách, nhưng chức năng chuyển đổi lớp phân phối switch distribution tập hợp và định tuyến. Là switch tổng hợp, distribution switch phân phối kết nối nhiều access switch truy cập và tập trung chúng vào core switch lõi. Distribution switch là một switch layer 3, switch phân phối thêm chức năng định tuyến để đạt được truyền thông định tuyến liên VLAN nhanh và dễ dàng.

Do đó việc triển khai chuyển mạch distribution switch phân phối thay đổi tình huống mà mạng con phải chuyển tiếp trên bộ định tuyến để quản lý mạng. Và giải quyết vấn đề tốc độ và độ phức tạp thấp do bộ định tuyến truyền thống gây ra.

Core Switch là gì? Tại sao chúng ta cần Core Switch Cisco

Access switch là gì? Sự khác biệt giữa Core switch vs Access switch

Bạn lựa chọn Switch layer 2 hay Switch layer 3 Cisco

Sản phẩm liên quan đến bài viết