Switch layer 2 là gì? nguyên lý hoạt động và chức năng của switch layer 2

Định nghĩa – Switch layer 2 là gì?

Bộ chuyển mạch switch layer 2 là một loại switch mạng hoặc thiết bị hoạt động trên lớp liên kết dữ liệu (OSI Layer 2) và sử dụng địa chỉ MAC để xác định đường dẫn thông qua nơi các khung sẽ được chuyển tiếp.

Switch L2 tiêu biểu: Cisco Catalyst 1000 | Cisco Catalyst 2960L | Cisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 2960X

Switch layer 2 sử dụng các kỹ thuật chuyển mạch dựa trên phần cứng để kết nối và truyền dữ liệu trong mạng cục bộ (LAN). Một chuyển mạch layer 2 switch cũng có thể được gọi là một cầu nối bridge đa kênh.

Sản phẩm Switch Layer 2 Cisco Catalyst 1000 nổi bật: C1000-48T-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48FP-4G-L | C1000-48T-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24FP-4G-L | C1000-24T-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-16FP-2G-L | C1000-16P-2G-L | C1000-16P-E-2G-L | C1000-16T-2G-L | C1000-16T-E-2G-L | 

Switch layer 2 là gì
Switch layer 2 là gì

Giải thích Switch layer 2:

Chuyển mạch Switch L2 chịu trách nhiệm chính về việc truyền dữ liệu trên lớp vật lý và thực hiện kiểm tra lỗi trên mỗi khung được truyền và nhận. Một chuyển mạch L2 switching yêu cầu địa chỉ MAC của NIC trên mỗi nút mạng để truyền dữ liệu.

Nó tự động tìm địa chỉ MAC bằng cách sao chép địa chỉ MAC của mỗi khung nhận được hoặc nghe các thiết bị trên mạng và duy trì địa chỉ MAC của chúng trong bảng chuyển tiếp. Điều này cũng cho phép L2 Switch gửi nhanh khung đến các nút đích.

Tuy nhiên, giống như các switch lớp khác (3,4 trở đi), một chuyển mạch switch lớp 2 (L2) không thể truyền tải gói tin trên địa chỉ IP và không có bất kỳ cơ chế nào để ưu tiên các gói dựa trên ứng dụng gửi / nhận.

Nguyên lý hoạt động và chức năng của switch layer 2 Cisco

Chuyển mạch switch lớp 2 là thiết bị mạng chuyển tiếp lưu lượng dựa trên địa chỉ lớp MAC (Ethernet hoặc Token Ring).

Công nghệ cầu nối đã được khoảng từ những năm 1980 (và thậm chí có thể sớm hơn). Bridge liên quan đến việc phân đoạn các mạng cục bộ (LAN) ở cấp lớp 2. Một bridge thường tìm hiểu về các địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện (MAC) trên mỗi cổng của nó và chuyển các khung MAC một cách minh bạch đến các cổng đó.

Những bridge này cũng đảm bảo rằng các frame được đặt cho các địa chỉ MAC nằm trên cùng một cổng với trạm gốc không được chuyển tiếp đến các cổng khác. Vì mục đích của cuộc thảo luận này, chúng tôi chỉ xem xét các mạng LAN Ethernet.

Thiết bị chuyển mạch lớp 2 có hiệu quả cung cấp chức năng tương tự. Chúng tương tự như các bridge đa dạng ở chỗ chúng học và chuyển tiếp các frame trên mỗi cổng. Sự khác biệt chính là sự tham gia của phần cứng đảm bảo rằng nhiều đường dẫn chuyển đổi bên trong switch có thể hoạt động cùng một lúc.

chức năng của switch layer 2
chức năng của switch layer 2

Có ba chức năng của switch layer 2 riêng biệt 

  1. địa chỉ – address learning
  2. các quyết định chuyển tiếp/lọc – forward/filter decisions
  3. tránh vòng lặp – loop avoidance

Địa chỉ

Switch layer 2 và bridge nhớ địa chỉ phần cứng nguồn của mỗi khung nhận được trên một giao diện và chúng nhập thông tin này vào cơ sở dữ liệu MAC được gọi là bảng chuyển tiếp / bộ lọc.

Chuyển tiếp / quyết định lọc

Khi một frame được nhận trên một giao diện, switch sẽ nhìn vào địa chỉ phần cứng đích và tìm thấy giao diện thoát trong cơ sở dữ liệu MAC. Khung chỉ được chuyển tiếp ra cổng đích được chỉ định.

Tránh vòng lặp

Nếu nhiều kết nối giữa các switch được tạo cho mục đích dự phòng, các vòng lặp mạng có thể xảy ra. Giao thức cây spanning (STP) được sử dụng để ngăn chặn các vòng lặp mạng trong khi vẫn cho phép dự phòng.

Sản phẩm Switch layer 2 và layer 3 Catalyst 9200 nổi bật: C9200L-24T-4G-E | C9200L-48T-4G-E | C9200L-24T-4X-E | C9200L-24P-4G-E | C9200-24T-A | C9200-24T-E | C9200-48T-A | C9200-48T-E | C9200-STACK-KIT | C9200L-48P-4X-E | C9200L-STACK-KIT | C9200L-48T-4X-E | C9200-NM-4X | C9200-NM-4G  | C9200-24P-E | C9200-48P-E | 

Kết luận

Nếu bạn đang cần mua switch layer 2 để sử dụng cho hạ tầng access switch mạng LAN, bạn cần một vài thông số quan trọng mà bạn nên kiểm tra, bao gồm cả tỷ lệ chuyển tiếp, băng thông backplane, số VLAN, bộ nhớ của địa chỉ MAC, độ trễ…

Core Switch là gì? Tại sao chúng ta cần Core Switch Cisco

Switch là gì? chức năng của switch là gì? ưu điểm ích lợi khi chọn switch