switch layer 3 là gì

Distribution switch là gì? Chức năng phân phối của switch này ra sao?

Chuyển mạch distribution switch là gì?backbone switch là gì? Một distribution switch là một switch lớp phân phối, hay còn gọi là backbone switch mà uplinks để chuyển đổi lõi trên ...