Duplex là gì

Một cái nhìn sâu hơn về dây nhảy quang Simplex vs Duplex

Dây nhảy quang thường được biết đến với đoạn dây quang có thể được phân loại bằng phương tiện truyền dẫn (chế độ multimode hoặc singlemode), bằng cách xây dựng ...