stateful inspection là gì

Stateful firewall là gì?