nhiệm vụ của router là gì

Router là gì? Bộ định tuyến router hoạt động như thế nào?

Router là gì? Một router khá khác với một switch hoặc hub vì chức năng chính của nó là định tuyến các gói dữ liệu tới các mạng khác, thay ...