edge switch là gì

Access switch là gì? Sự khác biệt giữa Core switch vs Access switch

Trong mạng doanh nghiệp, switch mạng luôn là một thành phần không thể thiếu. Do đó, việc định vị các switch chia mạng bên phải trong kiến ​​trúc ba lớp ...