C9200L-DNA-License

Mua C9200L-DNA License kèm Switch 9200L Cisco Catalyst Series

Mã Product Mô tả Description Giá List Price (USD)
C9200L-DNA-A-24 C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license $0.00
C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license $2,010.00
C9200L-DNA-A-24-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license $3,350.00
C9200L-DNA-A-24-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license $4,690.00
C9200L-DNA-A-24= C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port Term license spare $0.00
C9200L-DNA-A-48 C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license $0.00
C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license $3,770.00
C9200L-DNA-A-48-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license $6,280.00
C9200L-DNA-A-48-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license $8,800.00
C9200L-DNA-A-48= C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port Term license spare $0.00
C9200L-DNA-E-24 C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license $0.00
C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license $610.00
C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license $1,020.00
C9200L-DNA-E-24-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license $1,430.00
C9200L-DNA-E-24= C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license spare $0.00
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license $0.00
C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license $1,120.00
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license $1,870.00
C9200L-DNA-E-48-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license $2,620.00
C9200L-DNA-E-48= C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license spare $0.00
C9200L-DNA-P-24-7Y C9200L DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License $6,240.00
C9200L-DNA-P-48-7Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License $10,180.00
C9200L-DNA-P-24 C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses $0.00
C9200L-DNA-P-24-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License $2,860.00
C9200L-DNA-P-24-5Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License $4,460.00
C9200L-DNA-P-48 C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses $0.00
C9200L-DNA-P-48-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License $4,620.00
C9200L-DNA-P-48-5Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License $7,270.00
C9200L-DNA-E-24-1R Cisco DNA Essentials C9200L24P 1Y, For Renewal Only $320.00
C9200L-DNA-P-24-1R Cisco DNA Premier C9200L24P 1Y, For Renewal Only $1,390.00
C9200L-DNA-E-48-1R Cisco DNA Essentials C9200L48P 1Y, For Renewal Only $600.00
C9200L-DNA-A-48-1R Cisco DNA Advantage C9200L48P 1Y, For Renewal Only $2,000.00
C9200L-DNA-P-48-1R Cisco DNA Premier C9200L48P 1Y, For Renewal Only $2,290.00
C9200L-DNA-A-24-1R Cisco DNA Advantage C9200L 24P 1Y, For Renewal Only $1,070.00

Mua Cisco C9200-DNA License kèm Switch 9200L Cisco Catalyst Series

Product mã Description mô tả List Price giá (USD)
C9200-DNA-A-24 C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses $0.00
C9200-DNA-A-48 C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port Term Licenses $0.00
C9200-DNA-P-24 C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port Term Licenses $0.00
C9200-DNA-P-48 C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port Term Licenses $0.00
C9200-DNA-A-24-3Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License $2,010.00
C9200-DNA-A-24-7Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 7 Year Term License $4,690.00
C9200-DNA-A-48-3Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License $3,770.00
C9200-DNA-A-48-5Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 5 Year Term License $6,280.00
C9200-DNA-E-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License $610.00
C9200-DNA-E-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port – 3 Year Term License $1,120.00
C9200-DNA-E-48-5Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 5 Year Term License $1,870.00
C9200-DNA-E-48-7Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License $2,620.00
C9200-DNA-P-24-3Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License $2,860.00
C9200-DNA-P-24-5Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License $4,460.00
C9200-DNA-P-24-7Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License $6,240.00
C9200-DNA-P-48-3Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License $4,620.00
C9200-DNA-P-48-5Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License $7,270.00
C9200-DNA-P-48-7Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License $10,180.00
C9200-DNA-A-24-5Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License $3,350.00
C9200-DNA-E-24-5Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License $1,020.00
C9200-DNA-E-24-7Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License $1,430.00
C9200-DNA-E-48 C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses $0.00
C9200-DNA-E-24 C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses $0.00
C9200-DNA-A-48-1R Cisco DNA Advantage C920048P 1Y, For Renewal Only $2,000.00
C9200-DNA-P-24-1R Cisco DNA Premier C920024P 1Y, For Renewal Only $1,390.00
C9200-DNA-A-24-1R Cisco DNA Advantage C920024P 1Y, For Renewal Only $1,070.00
C9200-DNA-P-48-1R Cisco DNA Premier C920048P 1Y, For Renewal Only $2,290.00
C9200-DNA-E-24-1R Cisco DNA Essentials C920024P 1Y, For Renewal Only $320.00

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội

✅ Liên hệ để có giá tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885