mang wlan la gi

WLAN là gì? WLAN có phải là WiFi không?