chức năng của switch layer 3

Bạn lựa chọn Switch layer 2 hay Switch layer 3 Cisco

Nói đến switch layer 2 vs switch layer 3 người dùng chắc chắn sẽ không thể bỏ qua hãng Cisco nổi tiếng được nhiều khách hàng lớn lựa chọn sử ...