C9200L-DNA-License

Mua C9200L-DNA License kèm Switch 9200L Cisco Catalyst Series

Mã ProductMô tả DescriptionGiá List Price (USD)
C9200L-DNA-A-24C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license$0.00
C9200L-DNA-A-24-3YC9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license$2,010.00
C9200L-DNA-A-24-5YC9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license$3,350.00
C9200L-DNA-A-24-7YC9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license$4,690.00
C9200L-DNA-A-24=C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license spare$0.00
C9200L-DNA-A-48C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license$0.00
C9200L-DNA-A-48-3YC9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license$3,770.00
C9200L-DNA-A-48-5YC9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license$6,280.00
C9200L-DNA-A-48-7YC9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license$8,800.00
C9200L-DNA-A-48=C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license spare$0.00
C9200L-DNA-E-24C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license$0.00
C9200L-DNA-E-24-3YC9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license$610.00
C9200L-DNA-E-24-5YC9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license$1,020.00
C9200L-DNA-E-24-7YC9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license$1,430.00
C9200L-DNA-E-24=C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license spare$0.00
C9200L-DNA-E-48C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license$0.00
C9200L-DNA-E-48-3YC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license$1,120.00
C9200L-DNA-E-48-5YC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license$1,870.00
C9200L-DNA-E-48-7YC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license$2,620.00
C9200L-DNA-E-48=C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license spare$0.00
C9200L-DNA-P-24-7YC9200L DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License$6,240.00
C9200L-DNA-P-48-7YC9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License$10,180.00
C9200L-DNA-P-24C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses$0.00
C9200L-DNA-P-24-3YC9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License$2,860.00
C9200L-DNA-P-24-5YC9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License$4,460.00
C9200L-DNA-P-48C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses$0.00
C9200L-DNA-P-48-3YC9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License$4,620.00
C9200L-DNA-P-48-5YC9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License$7,270.00
C9200L-DNA-E-24-1RCisco DNA Essentials C9200L24P 1Y, For Renewal Only$320.00
C9200L-DNA-P-24-1RCisco DNA Premier C9200L24P 1Y, For Renewal Only$1,390.00
C9200L-DNA-E-48-1RCisco DNA Essentials C9200L48P 1Y, For Renewal Only$600.00
C9200L-DNA-A-48-1RCisco DNA Advantage C9200L48P 1Y, For Renewal Only$2,000.00
C9200L-DNA-P-48-1RCisco DNA Premier C9200L48P 1Y, For Renewal Only$2,290.00
C9200L-DNA-A-24-1RCisco DNA Advantage C9200L 24P 1Y, For Renewal Only$1,070.00

Mua Cisco C9200-DNA License kèm Switch 9200L Cisco Catalyst Series

Product mãDescription mô tảList Price giá (USD)
C9200-DNA-A-24C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses$0.00
C9200-DNA-A-48C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port Term Licenses$0.00
C9200-DNA-P-24C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses$0.00
C9200-DNA-P-48C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses$0.00
C9200-DNA-A-24-3YC9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License$2,010.00
C9200-DNA-A-24-7YC9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 7 Year Term License$4,690.00
C9200-DNA-A-48-3YC9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License$3,770.00
C9200-DNA-A-48-5YC9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 5 Year Term License$6,280.00
C9200-DNA-E-24-3YC9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License$610.00
C9200-DNA-E-48-3YC9200 Cisco DNA Essentials, 48-port – 3 Year Term License$1,120.00
C9200-DNA-E-48-5YC9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 5 Year Term License$1,870.00
C9200-DNA-E-48-7YC9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License$2,620.00
C9200-DNA-P-24-3YC9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License$2,860.00
C9200-DNA-P-24-5YC9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License$4,460.00
C9200-DNA-P-24-7YC9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License$6,240.00
C9200-DNA-P-48-3YC9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License$4,620.00
C9200-DNA-P-48-5YC9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License$7,270.00
C9200-DNA-P-48-7YC9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License$10,180.00
C9200-DNA-A-24-5YC9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License$3,350.00
C9200-DNA-E-24-5YC9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License$1,020.00
C9200-DNA-E-24-7YC9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License$1,430.00
C9200-DNA-E-48C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses$0.00
C9200-DNA-E-24C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses$0.00
C9200-DNA-A-48-1RCisco DNA Advantage C920048P 1Y, For Renewal Only$2,000.00
C9200-DNA-P-24-1RCisco DNA Premier C920024P 1Y, For Renewal Only$1,390.00
C9200-DNA-A-24-1RCisco DNA Advantage C920024P 1Y, For Renewal Only$1,070.00
C9200-DNA-P-48-1RCisco DNA Premier C920048P 1Y, For Renewal Only$2,290.00
C9200-DNA-E-24-1RCisco DNA Essentials C920024P 1Y, For Renewal Only$320.00

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội

✅ Liên hệ để có giá tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885