mang wlan la gi

WLAN là gì? WLAN có phải là WiFi không?

Định nghĩa WLAN là gì và nó có phải là WiFi không? WLAN ra đời năm 1980, WLAN viết tắt từ tiếng Anh “wireless local area network”  hay “mạng không dây“. ...