Thông tin đặt mua hàng Juniper EX3400 Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper EX3400 series là một giải pháp hiệu quả về chi phí cho các mạng truy cập dữ liệu, thoại và video doanh nghiệp hội tụ đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay. Các thiết bị Switch Juniper EX3400 thiết kế 1U nhỏ gọn, cấu hình cố định cung cấp các mức hiệu suất và quản lý trước đây chỉ khả dụng với các thiết bị chuyển mạch truy cập cao cấp.

EX3400-24T | EX3400-24T-DC | EX3400-24P | EX3400-48T | EX3400-48PEX2300-24T

Juniper EX3400 24 cổng
Juniper EX3400 24 cổng
Mô tả
Phần cứng HW Switch Juniper EX3400
EX3400-24T EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports (optics not included)
EX3400-24P EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T (24 PoE+ ports) with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports (optics not included)
EX3400-24T-DC EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports (optics not included) and DC power supply
EX3400-48T EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately)
EX3400-48T-AFI EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+, redundant fans, back-to-front airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFI included (optics sold separately)
EX3400-48P EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T (48 PoE+ ports) with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports (optics not included)
EX3400-48T-DC EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports (optics not included) and DC power supply
EX3400-24T-TAA EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately)
EX3400-24P-TAA EX3400 TAA 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-600-AC-AFO included (optics sold separately)
EX3400-48T-TAA EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately)
EX3400-48P-TAA EX3400 TAA 48-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately)
Accessories phụ kiện options
EX-4PST-RMK Adjustable 4-post rack-mount kit for EX2200, EX3200, EX3400, and EX4200
EX-RMK Rack-mount kit for EX2200, EX3200, EX3400, and EX4200
EX-WMK EX4200, EX3200, EX3400, and EX2200 wall-mount kit with baffle
CBL-EX-PWR-C13-AU AC power cable, Australia (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-C14 AC power cable, patch cord (10 A/250V, 2.5 m) for EU only
CBL-EX-PWR-C13-CH AC power cable, China (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-EU AC power cable, Europe (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-IT AC power cable, Italy (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-JP AC power cable, Japan (12 A/125V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-KR AC power cable, Korea (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-SZ AC power cable, Switzerland (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-UK AC power cable, UK (10 A/250V, 2.5m)
CBL-EX-PWR-C13-US AC power cable, U.S. (13 A/125V, 2.5m)—not to be used with EX3400-48P SKUs
CBL-PWR-C13-US-48P AC power cable, US/Canada (15A/125V, 2.5m)–for EX3400-48P only
Phần mềm Subscription Licenses
S-EX-A-C2-3 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-A-C2-5 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-P-C2-3 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-P-C2-5 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-A-C3-3 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-A-C3-5 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-P-C3-3 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-P-C3-5 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-A-C2-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 3 year with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C2-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 YEAR
S-EX-P-C2-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 3 YEAR
S-EX-P-C2-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 YEAR
S-EX-A-C3-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 3 YEAR
S-EX-A-C3-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 5 YEAR
S-EX-P-C3-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 3 YEAR
S-EX-P-C3-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 5 YEAR
Phần mềm Perpetual Licenses
S-EX-A-C2-P Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX3400 24-port switches
S-EX-P-C2-P Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX3400 24-port switches
S-EX-A-C3-P Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX3400 48-port switches
S-EX-P-C3-P Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX3400 48-port switches
EX-24-EFL Enhanced feature license for EX3400 24-port switches
EX-48-EFL Enhanced feature license for EX3400 48-port switches
EX-24-AFL Advanced feature license for EX3400-24T, and EX3400-24P switches
EX-48-AFL Advanced feature license for EX3400-48P, EX3400-48T, EX3400-48T-AFI, EX3400-48T-DC, and EX3400-48T-DC-AFI switches
EX-QFX-MACSEC-ACC4 MACsec software license for EX3400, EX4300, and EX4200 access switches
Power Supplies nguồn
JPSU-150-AC-AFI EX3400 150W AC power supply, back-to-front airflow (power cord ordered separately)
JPSU-150-AC-AFO EX3400 150W AC power supply, front-to-back airflow (power cord ordered separately)
JPSU-150-DC-AFO EX3400 150W DC power supply, front-to-back airflow (power cord ordered separately)
JPSU-600-AC-AFO EX3400 600W AC power supply, front-to-back airflow (power cord ordered separately)
JPSU-920-AC-AFO EX3400 920W AC power supply, front-to-back airflow (power cord ordered separately)
Fans quạt
EX3400-FAN-AFI EX3400 back-to-front fan, spare
EX3400-FAN-AFO EX3400 front-to-back fan, spare
Optics module quang
EX-SFP-10GE-DAC-1M SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable), 1m
EX-SFP-10GE-DAC-3M SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable), 3m
EX-SFP-10GE-DAC-5M SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable), 5m
EX-SFP-10GE-DAC-7M SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable), 7m
EX-SFP-10GE-ER SFP+ 10GBASE-ER 10-Gigabit Ethernet Optics, 1550 nm for 40 km transmission on SMF
EX-SFP-10GE-ZR SFP+ 10GBASE-ZR; LC connector; 1550 nm; 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-10GE-LR SFP+ 10GBASE-LR 10-Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 10 km transmission on single-mode fiber-optic (SMF)
EX-SFP-10GE-LRM SFP+ 10-Gigabit Ethernet LRM Optics, 1310 nm for 220m transmission on multimode fiber-optic (MMF)
EX-SFP-10GE-SR SFP+ 10GBASE-SR 10-Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 300m transmission on MMF
EX-SFP-10GE-USR SFP+ 10-Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on OM3 multimode fiber
EX-SFP-1GE-LX SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 10 km transmission on SMF
EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310 nm for 40 km transmission on SMF
EX-SFP-1GE-SX SFP 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 550m transmission on MMF
EX-SFP-1GE-LH SFP 1000BASE-LH Gigabit Ethernet Optics, 1550 nm for 70 km transmission on SMF
EX-SFP-1GE-T SFP 10/100/1000BASE-T Copper Transceiver Module for up to 100m transmission on Category 5
EX-SFP-GE10KT13R14 SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310 nm/Rx 1490 nm for 10 km transmission on single strand of SMF
EX-SFP-GE10KT13R15 SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310 nm/Rx 1550 nm for 10 km transmission on single strand of SMF
EX-SFP-GE10KT14R13 SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1490 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on single strand of SMF
EX-SFP-GE10KT15R13 SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1550 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on single strand of SMF
EX-SFP-GE40KT13R15 SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310 nm/Rx 1550 nm for 40 km transmission on single strand of SMF
EX-SFP-GE40KT15R13 SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1550 nm/Rx 1310 nm for 40 km transmission on single strand of SMF
EX-SFP-GE80KCW1470 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1470 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1490 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1490 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1510 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1510 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1530 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1530 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1550 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1550 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1570 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1570 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1590 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1590 nm, 80 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-GE80KCW1610 SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1610 nm, 80 km reach on single-mode fiber
For 40G VCP Ports
QFX-QSFP-40G-SR4 QSFP+ 40GBASE-SR4 40-Gigabit Optics, 850 nm for up to 150m transmission on multimode fiber
QFX-QSFP-DAC-1M QSFP+ 40-Gbps QSFP+ Passive DAC Cable, 1 meter
QFX-QSFP-DAC-3M QSFP+ 40-Gbps QSFP+ Passive DAC Cable, 3 meter
EX-QSFP-40GE-DAC-50CM QSFP+ 40-Gbps QSFP+ Passive DAC Cable, 50 cm
JNP-QSFP-DAC-5M QSFP+ 40-Gbps QSFP+ Passive DAC Cable, 5 meter
QFX-QSFP-40G-eSR4 QSFP+ 40-Gbps QSFP+ on OM3/OM4 multimode fiber
JNP-QSFP-40G-LR4 QSFP+ 40-Gbps QSFP+, 10 km range on single-mode fiber
Switch Juniper EX3400 48 cổng
Switch Juniper EX3400 48 cổng

Juniper EX3400 Ethernet Switch sẵn sàng cho đám mây và hỗ trợ ZTP, vì vậy bạn có thể tích hợp, định cấu hình và quản lý thiết bị này với Juniper Mist Wired Assurance để cải thiện trải nghiệm thiết bị được kết nối. Ngoài ra, Juniper Mist Cloud hợp lý hóa việc triển khai và quản lý kết cấu khuôn viên của bạn, trong khi Mist AI đơn giản hóa các hoạt động và cải thiện khả năng hiển thị về hiệu suất của các thiết bị được kết nối. Thiết bị chuyển mạch EX3400 hỗ trợ công nghệ Khung gầm ảo của Juniper để kết nối với nhau lên đến 10 thiết bị chuyển mạch có thể được quản lý như một thiết bị logic duy nhất.

 • Port density: 1GbE and SFP+/QSFP+ uplink port options
 • Form factor: 1 RU
 • Power: PoE/PoE+ up to 30W per port
 • Switching capacity: 336 Gbps
 • Fabric: Virtual Chassis

Với công nghệ Khung gầm ảo, tối đa mười thiết bị chuyển mạch EX3400 được kết nối với nhau hoạt động như một thiết bị logic duy nhất, giảm chi phí vận hành và đơn giản hóa việc quản lý.

Thiết bị chuyển mạch EX3400 hỗ trợ IEEE 802.1ae MACsec, hỗ trợ tính bảo mật dữ liệu lớp liên kết, tính toàn vẹn của dữ liệu và xác thực nguồn gốc dữ liệu.

12 hàng đợi QoS (8 unicast và 4 multicast) trên mỗi cổng chuyển mạch cho phép ưu tiên lưu lượng đa cấp, end-to-end.

Tổng quan về sản phẩm Switch Juniper EX3400 series

Juniper Networks EX3400 Ethernet Switch mang đến giải pháp hiệu suất cao, linh hoạt và tiết kiệm chi phí cho các môi trường truy cập doanh nghiệp dữ liệu, thoại và video hội tụ đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay.

EX3400 Ethernet Switch hỗ trợ công nghệ Khung máy ảo của Juniper Networks, cho phép kết nối tối đa 10 thiết bị chuyển mạch qua các cổng đường lên và được quản lý như một thiết bị duy nhất, mang đến giải pháp mở rộng, trả tiền khi bạn phát triển để mở rộng môi trường mạng.

EX3400 được tích hợp, cung cấp và quản lý trong Kiến trúc đám mây Juniper Mist. Mist Wired Assurance mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối thông qua các cấp dịch vụ và tự động hóa do AI hỗ trợ.

Mô tả sản phẩm Switch Juniper EX3400

Thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper Networks EX3400 với công nghệ Khung máy ảo Juniper Networks cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có ở các Thiết bị chuyển mạch truy cập cao cấp hơn. Cấu hình cố định EX3400 hỗ trợ một số tính năng chính, bao gồm:

 • Các mô hình 24 cổng và 48 cổng có và không có Nguồn qua Ethernet (PoE / PoE +) dành cho việc triển khai tủ quần áo đi dây trong khuôn viên trường.
 • Hỗ trợ đám mây và cung cấp không chạm (ZTP) được kích hoạt cho Bảo đảm có dây của Juniper Mist
 • Các tùy chọn làm mát được tối ưu hóa cho trung tâm dữ liệu cung cấp cả luồng không khí từ trước ra sau và từ sau ra trước, làm cho EX3400 phù hợp cho việc triển khai truy cập trung tâm dữ liệu GbE.
 • Hai bộ nguồn dự phòng, có thể thay thế tại chỗ, mỗi bộ cung cấp công suất lên đến 920 watt.
 • Mô hình trung tâm dữ liệu 24 cổng được đưa vào để triển khai tàu điện ngầm.
 • Có sẵn 4 cổng kết nối đường uplink có thể cắm hệ số hình thức nhỏ (GbE / 10GbE) kép (GbE / 10GbE) và 2 cổng 40GbE QSFP +.
 • Các cổng đường uplink có thể được cấu hình dưới dạng giao diện Khung gầm ảo và được kết nối qua giao diện quang 10GbE / 40GbE tiêu chuẩn (các cổng đường lên 40GbE được định cấu hình sẵn theo mặc định là cổng Khung gầm ảo).
 • Chức năng Lớp 2 toàn diện với RIP và định tuyến tĩnh được cung cấp.
 • Hệ số dạng 1U nhỏ gọn, sâu 13,8 inch hỗ trợ các tùy chọn triển khai linh hoạt.
 • Một giải pháp dễ quản lý bao gồm nâng cấp phần mềm tập trung.
 • Hỗ trợ có sẵn cho cùng một thiết bị triển khai tính năng mặt phẳng điều khiển hệ điều hành Juniper Networks Junos mô-đun nhất quán được sử dụng bởi tất cả các Thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper Networks EX Series cấu hình cố định khác của Juniper.
 • Hỗ trợ được cung cấp cho Lớp 3 (OSPF v2, IGMP v1 / v2 / v3, PIM, VRRP, BFD, bộ định tuyến ảo) thông qua giấy phép tính năng nâng cao (yêu cầu giấy phép tùy chọn).
 • Hỗ trợ có sẵn để quản lý IPv6, bao gồm phát hiện hàng xóm, cấu hình tự động không trạng thái, telnet, SSH, DNS, nhật ký hệ thống, NTP, ping, theo dõi, ACL, định tuyến tĩnh CoS và RIPng.
 • Các tính năng định tuyến IPv6 (OSPFv3, hỗ trợ bộ định tuyến ảo cho unicast, VRRPv6, PIM, MLDv1 / v2) được hỗ trợ thông qua giấy phép tính năng nâng cao.
 • Hỗ trợ có sẵn cho Giao thức cửa khẩu biên giới (BGP), đa giao thức BGP (MBGP) và Hệ thống từ trung gian đến trung gian (IS-IS) thông qua giấy phép Tính năng nâng cao tùy chọn.
 • Khả năng Ethernet hiệu quả năng lượng (EEE) được cung cấp.

Kiến trúc và các thành phần chính của Switch Juniper EX3400

Quản lý đám mây với Bảo đảm có dây của Juniper Mist

Juniper Mist Wired Assurance, một dịch vụ dựa trên đám mây do Mist AI điều khiển để xác nhận quyền sở hữu, định cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố EX3400, cung cấp các cấp dịch vụ và tự động hóa do AI hỗ trợ để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối. Bảo hiểm có dây tận dụng dữ liệu đo từ xa chuyển đổi Junos phong phú để đơn giản hóa hoạt động, giảm thời gian sửa chữa trung bình và cải thiện khả năng hiển thị.

Việc bổ sung Marvis, một Trợ lý mạng ảo bổ sung được điều khiển bởi Mist AI, cho phép bạn bắt đầu xây dựng một mạng tự lái giúp đơn giản hóa các hoạt động mạng và hợp lý hóa việc khắc phục sự cố thông qua các bản sửa lỗi tự động cho các thiết bị chuyển mạch EX Series hoặc các hành động được đề xuất cho các hệ thống bên ngoài.

Công nghệ khung gầm ảo

EX3400 hỗ trợ công nghệ Khung gầm ảo của Juniper Networks, cho phép kết nối tối đa 10 thiết bị chuyển mạch qua các cổng đường lên và được quản lý như một thiết bị logic duy nhất, mang đến giải pháp mở rộng môi trường mạng có thể mở rộng, trả tiền khi bạn phát triển.

Khi được triển khai trong cấu hình Khung gầm ảo, thiết bị chuyển mạch EX3400 sẽ chọn thiết bị chuyển mạch chính và thiết bị chuyển mạch dự phòng dựa trên một bộ tiêu chí hoặc chính sách được định cấu hình trước. thiết bị chuyển mạch chính tự động tạo và cập nhật bảng định tuyến chuyển mạch và tùy chọn trên tất cả các thiết bị chuyển mạch trong cấu hình Khung gầm ảo. Công nghệ Khung gầm ảo cho phép thêm hoặc bớt các thiết bị chuyển mạch mà không làm gián đoạn dịch vụ.

Cấu hình Khung gầm ảo EX3400 hoạt động như một hệ thống thống nhất có khả năng phục hồi cao, cung cấp khả năng quản lý đơn giản bằng cách sử dụng một địa chỉ IP duy nhất, phiên telnet duy nhất, giao diện dòng lệnh duy nhất (CLI), kiểm tra phiên bản tự động và cấu hình tự động. Các thiết bị chuyển mạch EX3400 cũng có khả năng chuyển mạch cục bộ, do đó các gói đi vào một cổng dành cho một cổng khác trên cùng một thiết bị chuyển mạch không phải đi qua Khung máy ảo,

EX3400 thực hiện cùng một lược đồ đánh số khe cắm / mô-đun / cổng như các sản phẩm dựa trên khung gầm khác của Juniper Networks khi đánh số các cổng Virtual Chassis, cung cấp các hoạt động giống như khung máy thực. Bằng cách sử dụng một hệ điều hành nhất quán và một tệp cấu hình duy nhất, tất cả các thiết bị chuyển mạch trong cấu hình Virtual Chassis đều được coi như một thiết bị duy nhất, giúp đơn giản hóa việc quản lý và bảo trì hệ thống tổng thể.

Hai cổng QSFP + trên thiết bị chuyển mạch EX3400 có thể được định cấu hình làm cổng Virtual Chassis hoặc làm liên kết lên đến các thiết bị tổng hợp.

EX3400 Virtual Chassis Technology
EX3400 Virtual Chassis Technology

Triển khai vải trong khuôn viên

Các loại vải trong khuôn viên Juniper hỗ trợ các kiến ​​trúc đã được xác thực này với thiết bị chuyển mạch EX3400 đóng vai trò thiết bị chuyển mạch truy cập:

EVPN multihoming (lõi hoặc phân phối thu gọn) : Kiến trúc lõi thu gọn kết hợp các lớp lõi và lớp phân phối thành một thiết bị chuyển mạch duy nhất, biến mạng phân cấp ba tầng truyền thống thành mạng hai tầng. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu về STP trên toàn mạng khuôn viên bằng cách cung cấp khả năng đa kênh từ quyền truy cập vào lớp lõi. EVPN multihoming có thể được triển khai và quản lý bằng cách sử dụng đám mây Juniper Mist.
Lõi / phân phối : Một cặp Thiết bị chuyển mạch phân phối hoặc lõi EX Series được kết nối với nhau cung cấp hỗ trợ cổng L2 EVPN và L3 VXLAN. Mạng EVPN-VXLAN giữa lớp phân phối và lớp lõi cung cấp hai chế độ: lớp phủ bắc cầu định tuyến tập trung hoặc cạnh.

Trong tất cả các chế độ triển khai EVPN-VXLAN này, thiết bị chuyển mạch EX3400 có thể được sử dụng như một thiết bị chuyển mạch lớp truy cập.

Tính năng và lợi ích Switch Juniper EX3400

Quản lý Fabric trong khuôn viên do AI điều khiển với Đám mây Juniper Mist

Juniper Mist Wired Assurance mang tính năng quản lý đám mây và Mist AI vào khuôn viên trường. Nó đặt ra một tiêu chuẩn mới từ quản lý mạng truyền thống sang các hoạt động dựa trên AI, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối. Juniper Mist Cloud hợp lý hóa việc triển khai và quản lý các kiến ​​trúc vải trong khuôn viên trường bằng cách cho phép:

 • Triển khai tự động và triển khai không chạm
 • Phát hiện bất thường
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Khung gầm ảo Juniper

Công nghệ Virtual Chassis đơn giản hóa việc quản lý mạng cho các triển khai nhỏ hơn. Tối đa 10 thiết bị chuyển mạch EX3400 được kết nối với nhau có thể được quản lý như một thiết bị duy nhất bằng cách sử dụng một hình ảnh Hệ điều hành Junos và một tệp cấu hình duy nhất, giảm số lượng đơn vị cần theo dõi và quản lý tổng thể. Khi hệ điều hành Junos được nâng cấp trên thiết bị chuyển mạch chính trong cấu hình Khung gầm ảo EX3400, phần mềm sẽ tự động được nâng cấp trên tất cả các thiết bị chuyển mạch thành viên khác cùng một lúc.

Ngoài ra, một tính năng được gọi là ảnh chụp hệ thống tạo bản sao của tất cả các tệp phần mềm được sử dụng để chạy thiết bị chuyển mạch, bao gồm hệ điều hành Junos, cấu hình hoạt động và cấu hình cứu hộ. Các bản sao này có thể được sử dụng để khởi động lại thiết bị chuyển mạch vào lần tiếp theo khi nó được cấp nguồn hoặc như một tùy chọn khởi động dự phòng. Phần mềm Junos OS cũng có thể được cài đặt sẵn trên ổ đĩa flash và được sử dụng để khởi động EX3400 bất kỳ lúc nào.

Một tính năng khác, được gọi là tải xuống phần mềm tự động, cho phép quản trị viên mạng dễ dàng nâng cấp EX3400 bằng quy trình trao đổi tin nhắn DHCP để tải xuống và cài đặt các gói phần mềm. Người dùng chỉ cần cấu hình tính năng tải xuống phần mềm tự động trên các thiết bị chuyển mạch EX3400 hoạt động như máy khách DHCP và thiết lập đường dẫn đến máy chủ nơi tệp gói phần mềm được cài đặt. Sau đó, máy chủ giao tiếp đường dẫn đến tệp gói phần mềm thông qua các thông báo máy chủ DHCP.

Tính năng ZTP cho phép máy chủ DHCP đẩy chi tiết cấu hình và hình ảnh phần mềm đến nhiều Thiết bị chuyển mạch tại thời điểm khởi động.

Nguồn

EX3400 hỗ trợ các tiêu chuẩn 802.3af Class 3 Power over Ethernet (PoE) và 802.3at PoE + để hỗ trợ các thiết bị nối mạng như điện thoại, máy quay video, điểm truy cập WLAN IEEE 802.11ac và điện thoại video trong mạng hội tụ. Mặc dù thiết bị chuyển mạch EX3400 được cung cấp với một nguồn điện duy nhất theo mặc định, chúng có thể hỗ trợ nguồn điện 600W hoặc 920W dự phòng cung cấp nguồn PoE (15,4W) hoặc PoE + (30W) cho tất cả các cổng trong Thiết bị chuyển mạch. Nguồn điện dự phòng có thể được đặt hàng khi cần thiết.

Có hai cài đặt chế độ nguồn PoE trên thiết bị chuyển mạch EX3400:

Chế độ tĩnh cho phép khách hàng chỉ định cài đặt nguồn PoE tối đa trên một cổng riêng lẻ.

Chế độ lớp cho phép các thiết bị cuối chỉ định lớp PoE và thương lượng xem thiết bị chuyển mạch có thể cung cấp nguồn PoE cho thiết bị hay không.

EX3400 cũng hỗ trợ Giao thức khám phá lớp liên kết tiêu chuẩn công nghiệp (LLDP) và LLDP-Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), cho phép thiết bị chuyển mạch tự động phát hiện các thiết bị hỗ trợ Ethernet, xác định yêu cầu nguồn của chúng và gán mạng LAN ảo (VLAN ) thông số. Quản lý PoE chi tiết dựa trên LLDP-MED cho phép EX3400 thỏa thuận mức sử dụng PoE xuống một phần nhỏ của watt trên các thiết bị được cấp nguồn, cho phép sử dụng PoE hiệu quả hơn trên toàn bộ thiết bị chuyển mạch.

EX3400 hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.3az cho chức năng Ethernet tiết kiệm năng lượng (EEE), giảm tiêu thụ điện năng của các lớp vật lý đồng trong thời gian sử dụng liên kết thấp.

Ngoài ra, EX3400 hỗ trợ chức năng chất lượng dịch vụ (QoS) phong phú để ưu tiên lưu lượng dữ liệu, thoại và video. Các thiết bị chuyển mạch hỗ trợ 12 hàng đợi QoS (8 unicast và 4 multicast) trên mọi cổng, cho phép chúng duy trì ưu tiên lưu lượng đa cấp, end-to-end. EX3400 cũng hỗ trợ một loạt các tùy chọn lập lịch, chẳng hạn như lập lịch vòng quay vòng có trọng số (SDWRR) ưu tiên và thâm hụt định hình.

Bảo vệ

EX3400 chuyển đổi hoàn toàn tương thích với Cơ sở hạ tầng chính sách truy cập của Juniper Networks, hợp nhất tất cả các khía cạnh của danh tính, thiết bị và vị trí của người dùng, cho phép quản trị viên thực thi kiểm soát truy cập và bảo mật xuống cấp cổng hoặc người dùng riêng lẻ. Hoạt động như một điểm thực thi trong Cơ sở hạ tầng chính sách truy cập, EX3400 cung cấp cả kiểm soát truy cập cấp cổng 802.1X dựa trên tiêu chuẩn và thực thi chính sách Lớp 2-4 dựa trên danh tính người dùng, vị trí, thiết bị hoặc sự kết hợp của những điều này. Danh tính của người dùng, loại thiết bị, kiểm tra tư thế máy và vị trí có thể được sử dụng để không chỉ cấp hoặc từ chối quyền truy cập mà còn để xác định thời lượng truy cập. Nếu quyền truy cập được cấp, thiết bị chuyển mạch sẽ chỉ định người dùng cho một VLAN cụ thể dựa trên các cấp độ ủy quyền.

EX3400 cũng cung cấp bổ sung đầy đủ các tính năng bảo mật cổng, bao gồm tính năng theo dõi Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP), kiểm tra ARP động (DAI) và giới hạn kiểm soát truy cập phương tiện (MAC) để bảo vệ chống lại giả mạo bên trong và bên ngoài, man-in-the -middle và tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

MACsec

Thiết bị chuyển mạch EX3400 hỗ trợ IEEE 802.1ae MACsec, hỗ trợ tính bảo mật dữ liệu lớp liên kết, tính toàn vẹn của dữ liệu và xác thực nguồn gốc dữ liệu. Tính năng MACsec cho phép EX3400 hỗ trợ 88 Gbps mã hóa lưu lượng phần cứng dựa trên tốc độ dòng gần trên tất cả các cổng GbE và 10GbE.

Được xác định bởi IEEE 802.1AE, MACsec cung cấp giao tiếp được mã hóa, an toàn ở lớp liên kết có khả năng xác định và ngăn chặn các mối đe dọa từ DoS và các cuộc tấn công xâm nhập, cũng như các cuộc tấn công man-in-the-middle, giả mạo, nghe lén thụ động và phát lại được khởi chạy từ phía sau tường lửa. Khi MACsec được triển khai trên các cổng chuyển mạch, tất cả lưu lượng được mã hóa trên dây nhưng lưu lượng bên trong thiết bị chuyển mạch thì không. Điều này cho phép Thiết bị chuyển mạch áp dụng tất cả các chính sách mạng như QoS, kiểm tra gói sâu và sFlow cho từng gói mà không ảnh hưởng đến bảo mật của gói trên dây.

Mã hóa từng bước cho phép MACsec bảo mật thông tin liên lạc trong khi duy trì thông tin mạng. Ngoài ra, mạng WAN dựa trên Ethernet có thể sử dụng MACsec để cung cấp bảo mật liên kết qua các kết nối đường dài. MACsec trong suốt với các giao thức lớp 3 và lớp cao hơn và không bị giới hạn ở lưu lượng IP — nó hoạt động với bất kỳ loại lưu lượng có dây hoặc không dây nào được thực hiện qua các liên kết Ethernet.

Hệ điều hành Junos

Thiết bị chuyển mạch EX3400 chạy cùng HĐH Junos được sử dụng bởi các thiết bị chuyển mạch Ethernet dòng Juniper EX khác của Juniper Networks, bộ chuyển mạch QFX Series, bộ định tuyến Router Juniper MX, tường lửa Firewall Juniper SRX và nền tảng dịch vụ mạng Juniper NFX Series. Bằng cách sử dụng một hệ điều hành chung, Juniper cung cấp việc triển khai và vận hành nhất quán các tính năng của mặt phẳng điều khiển trên tất cả các sản phẩm. Để duy trì tính nhất quán đó, Junos OS tuân thủ một quy trình phát triển có kỷ luật cao, sử dụng một mã nguồn duy nhất và sử dụng một kiến ​​trúc mô-đun có tính khả dụng cao để ngăn chặn các lỗi riêng biệt làm hỏng toàn bộ hệ thống.

Những thuộc tính này là nền tảng cho giá trị cốt lõi của phần mềm, cho phép tất cả các sản phẩm chạy hệ điều hành Junos được cập nhật đồng thời với cùng một bản phát hành phần mềm. Tất cả các tính năng đều được kiểm tra hồi quy hoàn toàn, làm cho mỗi bản phát hành mới trở thành một bộ siêu thực sự của phiên bản trước. Khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng triển khai phần mềm rằng tất cả các khả năng hiện có đều được duy trì và hoạt động theo cùng một cách.

Môi trường hội tụ

Các thiết bị chuyển mạch EX3400 cung cấp một giải pháp linh hoạt cho các môi trường dữ liệu, thoại và video hội tụ. EX3400-24P và EX3400-48P hỗ trợ PoE +, cung cấp công suất lên đến 30 watt cho mỗi cổng để hỗ trợ các thiết bị nối mạng như điện thoại, máy quay video, điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) IEEE 802.11ac và điện thoại video. Chuẩn PoE + cung cấp gần gấp đôi 15,4 watt cho mỗi cổng có sẵn với chuẩn PoE IEEE 802.3af.

Tính khả dụng cao

Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet EX3400 được thiết kế để hỗ trợ nhiều khả năng chuyển đổi dự phòng và chức năng sẵn sàng cao (HA) giống như các thiết bị chuyển mạch truy cập Juniper EX khác với công nghệ Virtual Chassis.

Mỗi thiết bị chuyển mạch EX3400 có khả năng hoạt động như một Công cụ định tuyến (RE) khi được triển khai trong cấu hình Khung gầm ảo. Khi hai hoặc nhiều thiết bị chuyển mạch EX3400 được kết nối với nhau trong cấu hình Khung gầm ảo, tất cả các thiết bị chuyển mạch thành viên chia sẻ một mặt phẳng điều khiển duy nhất. Hệ điều hành Junos tự động bắt đầu quy trình bầu cử để chỉ định Công cụ định tuyến chính (đang hoạt động) và dự phòng (ở chế độ chờ nóng). Tính năng chuyển đổi cơ chế định tuyến duyên dáng của Lớp 2 và Lớp 3 (GRES) được tích hợp duy trì quyền truy cập không bị gián đoạn vào các ứng dụng, dịch vụ và truyền thông IP trong trường hợp không có khả năng xảy ra lỗi Công cụ định tuyến chính.

Khi có nhiều hơn hai thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau trong cấu hình Khung gầm ảo, các phần tử chuyển mạch còn lại hoạt động như thẻ dòng và sẵn sàng đảm nhận vị trí Công cụ định tuyến dự phòng nếu thiết bị chính được chỉ định bị lỗi. Nhóm vận hành mạng có thể chỉ định trạng thái ưu tiên của thẻ chính, dự phòng và trạng thái ưu tiên của thẻ dòng để chỉ định thứ tự tăng dần. Khả năng dự phòng của N + 1 Routing Engine — cùng với GRES, định tuyến không ngừng (NSR) và trong tương lai, khả năng bắc cầu không ngừng (NSB) của Junos OS — đảm bảo chuyển giao trơn tru các chức năng của mặt phẳng điều khiển sau các lỗi không mong muốn.

EX3400 cũng hỗ trợ các tính năng HA sau:

Nhóm trung kế dự phòng, Để tránh sự phức tạp của Giao thức cây kéo dài (STP) mà không phải hy sinh khả năng phục hồi mạng, EX3400 sử dụng các nhóm trung kế dự phòng để cung cấp dự phòng cổng cần thiết và đơn giản hóa cấu hình chuyển mạch.

Tổng hợp liên kết giữa các thành viên, Tổng hợp liên kết giữa các thành viên cho phép kết nối tổng hợp liên kết dự phòng giữa các thiết bị trong một cấu hình Khung ảo duy nhất, cung cấp thêm mức độ tin cậy và tính khả dụng.

Cầu nối không ngừng (NSB) và định tuyến hoạt động không ngừng (NSR), NSB và NSR trên thiết bị chuyển mạch EX3400 đảm bảo các giao thức, trạng thái và bảng trên mặt phẳng điều khiển được đồng bộ hóa giữa các RE chính và dự phòng để ngăn chặn giao thức lật hoặc các sự cố hội tụ sau khi chuyển đổi dự phòng Routing Engine.

Nâng cấp phần mềm không ngừng (NSSU), Với NSSU, tất cả các thành viên của cấu hình Khung gầm Ảo EX3400 có thể được nâng cấp bằng một lệnh duy nhất. Lưu lượng truy cập quan trọng có thể được định cấu hình như một liên kết tổng hợp giữa nhiều thành viên chuyển mạch Virtual Chassis, đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu trong quá trình nâng cấp.

Cấp phép linh hoạt

Cấp phép Juniper Flex cung cấp mô hình cấp phép chung, đơn giản và linh hoạt cho các thiết bị chuyển mạch truy cập dòng Juniper EX, cho phép khách hàng mua các tính năng dựa trên mạng và nhu cầu kinh doanh của họ.

Cấp phép linh hoạt được cung cấp ở các cấp Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp. Các tính năng cấp tiêu chuẩn có sẵn với hình ảnh Hệ điều hành Junos đi kèm với các thiết bị chuyển mạch dòng Switch Juniper EX. Các tính năng bổ sung có thể được mở khóa khi mua giấy phép Flex Advanced hoặc Flex Premium.

Giấy phép Flex Advanced và Premium cho các nền tảng EX Series dựa trên lớp, được xác định bởi số lượng cổng truy cập trên Thiết bị chuyển mạch. thiết bị chuyển mạch loại 1 (C1) có 12 cổng, thiết bị chuyển mạch loại 2 (C2) có 24 cổng và thiết bị chuyển mạch loại 3 (C3) có 32 hoặc 48 cổng.

Các thiết bị chuyển mạch EX3400 hỗ trợ cả giấy phép đăng ký và giấy phép Flex vĩnh viễn. Giấy phép đăng ký được cung cấp cho các điều khoản 3 và 5 năm. Ngoài các tính năng của Junos, giấy phép đăng ký Flex Advanced và Premium bao gồm Bảo hiểm có dây Juniper Mist. Giấy phép đăng ký Flex Advanced và Premium cũng cho phép khả năng di chuyển trên cùng một cấp và loại thiết bị chuyển mạch, đảm bảo bảo vệ đầu tư cho khách hàng.

Bảo hành trọn đời có giới hạn nâng cao

EX3400 bao gồm bảo hành phần cứng trọn đời có giới hạn nâng cao, cung cấp dịch vụ thay thế thiết bị chuyển mạch từ nhà máy trở lại nhà máy miễn là người mua ban đầu sở hữu sản phẩm. Bảo hành bao gồm cập nhật phần mềm trọn đời, vận chuyển phụ tùng nâng cao trong vòng một ngày làm việc và hỗ trợ Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật (JTAC) 24×7 của hãng Juniper Networks trong 90 ngày sau ngày mua. Bộ nguồn và khay quạt được bảo hành trong thời hạn năm năm.

EX3400 Datasheet

Phần kết luận

Bạn băn khoăn chưa biết nên chọn sản phẩm bộ chuyển mạch Switch L3 Juniper EX3400 có phù hợp với nhu cầu cũng như mục đích sử dụng của doanh nghiệp mình không? Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Netsystem, đơn vị cung cấp báo giá Switch Juniper EX3400 luôn luôn rẻ hàng đầu để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí cách lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.

Liên hệ ngay qua email hoặc gọi hotline để có giá Juniper EX3400 discount % chiết khấu cao tốt nhất thị trường!

Sản phẩm liên quan đến bài viết