thế nào là hub

Hub là gì?

Định nghĩa Hub là gì? Bộ tập trung Hub là gì? Khi đề cập đến mạng máy tính, Hub là thiết bị mạng cơ bản nhất kết nối nhiều máy ...