Hé lộ: Bí mật của Juniper EX4300 Ethernet và EX4300 Multigigabit

Dòng thiết bị chuyển mạch Juniper EX4300 Ethernet mang lại hiệu suất, tính linh hoạt và quy mô cần thiết cho cả môi trường chuyển mạch truy cập Gigabit Ethernet (GbE) trong khuôn viên trường và trung tâm dữ liệu. Khi được triển khai trong cấu hình khung gầm ảo, Juniper EX4300 mang lại sự đơn giản trong hoạt động và quy mô logic cao hơn mà các doanh nghiệp yêu cầu. Kết hợp tính kinh tế nhỏ gọn, chi trả khi bạn phát triển, công suất thấp và khả năng làm mát với hiệu suất, tính khả dụng và mật độ cổng của các nền tảng dựa trên khung gầm, Switch Juniper EX4300 cho phép các doanh nghiệp triển khai với tốc độ và sự nhanh nhẹn để tăng doanh thu và cải thiện năng suất.

EX4300-24T | EX4300-24P | EX4300-48T | EX4300-48P | EX4300-32F | Juniper EX4300 datasheet

Specs thông số Switch Juniper EX4300
Form factor Fixed 1 U access
Port density 1GbE and SFP+/QSFP+ uplink port options
Wired Assurance Yes
Campus Fabrics Virtual Chassis
Cloud Managed Yes
Dimensions (W x H x D) 17.4 x 1.7 x 16.4 in (44.2 x 4.3 x 41.7 cm) 1 rack unit
Backplane speed 320 Gbps (Virtual Chassis)
Data rate EX4300-24P/24T: 448 Gbps
EX4300-48P/48T: 496 Gbps
EX4300-32F: 464 Gbps
Throughput EX4300-24P/24TF: 333 Mpps (wire speed)
EX4300-48P/48T: 369 Mpps (wire speed)
EX4300-32F: 345 Mpps (wire speed)
Resiliency Internal, hot-swappable redundant power supply; field-replaceable fans; graceful Routing Engine switchover (GRES) in Virtual Chassis configuration
Traffic monitoring sFlow
Quality-of-service (QoS) queues/port 12
MAC addresses 64,000
Jumbo frames 9216 bytes
IPv4 unicast/multicast routes 32,000/8000
IPv6 unicast/multicast routes 18,000/4000
Number of VLANs 4093
ARP entries 64,000
EX4300 Juniper
EX4300 Juniper

EX4300 được tích hợp, cung cấp và quản lý trong Kiến trúc đám mây Juniper Mist. Mist Wired Assurance mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối thông qua các cấp dịch vụ và tự động hóa do AI hỗ trợ.

Mô tả
Phần cứng Switch Juniper EX4300 
EX4300-24T 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-48T 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-48T-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-24P 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 715 W AC PS (provides 565 W PoE+ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-48P 48-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 1100 W AC PS (provides 950 W PoE+ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-48MP 24-port 10/100/1000BASE-T, 24-port 100/1000/2500/5000/10000BASE-T, 95 W PoE + 1400 W AC PS (provides up to 1100 W PoE++ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-48T-DC 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-48T-DC-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately)
EX4300-32F 32-port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+, and 350 W AC PS (optics sold separately)
EX4300-32F-DC 32-port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+, and 550 W DC PS (optics sold separately)
EX4300-24T-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-48T-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-48T-AFI-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-48T-DC-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-48T-DCI-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-24P-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 715 W AC PS (provides 565 W PoE+ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-48P-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 1100 W AC PS (provides 950 W PoE+ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
EX4300-32F-TAA Trade Agreement Act-compliant EX4300, 32-port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+, and 350 W AC PS (optics sold separately)
EX4300-32F- Trade Agreement Act-compliant EX4300,
DC-TAA 32-port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+, and 550 W DC PS (optics sold separately)
Tai rack kit Mounting Options
EX-4PST-RMK Adjustable 4-post rack-mount kit for EX4200, EX4300, and EX3200
EX-WMK EX4200, EX4300, and EX3200 wall-mount kit
EX-RMK Rack-mount kit for EX2200, EX3200, EX4200, EX4300, and EX4550
Phân mềm Feature Licenses
EX4300-24-EFL Enhanced Feature License (EFL) for EX4300-24T and EX4300-24P
EX4300-48-EFL Enhanced Feature License (EFL) for EX4300-48T, EX4300-48T-AFI, EX4300-48T-DC, EX4300-48T-AFI-DC, EX4300-48P, and EX4300-48MP
EX4300-32F-EFL Enhanced Feature License (EFL) for EX4300-32F and EX4300-32F-DC
EX4300-24-AFL Advanced Feature License (AFL) for EX4300-24T and EX4300-24P
EX4300-48-AFL Advanced Feature License (AFL) for EX4300-48T, EX4300-48T-AFI, EX4300-48T-DC, EX4300-48T-AFI-DC, EX4300-48P, and EX4300-48MP
EX4300-32F-AFL Advanced Feature License (AFL) for EX4300-32F and EX4300-32F-DC
EX-QFX-MACSEC-ACC3 MACsec Software License for EX4300 and EX4200 access switches
Phân mềm Subscription Licenses
S-EX-A-C2-3 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-A-C2-5 Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-P-C2-3 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 3 year
S-EX-P-C2-5 Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 5 year
S-EX-A-C3-3 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-A-C3-5 Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-P-C3-3 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year
S-EX-P-C3-5 Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 5 year
S-EX-A-C2-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches, 3 year with SVC CORE support, 3 year
S-EX-A-C2-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 YEAR
S-EX-P-C2-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 3 YEAR
S-EX-P-C2-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 24-port switches with SVC CORE support, 5 YEAR
S-EX-A-C3-3-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 3 YEAR
S-EX-A-C3-5-COR Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 5 YEAR
S-EX-P-C3-3-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 3 YEAR
S-EX-P-C3-5-COR Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), includes Wired Assurance subscription for EX Series 48-port switches, 3 year with SVC CORE support, 5 YEAR
Phân mềm Perpetual Licenses
S-EX-A-C2-P Software, EX Series Advanced license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4300 24-port switches
S-EX-P-C2-P Software, EX Series Premium license, Class 2 (24 ports), Perpetual license for EX4300 24-port switches
S-EX-A-C3-P Software, EX Series Advanced license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX4300 48-port switches
S-EX-P-C3-P Software, EX Series Premium license, Class 3 (32 or 48 ports), Perpetual license for EX4300 48-port switches
EX-QFX-MACSEC-ACC4 MACsec software license for EX3400, EX4300, and EX4200 access switches
Phụ kiện Uplink Modules
EX-UM-4X4SFP EX4300 4-port 1GbE/10GbE SFP+ Uplink Module for EX4300-24T, EX4300-48T, EX4300-48T-AFI, EX4300-48T-DC, EX4300-48T-DC-AFI, EX4300-24P and EX4300-48P
EX-UM-8X8SFP EX4300 8-port 1GbE/10GbE SFP+ Uplink Module for EX4300-32F and EX4300-32F-DC
EX-UM-2QSFP EX4300 2-port 40GbE QSFP+ Uplink Module for EX4300-32F and EX4300-32F-DC
EX-UM-4SFPP-MR EX4300MP 4-port 1GbE/10GbE SFP+ Uplink Module for EX4300-48MP
EX-UM-2QSFP-MR EX4300MP 2-port 40GbE QSFP+/2-port 100GbE QSPF28 Uplink Module for EX4300-48MP
Nguồn Power Supplies
JPSU-350-AC-AFO EX4300 350 W AC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-350-AC-AFI EX4300 350 W AC power supply with airflow in (power cord needs to be ordered separately) (back-to-front airflow)
JPSU-715-AC-AFO EX4300 715 W AC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-1100-AC-AFO EX4300 1100 W AC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-1400-AC-AFO EX4300 1400 W AC power supply for EX4300-48MP (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-550-DC-AFO EX4300 550 W DC power supply (power cord needs to be ordered separately) (front-to-back airflow)
JPSU-550-DC-AFI EX4300 550 W DC power supply with air flow in (power cord needs to be ordered separately) (back-to-front airflow)
Quạt Fans
EX4300-FAN Spare fan with front-to-back airflow
EX4300-FAN-AFI Spare fan with back-to-front airflow
EX4300-48MP-FAN Spare fan with front-to-back airflow for EX4300-48MP
Spare Chassis
EX4300-24P-S Spare chassis, 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4300-24T-S Spare chassis, 24-port 10/100/1000BASE-T (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4300-32F-S Spare chassis, 32-port 1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+ (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4300-48P-S Spare chassis, 48-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4300-48T-S Spare chassis, 48-port 10/100/1000BASE-T (optics, power supplies, and fans sold separately)
EX4300-48MP-S Spare chassis, 24-port 10/100/1000BASE-T, 48-port 100/1000/2500/5000/10000BASE-T, 95 W PoE (optics, power supplies, and fans sold separately)
Pluggable Optics module quang
EX-QSFP-40GE-DAC-50CM QSFP+ to QSFP+ 40GbE Direct Attach Copper (twinax copper cable) 50 cm passive
QFX-QSFP-40G-SR4 QSFP+ 40GBASE-SR4 40GbE optics, 850 nm for up to 150 m transmission on multimode fiber-optic (MMF)
QFX-QSFP-DAC-1M QSFP+ to QSFP+ 40GbE Direct Attach Copper (twinax copper cable) 1 m passive
QFX-QSFP-DAC-3M QSFP+ to QSFP+ 40GbE Direct Attach Copper (twinax copper cable) 3 m passive
JNP-QSFP-DAC-5M QSFP+ to QSFP+ 40GbE Direct Attach Copper (twinax copper cable) 5 m passive
EX-SFP-1FE-FX SFP 100BASE-FX; LC connector; 1310 nm; 2 km reach on multimode fiber (supported on EX4300-32F and EX4300-32F-DC 100BASE-X fixed ports only)
EX-SFP-1GE-SX SFP 1000BASE-SX; LC connector; 850 nm; 550 m reach on multimode fiber
EX-SFP-1GE-LX SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1310 nm; 10 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-1GE-T SFP 10/100/1000BASE-T copper; RJ-45 connector; 100 m reach on unshielded twisted pair (UTP) (supported on EX4300-32F and EX4300-32F-DC 1000BASE-X fixed ports only)
EX-SFP-10GE-SR SFP+ 10GBASE-SR; LC connector; 850 nm; 300 m reach on 50 microns multimode fiber; 33 m on 62.5 microns multimode fiber
EX-SFP-10GE-LRM SFP+ 10GBASE-LRM; LC connector; 1310 nm; 220 m reach on multimode fiber
EX-SFP-10GE-LR SFP+ 10GBASE-LR; LC connector; 1310 nm; 10 km reach on single-mode fiber
EX-SFP-10GE-DAC-xM SFP+ 10GbE Direct Attach Copper (twinax copper cable), where “x” denotes 1, 3, 5, or 7 meter lengths
EX-SFP-10GE-ER SFP+ 10GBASE-ER 10GbE optics, 1550 nm for 40 km transmission on single-mode fiber
EX-SFP-10GE-USR SFP+ 10GbE ultra short reach optics, 850 nm for 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multimode fiber
EX-SFP-GE10KT13R14 SFP 1000BASE-BX; Tx 1310 nm/Rx 1490 nm for 10 km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT14R13 SFP 1000BASE-BX; Tx 1490 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT13R15 SFP 1000BASE-BX; Tx 1310 nm/Rx 1550 nm for 10 km transmission on single-strand, single-mode fiber
EX-SFP-GE10KT15R13 SFP 1000BASE-BX; Tx 1550 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on single-strand, single-mode fiber

Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper Networks EX4300 với công nghệ khung gầm ảo kết hợp độ tin cậy cấp nhà mạng của các hệ thống mô-đun với tính kinh tế và tính linh hoạt của các nền tảng có thể xếp chồng lên nhau, mang đến giải pháp hiệu suất cao, có thể mở rộng cho môi trường trung tâm dữ liệu, khuôn viên và văn phòng chi nhánh. Cả hai tùy chọn truy cập 1GbE và chuyển đổi multigigabit đều có sẵn.

Cung cấp một bộ đầy đủ các khả năng chuyển mạch Layer 2 và Layer 3, EX4300 cho phép triển khai nhiều loại, bao gồm quyền truy cập khuôn viên, chi nhánh và trung tâm dữ liệu. Một bộ chuyển mạch EX4300 24 cổng hoặc 48 cổng duy nhất có thể được triển khai ban đầu. Khi các yêu cầu ngày càng tăng, công nghệ Khung gầm ảo của Juniper cho phép bất kỳ sự kết hợp nào của tối đa 10 thiết bị chuyển mạch EX4300 và / hoặc EX4600 được kết nối và quản lý liền mạch như một thiết bị duy nhất, mang đến giải pháp mở rộng, trả tiền khi bạn phát triển để mở rộng môi trường mạng. Một cặp chuyển mạch slot quang EX4300 32 cổng cũng có thể được triển khai như một bộ chuyển mạch tổng hợp hợp nhất hoặc bộ chuyển mạch lõi nhỏ. Ngoài ra, EX4300 có thể tích hợp với dòng Juniper Networks QFX5100 của các bộ chia cổng nối mạng truy cập trung tâm dữ liệu 10GbE và 40GbE trong một ngăn xếp hoặc cấu hình Virtual Chassis,

Các thiết bị chuyển mạch EX4300 có thể được kết nối với nhau qua nhiều cổng 40GbE quad-form-factor nhỏ có thể cắm được cộng với (QSFP +) để tạo thành bảng nối đa năng 320 gigabit mỗi giây (Gbps). Một mô-đun đường lên linh hoạt hỗ trợ cả tùy chọn 1GbE và 10GbE cũng có sẵn, cho phép kết nối tốc độ cao với các thiết bị chuyển mạch tập hợp hoặc lớp lõi kết nối nhiều tầng hoặc tòa nhà.

Tất cả các thiết bị chuyển mạch EX4300 đều có các tính năng sẵn sàng cao (HA) như nguồn điện bên trong dự phòng, có thể thay thế nóng và quạt có thể thay thế tại hiện trường để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa. Ngoài ra, các mẫu thiết bị chuyển mạch EX4300 hỗ trợ Power over Ethernet (PoE) cung cấp 802.3at PoE + dựa trên tiêu chuẩn để cung cấp tới 30 watt trên tất cả các cổng để hỗ trợ triển khai điện thoại IP mật độ cao và điểm truy cập không dây 802.11n.

Ngoài ra, mẫu multigigabit, EX4300-48MP, hỗ trợ tốc độ 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps và 10 Gbps tương thích IEEE 802.3bz trên các cổng truy cập. Điều này cho phép các điểm truy cập 802.11ac Wave 2, yêu cầu băng thông cao hơn, kết nối với bộ chuyển mạch. bộ chia cổng nối mạng đa năng EX4300 cũng hỗ trợ công suất lên đến 95 watt trên bất kỳ cổng truy cập nào, cho phép các thiết bị PoE ++ yêu cầu hơn 30 watt để kết nối và lấy điện từ bộ chia cổng nối mạng.

Specs thông số Switch Juniper EX4300 Multigigabit
Form factor Fixed 1 U access
Port density 100M/1/2.5/5/10GbE and 10/25/40/100GbE uplink port options
Wired Assurance Yes
Campus Fabrics Virtual Chassis, EVPN-VXLAN
Cloud Managed Yes
PoE+ Ports Up to 95 W PoE on all access ports
Media Access Control Security MACsec AES256 on all access and uplink ports
Dimensions (W x H x D) 17.4 x 1.7 x 18.4 in (44.1 x 4.4 x 46.7 cm) 1 rack unit (1 U)
Backplane speed 320 Gbps (Virtual Chassis)
Data rate N/A
Throughput N/A
Resiliency Internal, hot swappable redundant power supply; field-replaceable fans; field-replaceable uplink modules; graceful Routing Engine switchover (GRES) in Virtual Chassis configuration
Traffic monitoring sFlow
Quality-of-service (QoS) queues/port 12
MAC addresses 272,000
Jumbo frames 9216 bytes
Number of VLANs 4093
ARP entries 64,000

Bộ chia cổng nối mạng đa ký hiệu EX4300 cũng cho phép mã hóa AES256 Bảo mật kiểm soát truy cập phương tiện (MACsec) cao hơn trên tất cả các cổng truy cập và đường lên, bảo vệ lưu lượng truy cập của khách hàng khỏi bị truy cập trái phép. EX4300-48MP bao gồm bốn cổng thu phát 40GbE QSFP + chuyên dụng có thể được sử dụng làm cổng Virtual Chassis để tạo bảng nối liền 320 Gbps.

Các tính năng Juniper EX4300 Ethernet và EX4300 Multigigabit

Các thiết bị chuyển mạch EX4300 cấu hình cố định bao gồm một số tính năng sẵn có cao thường được kết hợp với các giải pháp dựa trên khung máy, bao gồm các tính năng sau:

  • Quạt có thể thay thế nóng
  • Hệ điều hành Juniper Networks Junos mô-đun (nhất quán với hệ thống khung)
  • Công cụ định tuyến kép (RE) với bộ chuyển đổi Công cụ định tuyến (GRES) duyên dáng trong cấu hình Khung gầm ảo
  • Giao diện quản lý đơn
  • Nâng cấp phần mềm dễ dàng, tập trung
  • Khả năng mở rộng từ 24 đến 480 cổng 10/100 / 1000BASE-T và 24 đến 240 cổng 100/1000/2500/5000 / 10000BASE-T, với tối đa 40 liên kết lên 10GbE và 40 liên kết lên 40GbE (lên đến 40 liên kết 10GbE, 20 liên kết lên 40GbE hoặc 20 liên kết lên 100GbE trên các kiểu multigigabit, ngoài bốn cổng Virtual Chassis chuyên dụng 40 Gbps trên mỗi bộ chuyển mạch)

Mỗi bộ chia cổng nối mạng EX4300 bao gồm một Công cụ chuyển tiếp gói dựa trên ASIC duy nhất, EX-PFE. Công cụ định tuyến tích hợp (RE) cung cấp tất cả các chức năng của mặt phẳng điều khiển. EX4300 cũng tận dụng Hệ điều hành Junos mô-đun tương tự như các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và thiết bị bảo mật khác của Juniper Networks, đảm bảo việc triển khai và vận hành nhất quán các tính năng của mặt phẳng điều khiển trên cơ sở hạ tầng Juniper Networks.

Kiến trúc và các thành phần chính của Juniper EX4300 Ethernet và EX4300 Multigigabit

Thiết bị chuyển mạch EX4300 là thiết bị rack (1U) cung cấp giải pháp nhỏ gọn cho các tủ mạng đi dây đông đúc và các vị trí bộ chia cổng nối mạng truy cập nơi không gian và nguồn điện ở mức cao. Mỗi EX4300 hỗ trợ các cổng 40GbE QSFP + tiêu chuẩn được định cấu hình sẵn để hỗ trợ các kết nối bảng nối đa năng Virtual Chassis tốc độ cao; trên các thiết bị chuyển mạch truy cập 1GbE, các cổng này cũng có thể đóng vai trò là liên kết lên đến các thiết bị tổng hợp ngược dòng.

Ngoài ra, mỗi EX4300 hỗ trợ một mô-đun đường lên bảng điều khiển phía trước tùy chọn cung cấp các cổng 1GbE hoặc 10GbE cho các kết nối tổng hợp đường trục hoặc liên kết tốc độ cao giữa các tủ đấu dây và các bộ chia cổng nối mạng tổng hợp ngược dòng; mô hình multigigabit cung cấp sự lựa chọn giữa mô-đun đường lên 4 cổng 10GbE SFP + hoặc mô-đun đường lên 2 cổng 40GbE QSFP + / 2 cổng 100GbE QSFP28. Mô-đun đường lên có thể được cài đặt mà không cần tắt nguồn bộ chia cổng nối mạng,

Các mẫu EX4300 truy cập 1GbE cũng có màn hình LCD bảng điều khiển phía trước cung cấp giao diện linh hoạt để thực hiện khôi phục cấu hình và thiết bị, báo cáo trạng thái bộ chia cổng nối mạng và đèn LED hoặc khôi phục bộ chia cổng nối mạng về cài đặt mặc định của nó. Khi được triển khai như một thành viên của cấu hình Khung gầm ảo, màn hình LCD cũng hiển thị “số khe cắm” và trạng thái RE của bộ chia cổng nối mạng để nhận dạng nhanh chóng và giải quyết vấn đề.

Bốn cổng 40GbE QSFP + của bảng điều khiển phía sau tích hợp hỗ trợ triển khai EX4300 Virtual Chassis trên bảng nối ảo 320 Gbps. Khi được triển khai gần nhau chẳng hạn như trong tủ đi dây hoặc trong các ứng dụng trung tâm dữ liệu trên giá, thiết bị chuyển mạch EX4300 có thể được kết nối an toàn bằng cách sử dụng cáp đồng (DAC) 40GbE tiêu chuẩn + gắn trực tiếp (có sẵn trong 50 cm, 1 m, 3 m và chiều dài 5 m).

Các thiết bị chuyển mạch được triển khai trong cấu hình Khung gầm ảo trải rộng trên các khu vực lớn hơn có thể được kết nối với nhau bằng các bộ thu phát QSFP + quang học như QSFP + SR4, hỗ trợ khoảng cách lên đến 150 m.

Một cổng RJ-45 ở bảng điều khiển phía sau chuyên dụng có sẵn để quản lý ngoài băng tần, trong khi cổng USB ở bảng phía sau có thể được sử dụng để dễ dàng tải lên hệ điều hành Junos và các tệp cấu hình. Ngoài ra, cổng bảng điều khiển USB chuyên dụng ở bảng điều khiển phía trước và cổng bảng điều khiển RJ-45 ở bảng điều khiển phía sau cung cấp các tùy chọn bảng điều khiển ngoài băng tần linh hoạt.

Juniper Mist Wired Assurance, một dịch vụ dựa trên đám mây do Mist AI điều khiển để xác nhận quyền sở hữu, định cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố EX4300, cung cấp các cấp độ dịch vụ và tự động hóa do AI hỗ trợ để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối. Bảo hiểm có dây tận dụng dữ liệu đo từ xa chuyển đổi Junos phong phú để đơn giản hóa hoạt động, giảm thời gian sửa chữa trung bình và cải thiện khả năng hiển thị.

EX4300-48MP bao gồm các tiêu chuẩn mở và mở rộng công nghệ Ethernet VPN (EVPN) -Virtual Extensible LAN (VXLAN) tiêu chuẩn công nghiệp đã được hỗ trợ cho các mạng IP Clos trong khuôn viên trường. Mạng IP Clos giữa lớp phân phối và lớp lõi có thể tồn tại ở hai chế độ: lớp phủ bắc cầu được định tuyến tập trung hoặc lớp phủ bắc cầu được định tuyến theo cạnh.

Với các ứng dụng doanh nghiệp chuyển sang đám mây, việc triển khai các loại fabric IP dưới dạng các loại fabric doanh nghiệp có phần mở rộng L2 sử dụng VXLAN trở nên cần thiết. EX4300-48MP có khả năng sử dụng cả dịch vụ cổng L2 và L3 VXLAN, cho phép bạn triển khai các mạng cung cấp vùng bổ trợ L2 cho các ứng dụng trên các loại fabric L3. EVPN-VXLAN cung cấp một cách có thể mở rộng để xây dựng và kết nối nhiều cơ sở với nhau, mang lại:

Hiệu quả mạng lớn hơn
Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành
Khả năng mở rộng trên tất cả các lớp mạng
Hội tụ nhanh hơn
Kiến trúc linh hoạt và an toàn

Các loại fabric trong khuôn viên Juniper hỗ trợ các kiến ​​trúc đã được xác thực này với bộ chia cổng nối mạng EX4300 đóng vai trò bộ chia cổng nối mạng truy cập:

Kiến trúc lõi thu gọn kết hợp các lớp lõi và lớp phân phối thành một bộ chia cổng nối mạng duy nhất, biến mạng phân cấp ba tầng truyền thống thành mạng hai tầng. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu về STP trên toàn mạng khuôn viên bằng cách cung cấp khả năng đa kênh từ quyền truy cập vào lớp lõi. EVPN multihoming có thể được triển khai và quản lý bằng cách sử dụng đám mây Juniper Mist.

Một cặp bộ chuyển mạch phân phối hoặc lõi EX Series được kết nối với nhau cung cấp hỗ trợ cổng L2 EVPN và L3 VXLAN. Mạng IP Clos giữa lớp phân phối và lớp lõi cung cấp hai chế độ: lớp phủ bắc cầu định tuyến tập trung hoặc cạnh.

Trong tất cả các chế độ triển khai EVPN-VXLAN này, bộ chia cổng nối mạng EX4300 có thể được sử dụng trong cấu hình Khung gầm ảo.

EX4300 Virtual Chassis
EX4300 Virtual Chassis

Tối đa 10 thiết bị chuyển mạch EX4300 có thể được kết nối với nhau bằng công nghệ Virtual Chassis, tạo ra một thiết bị logic duy nhất hỗ trợ tối đa 480 cổng 10/100 / 1000BASE-T, cộng với tối đa 40 cổng 10GbE hoặc 40 cổng đường lên 40GbE. Đối với các môi trường truy cập hỗn hợp 1GbE và 10GbE, EX4300 có thể được kết nối với thiết bị chuyển mạch truy cập trung tâm dữ liệu hiệu suất cao EX4600 và khuôn viên doanh nghiệp EX4600. Cấu hình EX4300 Virtual Chassis có thể được tạo để hỗ trợ nhiều tùy chọn về cổng và mật độ cho việc triển khai trung tâm dữ liệu, khuôn viên và chi nhánh. Kết nối Virtual Chassis có thể được hình thành bằng cách sử dụng bất kỳ cổng nào trong số các cổng 40GbE hoặc 10GbE bằng cách sử dụng cáp DAC và quang học tiêu chuẩn. EX4300 không hỗ trợ công nghệ Khung gầm ảo trên cổng đồng hoặc cáp quang GbE.

Với mẫu EX4300 multigigabit, tối đa 10 thiết bị chuyển mạch có thể được kết nối với nhau bằng các cổng 40GbE chuyên dụng thông qua công nghệ Virtual Chassis, tạo ra một thiết bị logic duy nhất hỗ trợ tới 240 cổng 10/100 / 1000BASE-T và 240 100/1000/500/5000 / 10000BASE -Cổng, với tối đa 40 liên kết lên 10GbE, 20 liên kết lên 40GbE hoặc 20 liên kết lên 100GbE. Multigigabit EX4300 cũng có thể tham gia vào cấu hình Khung gầm ảo chế độ hỗn hợp gồm 10 thành viên với các bộ chia cổng nối mạng truy cập 1GbE EX4300 khác.

Trong tủ rack đi dây cáp trong khuôn viên trường, các cấu trúc liên kết linh hoạt có thể được tạo bằng cách sử dụng quang học QSFP + tiêu chuẩn trên các cổng 40GbE để mở rộng cấu hình VirtualChassis trên các khoảng cách xa bao gồm nhiều tủ đấu dây, tầng hoặc thậm chí các tòa nhà trong khi sử dụng kết nối liên kết 10GbE hoặc 40GbE. Các thiết bị chuyển mạch dựa trên sợi quang EX4300 cũng có thể được sử dụng để tập hợp khuôn viên hoặc triển khai lõi nhỏ.

Khi được triển khai trong cấu hình Khung gầm ảo trong trung tâm dữ liệu, tất cả các thiết bị chuyển mạch EX4300 được giám sát và quản lý như một thiết bị duy nhất, cho phép doanh nghiệp tách cấu trúc liên kết vật lý khỏi các nhóm logic của các điểm cuối và cho phép sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Các cấu trúc liên kết đàn hồi cao cũng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng cáp DAC 40GbE.

Trong các triển khai top-of-rack của trung tâm dữ liệu, một cấu hình Virtual Chassis năm bộ chia cổng nối mạng lưới đầy đủ có thể được tạo trong đó mọi thành viên switch chỉ cách mọi thành viên khác một bước nhảy, mang lại độ trễ thấp nhất có thể. Lưới trải dài khoảng cách lên đến 150 mét có thể được tạo bằng cách sử dụng quang học QSFP + tiêu chuẩn trên các cổng 40GbE (cáp DAC có chiều dài lên đến 3 m có sẵn cho khoảng cách ngắn hơn), trong khi cổng 10GbE có thể được sử dụng làm liên kết lên để kết nối với tổng hợp ngược dòng hoặc thiết bị cốt lõi.

Công nghệ Khung gầm ảo hiện có được mở rộng và nâng cao hơn nữa để hỗ trợ cấu trúc liên kết cột và lá lý tưởng cho việc triển khai trung tâm dữ liệu hiệu suất cao và độ trễ thấp. Trong trường hợp đầu tiên, cấu trúc liên kết này, được gọi là Virtual Chassis Fabric, cho phép triển khai tối đa 20 bộ chia cổng nối mạng trong cấu hình cột và lá, với hai đến bốn bộ chia cổng nối mạng QFX5100 ở cột sống và tối đa 18 bộ chia cổng nối mạng QFX5100 hoặc EX4300 dưới dạng nút lá . Kiến trúc này cung cấp thông lượng xác định từ bất kỳ giá nào đến bất kỳ giá đỡ nào và độ trễ thấp, đồng thời đơn giản hóa đáng kể các hoạt động mạng thông qua một điểm quản lý duy nhất. Cấu hình Virtual Chassis Fabric hỗ trợ các máy chủ hỗn hợp 1GbE, 10GbE và 40GbE

Virtual Chassis EX4300
Virtual Chassis EX4300

Tính năng và lợi ích Juniper EX4300 Ethernet và EX4300 Multigigabit

Juniper Mist Wired Assurance mang tính năng quản lý đám mây và Mist AI vào khuôn viên trường. Nó đặt ra một tiêu chuẩn mới từ quản lý mạng truyền thống sang các hoạt động dựa trên AI, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị được kết nối. Đám mây Juniper Mist hợp lý hóa việc triển khai và quản lý các kiến ​​trúc fabric trong khuôn viên trường.

Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300 mang lại tính khả dụng cao thông qua các bộ nguồn và quạt dự phòng, GRES cũng như kết nối và định tuyến liên tục khi được triển khai trong cấu hình Virtual Chassis.

Trong cấu hình Khung gầm ảo, mỗi bộ chia cổng nối mạng EX4300 có khả năng hoạt động như một Công cụ định tuyến. Khi hai hoặc nhiều bộ chia cổng nối mạng EX4300 được kết nối với nhau, một mặt phẳng điều khiển duy nhất sẽ được chia sẻ giữa tất cả các bộ chia cổng nối mạng thành viên Virtual Chassis. Khi hai bộ chia cổng nối mạng EX4300 được kết nối với nhau, Junos OS sẽ tự động bắt đầu quy trình bầu cử để chỉ định RE chính (hoạt động) và dự phòng (nóng-standby). Tính năng GRES L2 và L3 được tích hợp duy trì quyền truy cập không bị gián đoạn vào các ứng dụng, dịch vụ và liên lạc IP trong trường hợp không chắc có lỗi RE chính.

Khi có nhiều hơn hai bộ chia cổng nối mạng được kết nối với nhau trong cấu hình Virtual Chassis, các phần tử bộ chia cổng nối mạng còn lại hoạt động như thẻ dòng và sẵn sàng đảm nhận vị trí RE dự phòng nếu thiết bị chính được chỉ định bị lỗi. Trạng thái ưu tiên thẻ chính, dự phòng và dòng có thể được chỉ định để ra lệnh tăng dần; khả năng dự phòng N + 1 RE này, cùng với khả năng GRES, định tuyến liên tục (NSR) và bắc cầu liên tục (NSB) của Junos OS, đảm bảo việc chuyển giao các chức năng của mặt phẳng điều khiển diễn ra suôn sẻ sau các lỗi không mong muốn.

EX4300 thực hiện cùng một lược đồ đánh số khe cắm / mô-đun / cổng như các sản phẩm dựa trên khung gầm khác của Juniper Networks khi đánh số các cổng Khung gầm ảo, cung cấp các hoạt động giống như khung máy thực. Bằng cách sử dụng một hệ điều hành nhất quán và một tệp cấu hình duy nhất, tất cả các thiết bị chuyển mạch trong cấu hình Virtual Chassis đều được coi như một thiết bị duy nhất, giúp đơn giản hóa việc quản lý và bảo trì hệ thống tổng thể.

Trong cấu hình Khung gầm ảo hỗn hợp với cả bộ chia cổng nối mạng truy cập EX4300 1GbE và bộ chia cổng nối mạng đa ký hiệu, bộ chia cổng nối mạng đa ký hiệu EX4300 phải đảm nhận vai trò của RE, trong khi bộ chia cổng nối mạng truy cập 1GbE EX4300 chỉ có thể hoạt động như thẻ dòng.

Riêng EX4300 cung cấp một số tính năng HA thường được kết hợp với các thiết bị chuyển mạch dựa trên khung mô-đun. Khi kết hợp với hệ điều hành Junos OS và khả năng chuyển đổi dự phòng L2 / L3 đã được kiểm chứng tại hiện trường, các tính năng này mang lại cho EX4300 độ tin cậy thực sự ở cấp độ nhà cung cấp dịch vụ.

Nguồn điện dự phòng : Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300 hỗ trợ nguồn điện dự phòng, chia sẻ tải, có thể thay thế nóng và thay thế tại hiện trường để duy trì hoạt động không bị gián đoạn. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, EX4300 yêu cầu ít điện năng hơn đáng kể so với các thiết bị chuyển mạch dựa trên khung gầm mang lại mật độ cổng tương đương. bộ chia cổng nối mạng truy cập EX4300 1GbE cung cấp cả tùy chọn AC và DC, trong khi bộ chia cổng nối mạng đa năng EX4300 chỉ hỗ trợ nguồn điện AC.

Quạt có thể thay thế nóng : EX4300 bao gồm các quạt có thể thay thế nóng, cung cấp đủ khả năng làm mát ngay cả khi một trong các quạt bị hỏng.
Cầu nối không ngừng và định tuyến liên tục : NSB và NSR trên EX4300 đảm bảo rằng các giao thức, trạng thái và bảng trên mặt phẳng điều khiển được đồng bộ hóa giữa các RE chính và dự phòng để ngăn chặn sự cố giao thức hoặc sự cố hội tụ sau khi chuyển đổi dự phòng Routing Engine.
Nhóm trung kế dự phòng (RTG) : Để tránh sự phức tạp của Giao thức cây mở rộng (STP) mà không phải hy sinh khả năng phục hồi mạng, EX4300 sử dụng các nhóm trung kế dự phòng để cung cấp dự phòng cổng cần thiết và đơn giản hóa cấu hình chuyển mạch.

Tổng hợp liên kết giữa các thành viên : Tổng hợp liên kết giữa các thành viên cho phép các kết nối tổng hợp liên kết dự phòng giữa các thiết bị trong một cấu hình Khung ảo duy nhất, cung cấp thêm mức độ tin cậy và tính khả dụng.

Phần cứng cấp nhà cung cấp : EX4300 sử dụng công cụ chuyển tiếp gói ASIC được xây dựng có mục đích, EX-PFE, tích hợp nhiều tài sản trí tuệ tương tự được sử dụng trong các bộ định tuyến cấp nhà cung cấp dịch vụ của Juniper. Do đó, EX4300 cung cấp cùng một chức năng có thể dự đoán, có thể mở rộng được trong các mạng lớn nhất thế giới.

Hỗ trợ định tuyến IPv4 và IPv6 : Định tuyến IPv4 và IPv6 Layer 3 (OSPF và BGP) có sẵn với giấy phép Nâng cao, cho phép các mạng có khả năng phục hồi cao.

Hệ điều hành cấp nhà cung cấp dịch vụ

EX4300 chạy trên Junos OS, cùng một phần mềm hệ điều hành được sử dụng bởi các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và thiết bị bảo mật khác của Juniper Networks.

Bằng cách sử dụng một hệ điều hành chung, Juniper cung cấp việc triển khai và vận hành nhất quán các tính năng của mặt phẳng điều khiển trên tất cả các sản phẩm. Để duy trì tính nhất quán đó, Junos OS tuân thủ quy trình phát triển có kỷ luật cao, sử dụng một mã nguồn duy nhất, tuân theo một đợt phát hành hàng quý duy nhất và sử dụng một kiến ​​trúc mô-đun có tính khả dụng cao để ngăn chặn các lỗi riêng biệt làm hỏng toàn bộ hệ thống.

Những thuộc tính này là nền tảng cho giá trị cốt lõi của phần mềm, cho phép tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi Junos OS được cập nhật đồng thời với cùng một bản phát hành phần mềm. Tất cả các tính năng đều được kiểm tra hồi quy hoàn toàn, làm cho mỗi bản phát hành mới trở thành một bộ siêu thực sự của phiên bản trước. Khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng triển khai phần mềm rằng tất cả các khả năng hiện có sẽ được duy trì và hoạt động theo cách tương tự.

Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300 cung cấp mức độ sẵn sàng cao nhất cho các môi trường dữ liệu, thoại và video hội tụ đòi hỏi khắt khe nhất, cung cấp nền tảng đáng tin cậy nhất để hợp nhất truyền thông doanh nghiệp.

EX4300 hỗ trợ chức năng chất lượng dịch vụ (QoS) phong phú để ưu tiên lưu lượng dữ liệu, thoại và video. Các thiết bị chuyển mạch hỗ trợ 12 hàng đợi QoS trên mọi cổng, cho phép chúng duy trì ưu tiên lưu lượng đa cấp, đầu cuối. EX4300 cũng hỗ trợ một loạt các tùy chọn chính sách, bao gồm cả xếp hàng luân chuyển vòng tròn (WDRR) ưu tiên và thâm hụt có trọng số.

Bằng cách cung cấp 15,4 watt PoE Class 3 802.3af trên tất cả các cổng để cấp nguồn cho điện thoại thoại qua IP (VoIP), camera an ninh mạch kín, điểm truy cập không dây và các thiết bị hỗ trợ IP khác, EX4300 mang đến giải pháp hội tụ được chứng minh trong tương lai các mạng khác nhau trên một cơ sở hạ tầng IP duy nhất. Các thiết bị chuyển mạch EX4300 cũng hỗ trợ 802.3at PoE + dựa trên tiêu chuẩn, mang đến 30 watt cho mỗi cổng để cấp nguồn cho các thiết bị nối mạng như nhiều điểm truy cập không dây IEEE 802.11n vô tuyến và điện thoại video có thể yêu cầu nhiều năng lượng hơn khả dụng với IEEE 802.3af. Bộ chuyển mạch đa năng EX4300 hỗ trợ PoE ++ chuẩn IEEE 802.3bt, mang lại công suất lên đến 95 watt cho mỗi cổng để cấp nguồn cho các thiết bị yêu cầu công suất lớn hơn 30 watt do PoE + cung cấp.

Quản lý PoE / PoE + chi tiết dựa trên giao thức lớp liên kết – Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) cho phép EX4300 thỏa thuận mức sử dụng PoE / PoE + xuống còn một phần nhỏ watt trên các thiết bị được cấp nguồn, cho phép sử dụng PoE hiệu quả hơn trên switch.

Để dễ dàng triển khai, EX4300 hỗ trợ LLDP và LLDP-MED tiêu chuẩn công nghiệp, cho phép các thiết bị chuyển mạch tự động phát hiện các thiết bị hỗ trợ Ethernet, xác định yêu cầu nguồn của chúng và gán các tham số mạng LAN ảo (VLAN).

EX4300 hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.3az cho chức năng Ethernet tiết kiệm năng lượng (EEE), giảm tiêu thụ điện năng của các lớp vật lý đồng (PHY) trong thời gian sử dụng liên kết thấp.

EX4300 cung cấp sự bổ sung đầy đủ các tính năng bảo mật cổng, bao gồm theo dõi Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP), kiểm tra ARP động (DAI), bảo vệ nguồn IP và giới hạn kiểm soát truy cập phương tiện (MAC) (mỗi cổng và mỗi VLAN) để chống lại tấn công giả mạo bên trong và bên ngoài, tấn công người trung gian và từ chối dịch vụ (DoS).

Bộ chuyển mạch EX4300 hỗ trợ IEEE 802.1AE MACsec, hỗ trợ bảo mật dữ liệu lớp liên kết, tính toàn vẹn dữ liệu và xác thực nguồn gốc dữ liệu. Tính năng MACsec cho phép EX4300 hỗ trợ 88 Gbps mã hóa lưu lượng phần cứng dựa trên tốc độ đường truyền gần trên tất cả các cổng GbE và 10GbE, bao gồm thiết bị cơ sở và các mô-đun đường lên tùy chọn. Mẫu multigigabit EX4300 hỗ trợ tiêu chuẩn MACsec AES 256 để mã hóa lưu lượng trên tất cả các cổng truy cập và đường lên.

Được xác định bởi IEEE 802.1AE, MACsec cung cấp giao tiếp an toàn, được mã hóa ở lớp liên kết có khả năng xác định và ngăn chặn các mối đe dọa từ các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và xâm nhập, cũng như man-in-the-middle, giả mạo, nghe lén thụ động và các cuộc tấn công phát lại được khởi chạy từ phía sau tường lửa. Khi MACsec được triển khai trên các cổng chuyển mạch, tất cả lưu lượng được mã hóa trên dây nhưng lưu lượng bên trong bộ chia cổng nối mạng thì không. Điều này cho phép bộ chuyển mạch áp dụng tất cả các chính sách mạng như QoS, kiểm tra gói sâu và sFlow cho từng gói mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của gói trên dây.

Mã hóa từng bước cho phép MACsec bảo mật thông tin liên lạc trong khi duy trì thông tin mạng. Ngoài ra, mạng WAN dựa trên Ethernet có thể sử dụng MACsec để cung cấp bảo mật liên kết trên các kết nối đường dài. MACsec trong suốt với các giao thức Layer 3 trở lên và không bị giới hạn lưu lượng IP; nó hoạt động với bất kỳ loại lưu lượng có dây hoặc không dây nào được truyền qua các liên kết Ethernet.

Khi sử dụng công nghệ Khung gầm ảo, EX4300 đơn giản hóa đáng kể việc quản lý mạng. Có thể quản lý tối đa 10 bộ chia cổng nối mạng EX4300 được kết nối với nhau như một thiết bị duy nhất. Mỗi nhóm Virtual Chassis sử dụng một tệp hình ảnh Hệ điều hành Junos và một tệp cấu hình duy nhất, giảm số lượng đơn vị tổng thể để giám sát và quản lý. Khi hệ điều hành Junos được nâng cấp trên bộ chia cổng nối mạng chính trong cấu hình Khung gầm ảo, phần mềm sẽ tự động được nâng cấp trên tất cả các bộ chia cổng nối mạng thành viên khác cùng một lúc.

EX4300 cũng bao gồm các cấu hình cổng cho phép quản trị viên mạng tự động định cấu hình các cổng với bảo mật, QoS và các thông số khác dựa trên loại thiết bị được kết nối với cổng. Sáu cấu hình được định cấu hình sẵn có sẵn, bao gồm mặc định, máy tính để bàn, máy tính để bàn cộng với điện thoại IP, điểm truy cập không dây, đường lên được định tuyến và đường lên L2. Người dùng có thể chọn từ các cấu hình hiện có hoặc tạo cấu hình của riêng họ và áp dụng chúng thông qua giao diện dòng lệnh (CLI), giao diện Junos Web hoặc hệ thống quản lý.

Cấp phép Juniper Flex cung cấp một mô hình cấp phép chung, đơn giản và linh hoạt cho các thiết bị chuyển mạch truy cập Dòng EX, cho phép khách hàng mua các tính năng dựa trên mạng và nhu cầu kinh doanh của họ.

Cấp phép linh hoạt được cung cấp ở các cấp tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Các tính năng cấp tiêu chuẩn có sẵn với hình ảnh Hệ điều hành Junos đi kèm với các bộ chia cổng nối mạng Dòng EX. Các tính năng bổ sung có thể được mở khóa khi mua giấy phép Flex Advanced hoặc Flex Premium.

Giấy phép Flex Advanced và Premium cho các nền tảng EX Series dựa trên lớp, được xác định bởi số lượng cổng truy cập trên bộ chuyển mạch. Thiết bị chuyển mạch loại 1 (C1) có 12 cổng, thiết bị chuyển mạch loại 2 (C2) có 24 cổng và thiết bị chuyển mạch loại 3 (C3) có 32 hoặc 48 cổng.

Các thiết bị chuyển mạch EX4300 hỗ trợ cả giấy phép đăng ký và giấy phép Flex vĩnh viễn. Giấy phép đăng ký được cung cấp cho các điều khoản 3 và 5 năm. Ngoài các tính năng của Junos, giấy phép đăng ký Flex Advanced và Premium bao gồm Bảo hiểm có dây Juniper Mist. Giấy phép đăng ký Flex Advanced và Premium cũng cho phép khả năng di chuyển trên cùng một cấp và loại thiết bị chuyển mạch, đảm bảo bảo vệ đầu tư cho khách hàng.

EX4300 cũng cung cấp các tùy chọn khung gầm dự phòng mà không cần nguồn điện hoặc quạt, mang đến cho khách hàng sự linh hoạt trong việc tạo các SKU tùy chỉnh.

EX4300 Multigigabit EX4300 Switches
Bộ chuyển mạch Ethernet đa năng EX4300 là bộ chuyển mạch truy cập hiệu suất cao dành cho việc triển khai chi nhánh hoặc khuôn viên nâng cao. Bộ chuyển mạch Ethernet EX4300 là nền tảng nhỏ gọn, cấu hình cố định đáp ứng nhiều nhu cầu truy cập trung tâm dữ liệu và khuôn viên hiệu suất cao.
Port density
100M/1/2.5/5/10GbE and 10/25/40/100GbE uplink port options
Port density
1GbE and SFP+/QSFP+ uplink port options
Form factor
1 RU
Form factor
1 RU
Power
PoE/PoE+/PoE++ up to 95W per port
Power
PoE/PoE+ up to 30W per port
Switching capacity
960 Gbps
Switching capacity
496 Gbps
Fabric
EVPN-VXLAN, Virtual Chassis
Fabric
Virtual Chassis