dây nhảy quang fc lc là gì

Dây nhảy quang là gì?

Dây nhẩy cáp quang lại là phụ kiện rất quan trọng giúp kết nối giữa các thiết bị converter quang, odf quang, module quang, switch, router, firewall để hệ thống ...