Nên dùng firewall cứng hay mềm?

Tôi có nên mua firewall cứng hoặc firewall mềm tường lửa không?

Tường lửa firewall cứng là một thiết bị phần cứng kết nối với internet của bạn và cũng kết nối với tất cả các máy tính. Thiết bị firewall cứng nằm giữa internet và máy tính của bạn và vì vậy khi bạn truy cập internet, bạn phải đi qua tường lửa. Hệ thống firewall cứng gồm các thiết bị firewall cứng chuyên dụng bảo vệ tất cả các máy tính của bạn, cũng được gọi là tường lửa mạng – gateway.

Sản phẩm tiêu biểu: Fortinet 100F ; Fortinet 400EFortinet 600E ; Juniper SRX300Juniper SRX340

Tường lửa được cài đặt trên máy tính là tường lửa firewall phần mềm, còn được gọi là tường lửa cá nhân. Điều này đến như là một gói phần mềm bạn sẽ cài đặt trên máy tính của bạn. Sự khác biệt được giải thích bên dưới và trong trường hợp nào bạn sẽ sử dụng từng trường hợp.

Nên dùng firewall cứng hay mềm
Nên dùng firewall cứng hay mềm

Firewall phần cứng hoặc phần mềm nào tốt?

Để trả lời cho câu hỏi firewall cứng nào tốt thì tường lửa phần cứng an toàn hơn, có thể bảo vệ nhiều máy tính hơn và chạy trên sức mạnh xử lý của riêng nó và do đó không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính.

Ngoài giá thành, tường lửa phần mềm không thực sự có nhiều ưu điểm so với tường lửa phần cứng. Tuy nhiên nó cung cấp một vài lợi ích trên tường lửa phần cứng.

Ưu điểm đầu tiên là nếu một hacker ở bên trong tường lửa phần cứng của bạn, bỏ qua nó. Điều này tất nhiên có nghĩa là họ sẽ không cần phải thách thức tường lửa phần cứng và đây là nơi tường lửa phần mềm được cài đặt trực tiếp trên máy tính / máy chủ sẽ chiếm ưu thế.

Một ưu điểm khác của tường lửa phần mềm là nếu máy chủ hoặc máy tính của bạn có phần mềm độc hại đang cố gắng gọi điện về nhà, tường lửa phần mềm của bạn sẽ thông báo cho bạn về những gì đang cố gắng gửi thông tin từ máy chủ hoặc máy tính của bạn và chặn nỗ lực.

Tường lửa phần cứng chuyên dụng thực sự cũng sẽ có khả năng này, nhưng chắc chắn không phải là các bộ định tuyến gia đình có tính năng tường lửa tích hợp.

Tuy nhiên tất cả những gì đã nói trong một số cách nó không thích hợp bởi vì bạn nên có cả hai lựa chọn. Nhiều người dùng có cả hai, đặc biệt là người dùng doanh nghiệp. Điều này cung cấp thêm một lớp bảo mật, đó là thực hành tiêu chuẩn ngày nay.

Người dùng cuối có khuynh hướng mua các bộ định tuyến với một số khả năng tường lửa tích hợp và cũng có tường lửa phần mềm chuyên dụng. Việc sử dụng cả tường lửa phần cứng và tường lửa phần mềm phải là thủ tục cho mọi người, các lớp bảo mật mà chúng ta cần phải giải quyết.

firewall cứng cisco
firewall cứng cisco

Các hãng firewall cứng tốt cần bạn tham khảo:

  • Firewall Cisco
  • Firewall Juniper
  • Firewall Fortigate

Kết luận:

Nên dùng firewall cứng hay mềm chắc chắn là trường hợp trong các mạng, chẳng hạn như các doanh nghiệp và tổ chức. Thực hành ở đây là phải có một tường lửa trên máy tính và máy tính xách tay cũng như tường lửa firewall cứng bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa đến từ bên ngoài mạng. Từ đó giúp bạn mua firewall cứng một cách chuẩn xác nhất.