Bảng báo giá thiết bị quang dây nhảy quang, converter quang, ODF quang, module quang

Bảng báo giá thiết bị quang : dây nhảy quang, converter quang, ODF quang, module quang chào hè hết dịch Covid 19

thiết bị quang

Cáp Quang Multimode và Singlemode
Cáp quang treo Singlemode 2Fo FTTH                    1,500
Cáp quang treo Singlemode 4Fo FTTH                    3,000
Cáp quang Multimode 4Fo OM2                  11,500
Cáp quang Multimode 8Fo OM2                  16,000
Cáp quang Multimode 4Fo OM3                  15,000
Cáp quang Multimode 8Fo OM3                  21,000
Cáp quang treo Singlemode 8Fo FTTH                  11,000
Cáp quang treo Singlemode 24Fo FTTH                  15,000
Cáp quang luồn cống Singlemode 4Fo FTTH                    5,800
Cáp quang luồn cống Singlemode 8Fo FTTH                    7,600
Cáp quang luồn cống Singlemode 24Fo FTTH                  12,900
Dây nhảy quang Multimode và Singlemode
Dây nhảy quang Singlemode SC Simplex 3m                  29,000
Dây nhảy quang Singlemode LC Duplex 3m                  29,000
Dây nhảy quang Singlemode OS2 Simplex 3m                  29,000
Dây nhảy quang Singlemode OS2 Duplex 3m                  29,000
Dây nhảy quang Multimode OM2 Simplex
Dây nhảy quang Multimode OM2 Duplex 3m                  65,000
Dây nhảy quang Multimode OM3 Duplex 3m                110,000
Dây nhảy quang Multimode OM3 Simplex
Dây nhảy quang Multimode OM4 Duplex
Dây nhảy quang Multimode OM4 Simplex
Dây nhảy quang Singlemode SC Duplex
ODF Quang SC LC
Hộp phối quang ODF 4Fo                100,000
Hộp phối quang ODF 48Fo LC Duplex            1,020,000
Hộp phối quang ODF 24Fo SC Simplex                700,000
Hộp phối quang ODF 24Fo SC Duplex                700,000
Hộp phối quang ODF 48Fo LC Simplex
Hộp phối quang ODF 4Fo trong nhà                225,000
Hộp phối quang ODF 8Fo Trong nhà                300,000
Hộp phối quang ODF 24Fo trong nhà                700,000
Hộp phối quang ODF 24Fo ngoài trời                780,000
Hộp phối quang ODF 4Fo ngời trời                480,000
Hộp phối quang ODF 8Fo ngoài trời                540,000
Bộ chuyển đổi quang Multimode và Singlemode
Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km                720,000
Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km                605,000
Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 20Km                430,000
Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 20Km                390,000
Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 40Km                720,000
Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 40Km                410,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100/1000M 20Km            2,500,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100/1000M 20Km            2,500,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100M 20Km            1,800,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100M 20Km            1,700,000
Bộ chuyển đổi quang POE 2 sợi 10/100 20km                880,000
Bộ chuyển đổi video quang 1 kênh 1080P
Bộ chuyển đổi video quang 2 kênh 1080P
Bộ chuyển đổi video quang 4 kênh 1080P
Bộ chuyển đổi video quang 8 kênh 1080P
Module quang Multimode và Singlemode
Modul quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km                460,000
Modul quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km                290,000
Modul quang 1 sợi 10/100M 20Km                330,000
Modul quang 2 sợi 10/100M 20Km                320,000
Modul quang 1 sợi 1,25Gb 20Km                480,000
Modul quang 2 sợi 1,25Gb 20Km                290,000
Phụ kiện quang
Đầu nối nhanh fasconecter                  22,000
Ống co nhiệt                       480
Adapter SC/UPC                    4,800
Đầu Nối quang                    4,800
Măng Xông quang 24                160,000
bút soi quang 20km            1,250,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *