chức năng của access point là gì

Access Point là gì?