Bảng báo giá thiết bị quang dây nhảy quang, converter quang, ODF quang, module quang

Bảng báo giá thiết bị quang : dây nhảy quang, converter quang, ODF quang, module quang chào hè hết dịch Covid 19

thiết bị quang

Cáp Quang Multimode và Singlemode
Cáp quang treo Singlemode 2Fo FTTH                     1,500
Cáp quang treo Singlemode 4Fo FTTH                     3,000
Cáp quang Multimode 4Fo OM2                   11,500
Cáp quang Multimode 8Fo OM2                   16,000
Cáp quang Multimode 4Fo OM3                   15,000
Cáp quang Multimode 8Fo OM3                   21,000
Cáp quang treo Singlemode 8Fo FTTH                   11,000
Cáp quang treo Singlemode 24Fo FTTH                   15,000
Cáp quang luồn cống Singlemode 4Fo FTTH                     5,800
Cáp quang luồn cống Singlemode 8Fo FTTH                     7,600
Cáp quang luồn cống Singlemode 24Fo FTTH                   12,900
Dây nhảy quang Multimode và Singlemode
Dây nhảy quang Singlemode SC Simplex 3m                   29,000
Dây nhảy quang Singlemode LC Duplex 3m                   29,000
Dây nhảy quang Singlemode OS2 Simplex 3m                   29,000
Dây nhảy quang Singlemode OS2 Duplex 3m                   29,000
Dây nhảy quang Multimode OM2 Simplex
Dây nhảy quang Multimode OM2 Duplex 3m                   65,000
Dây nhảy quang Multimode OM3 Duplex 3m                 110,000
Dây nhảy quang Multimode OM3 Simplex
Dây nhảy quang Multimode OM4 Duplex
Dây nhảy quang Multimode OM4 Simplex
Dây nhảy quang Singlemode SC Duplex
ODF Quang SC LC
Hộp phối quang ODF 4Fo                 100,000
Hộp phối quang ODF 48Fo LC Duplex             1,020,000
Hộp phối quang ODF 24Fo SC Simplex                 700,000
Hộp phối quang ODF 24Fo SC Duplex                 700,000
Hộp phối quang ODF 48Fo LC Simplex
Hộp phối quang ODF 4Fo trong nhà                 225,000
Hộp phối quang ODF 8Fo Trong nhà                 300,000
Hộp phối quang ODF 24Fo trong nhà                 700,000
Hộp phối quang ODF 24Fo ngoài trời                 780,000
Hộp phối quang ODF 4Fo ngời trời                 480,000
Hộp phối quang ODF 8Fo ngoài trời                 540,000
Bộ chuyển đổi quang Multimode và Singlemode
Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km                 720,000
Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km                 605,000
Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 20Km                 430,000
Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 20Km                 390,000
Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 40Km                 720,000
Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 40Km                 410,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100/1000M 20Km             2,500,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100/1000M 20Km             2,500,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100M 20Km             1,800,000
Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100M 20Km             1,700,000
Bộ chuyển đổi quang POE 2 sợi 10/100 20km                 880,000
Bộ chuyển đổi video quang 1 kênh 1080P
Bộ chuyển đổi video quang 2 kênh 1080P
Bộ chuyển đổi video quang 4 kênh 1080P
Bộ chuyển đổi video quang 8 kênh 1080P
Module quang Multimode và Singlemode
Modul quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km                 460,000
Modul quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km                 290,000
Modul quang 1 sợi 10/100M 20Km                 330,000
Modul quang 2 sợi 10/100M 20Km                 320,000
Modul quang 1 sợi 1,25Gb 20Km                 480,000
Modul quang 2 sợi 1,25Gb 20Km                 290,000
Phụ kiện quang
Đầu nối nhanh fasconecter                   22,000
Ống co nhiệt                        480
Adapter SC/UPC                     4,800
Đầu Nối quang                     4,800
Măng Xông quang 24                 160,000
bút soi quang 20km             1,250,000