Tổng hơp bảng giá Cisco CBS220, CBS250, CBS350 mới nhất năm

Cảm ơn bạn đã mua Switch Cisco CBS220, CBS250, CBS350 Series. Bộ chuyển mạch Cisco CBS220, Cisco CBS250, Cisco CBS350 Series kết hợp hiệu suất mạng mạnh mẽ và độ tin cậy với bộ tính năng mạng hoàn chỉnh mà bạn cần cho một mạng doanh nghiệp vững chắc. Các thiết bị chuyển mạch L2 Gigabit Ethernet có thể mở rộng này, với các liên kết lên Gigabit hoặc 10-Gigabit, cung cấp nhiều tùy chọn quản lý, khả năng bảo mật phong phú và các tính năng định tuyến tĩnh L3 vượt xa các tính năng của một thiết bị chuyển mạch không được quản lý hoặc cấp tiêu dùng, với chi phí thấp hơn so với các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn .

Bảng giá Cisco CBS220, CBS250, CBS350 mới nhất tại Cty Hệ Thống Mạng (Netsystem)

Cisco Business 220, Cisco Business 250, Cisco Business 350 là khối xây dựng đáng tin cậy cho mạng doanh nghiệp nhỏ. Với bảng điều khiển trực quan, các tính năng nâng cao và bảo mật phổ biến, thiết bị chuyển mạch được quản lý dòng Cisco Business CBS220, CBS250, CBS350 được định vị để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.

Cisco Business
Cisco Business

Bảng giá Switch Cisco CBS220 mới nhất 2022

Mã switch Cisco CBS220 8 cổng, 16 cổng, 24 cổng, 48 cổng bạn cần: CBS220-16P-2G-EU ; CBS220-16T-2G-EU ; CBS220-24T-4G-EU ; CBS220-24T-4X-EU ; CBS220-24FP-4G-EU ; CBS220-24FP-4X-EU ; CBS220-24P-4G-EU ; CBS220-24P-4X-EU ;CBS220-48T-4X-EU ; CBS220-48T-4G-EU;  CBS220-48FP-4X-EU ; CBS220-48P-4G-EU ; CBS220-48P-4X-EU ; CBS220-8FP-E-2G-EU ; CBS220-8P-E-2G-EU ; CBS220-8T-E-2G-EU; CBS220-16P-2G-EU ; CBS220-16T-2G-EU

Part Number Model Mô tả Bảo hành Đặt hàng Giá Price
CBS220-8T-E-2G-EU CBS220-8T-E-2G CBS220 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G SFP 276 103.32
CON-SNT-CBS220-8 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 8-port 12 N/A 33.00
CBS220-8P-E-2G-EU CBS220-8P-E-2G CBS220 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP 276 129.36
CON-SNT-CBEU2208 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2×1 12 N/A 60.50
CBS220-8FP-E-2G-EU CBS220-8FP-E-2G CBS220 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G SFP 276 183.12
CON-SNT-CBSG2208 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS 12 N/A 71.50
CBS220-16T-2G-EU CBS220-16T-2G CBS220 Smart 16-port GE, 2x1G SFP 276 183.12
CON-SNT-CB212201 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 16-port GE, 2x1G SFP 12 N/A 48.13
CBS220-16P-2G-EU CBS220-16P-2G CBS220 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP 276 286.44
CON-SNT-CBS22020 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP 12 N/A 90.75
CBS220-24T-4G-EU CBS220-24T-4G CBS220 Smart 24-port GE, 4x1G SFP 276 196.56
CON-SNT-CBS220-2 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 24-port 12 N/A 57.75
CBS220-24FP-4G-EU CBS220-24FP-4G CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP 276 502.32
CON-SNT-CBSUG202 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G 12 N/A 145.75
CBS220-24P-4G-EU CBS220-24P-4G CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP 276 372.12
CON-SNT-CBS4U202 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP 12 N/A 121.00
CBS220-48T-4G-EU CBS220-48T-4G CBS220 Smart 48-port GE, 4x1G SFP 276 365.40
CON-SNT-CBS220B4 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 48-port GE, 4x1G SFP 12 N/A 119.63
CBS220-48P-4G-EU CBS220-48P-4G CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP 276 731.64
CON-SNT-CBS22042 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP 12 N/A 237.88
CBS220-24T-4X-EU CBS220-24T-4X CBS220 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ 276 364.56
CON-SNT-CBSX4202 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 119.63
CBS220-24P-4X-EU CBS220-24P-4X CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 276 499.80
CON-SNT-CBS220E2 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 12 N/A 162.25
CBS220-24FP-4G-EU CBS220-24FP-4G CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP 276 502.32
CON-SNT-CBSUG202 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G 12 N/A 145.75
CBS220-48T-4X-EU CBS220-48T-4X CBS220 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ 276 571.20
CON-SNT-CBXS2204 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 188.38
CBS220-48P-4X-EU CBS220-48P-4X CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 276 808.08
CON-SNT-CBS2X204 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 12 N/A 265.38
CBS220-48FP-4X-EU CBS220-48FP-4X CBS220 Smart 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ 276 1,029.84
CON-SNT-CBSF2204 SNTC-8X5XNBD CBS220 Smart 48-port GE, Full PoE, 4x10G 12 N/A 341.00

Bảng giá Switch Cisco CBS250 mới nhất 2022

Mã switch Cisco CBS250 8 cổng, 16 cổng, 24 cổng, 48 cổng bạn cần: CBS250-24T-4G-EU | CBS250-24PP-4G-EU | CBS250-24P-4G-EU | CBS250-24FP-4G-EU | CBS250-24FP-4X-EU | CBS250-24T-4X-EU | CBS250-24P-4X-EU | CBS250-48T-4G-EU | CBS250-48PP-4G-EU | CBS250-48P-4G-EU | CBS250-48T-4X-EU | CBS250-48P-4X-EU | CBS250-16P-2G-EU | CBS250-16T-2G-EU | CBS250-8T-E-2G-EU | CBS250-8P-E-2G-EU | CBS250-8PP-E-2G-EU | CBS250-8FP-E-2G-EU |

Part Number Model Mô tả Bảo hành Đặt hàng Giá Price
CBS250-8T-E-2G-EU CBS250-8T-E-2G CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo 273 159.60
CON-SNT-CBS2508T SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Com 12 N/A 28.88
CBS250-8PP-E-2G-EU CBS250-8PP-E-2G CBS250 Smart 8-port GE, Partial PoE, Ext PS, 2x1G Combo 273 198.24
CON-SNT-CBSU2508 SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 8-port GE, Partial PoE, Ext 12 N/A 35.75
CBS250-8P-E-2G-EU CBS250-8P-E-2G CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo 273 215.04
CON-SNT-CBS258E8 SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS 12 N/A 49.50
CBS250-8FP-E-2G-EU CBS250-8FP-E-2G CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo 273 229.32
CON-SNT-CBS250PE SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2×1 12 N/A 42.63
CBS250-8FP-E-2G-EU CBS250-8FP-E-2G- CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo 273 229.32
CON-SNT-CBS258E8 SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS 12 N/A 49.50
CBS250-24T-4G-EU CBS250-24T-4G CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP 273 235.20
CON-SNT-CBS25T4U SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP 12 N/A 45.38
CBS250-24PP-4G-EU CBS250-24PP-4G CBS250 Smart 24-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP 273 336.00
CON-SNT-CBS25P4P SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-ACBS250 Smart 24-porport 12 N/A 60.50
CBS250-24P-4G-EU CBS250-24P-4G CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP 273 419.16
CON-SNT-CBS25P4G SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP 12 N/A 75.63
CBS250-24FP-4G-EU CBS250-24FP-4G CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP 273 628.32
CON-SNT-CBS25FP4 SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G 12 N/A 114.13
CBS250-48T-4G-EU CBS250-48T-4G CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP 273 449.40
CON-SNT-CBS2504U SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP 12 N/A 99.00
CBS250-48PP-4G-EU CBS250-48PP-4G CBS250 Smart 48-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP 273 669.48
CON-SNT-CBS25GEU SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 48-port GE, Partial PoE, 4x 12 N/A 121.00
CBS250-48P-4G-EU CBS250-48P-4G CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP 273 823.20
CON-SNT-CBS2504P SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP 12 N/A 148.50
CBS250-24T-4X-EU CBS250-24T-4X CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ 273 520.80
CON-SNT-CBS2502E SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 93.50
CBS250-24P-4X-EU CBS250-24P-4X CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 273 624.96
CON-SNT-CBS25PXE SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 12 N/A 112.75
CBS250-24FP-4X-EU CBS250-24FP-4X CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ 273 888.72
CON-SNT-CBS254FU SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x10G 12 N/A 160.88
CBS250-48T-4X-EU CBS250-48T-4X CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ 273 816.48
CON-SNT-CBS254XE SNTC-8X5XNBD CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 147.13

Bảng giá Switch Cisco CBS350 mới nhất 2022

Mã Switch Cisco CBS350 8 cổng, 12 cổng, 24 cổng và 48 cổng có thể bạn cần: CBS350-48FP-4X-EU | CBS350-48P-4X-EU | CBS350-48T-4X-EU | CBS350-24FP-4X-EU | CBS350-24P-4X-EU | CBS350-24T-4X-EU | CBS350-48FP-4G-EU | CBS350-48P-4G-EU | CBS350-48T-4G-EU | CBS350-24FP-4G-EU | CBS350-24P-4G-EU | CBS350-24T-4G-EU | CBS350-24MGP-4X-EU | CBS350-24NGP-4X-EU | CBS350-24XS-EU | CBS350-24XT-EU | CBS350-24XTS-EU | CBS350-48NGP-4X-EU | CBS350-48XT-4X-EU | CBS350-8MGP-2X-EU | CBS350-8MP-2X-EU | CBS350-8XT-EU | CBS350-8S-E-2G-EU | CBS350-12NP-4X-EU | CBS350-12XS-EU | CBS350-12XT-EU

Part Number Model Mô tả Bảo hành Đặt hàng Giá Price
CBS350-8T-E-2G-EU CBS350-8T-E-2G CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo 273 190.89
CON-SNT-CBS358EG SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G C 12 N/A 34.38
CBS350-8P-2G-EU CBS350-8P-2G CBS350 Managed 8-port GE, PoE, 2x1G Combo 273 305.59
CON-SNT-CBS352G2 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 8-port GE, PoE, 2x1G Comb 12 N/A 53.63
CBS350-8P-E-2G-EU CBS350-8P-E-2G CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo 273 257.66
CON-SNT-CBS35PU8 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2 12 N/A 45.38
CBS350-8FP-E-2G-EU CBS350-8FP-E-2G CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo 273 311.58
CON-SNT-CBS35028 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, 2x1G 12 N/A 60.50
CBS350-8FP-2G-EU CBS350-8FP-2G CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, 2x1G Combo 273 342.40
CON-SNT-CBS35FP2 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext 12 N/A 55.00
CBS350-8S-E-2G-EU CBS350-8S-E-2G CBS350 Managed 8-port SFP, Ext PS, 2x1G Combo 273 313.30
CON-SNT-CBS35SEG SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 8-port SFP, Ext PS, 2x1G 12 N/A 55.00
CBS350-16T-2G-EU CBS350-16T-2G CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP 273 296.18
CON-SNT-CBS3501E SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP 12 N/A 52.25
CBS350-16T-E-2G-EU CBS350-16T-E-2G CBS350 Managed 16-port GE, Ext PS, 2x1G SFP 273 326.14
CON-SNT-CBS35TEU SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 16-port GE, Ext PS, 2x1G 12 N/A 57.75
CBS350-16P-E-2G-EU CBS350-16P-E-2G CBS350 Managed 16-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP 273 472.51
CON-SNT-CBS3516P SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 16-port GE, PoE, Ext PS, 12 N/A 83.88
CBS350-16P-2G-EU CBS350-16P-2G CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP 273 429.71
CON-SNT-CBS3526P SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP 12 N/A 75.63
CBS350-16FP-2G-EU CBS350-16FP-2G CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP 273 640.29
CON-SNT-CBS351P2 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE, 2×1 12 N/A 114.13
CBS350-24T-4G-EU CBS350-24T-4G CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP 273 412.59
CON-SNT-CBS35UE2 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP 12 N/A 72.88
CBS350-24FP-4G-EU CBS350-24FP-4G CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP 273 799.50
CON-SNT-CBS35G4U SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4×1 12 N/A 141.63
CBS350-24S-4G-EU CBS350-24S-4G CBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP 273 671.96
CON-SNT-CBS3502S SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP 12 N/A 119.63
CBS350-48T-4G-EU CBS350-48T-4G CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP 273 647.99
CON-SNT-CBS3T504 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP 12 N/A 115.50
CBS350-48P-4G-EU CBS350-48P-4G CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP 273 1,070.00
CON-SNT-CBS35EG4 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP 12 N/A 189.75
CBS350-48FP-4G-EU CBS350-48FP-4G CBS350 Managed 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP 273 1,337.93
CON-SNT-CBS3E504 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 48-port GE, Full PoE, 4×1 12 N/A 237.88
CBS350-24T-4X-EU CBS350-24T-4X CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+ 273 698.50
CON-SNT-CBS35TXE SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 114.13
CBS350-24P-4X-EU CBS350-24P-4X CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ 273 833.74
CON-SNT-CBS350P4 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SF 12 N/A 138.88
CBS350-24FP-4X-EU CBS350-24FP-4X CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ 273 1,132.49
CON-SNT-CBS35FUE SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4×1 12 N/A 200.75
CBS350-48T-4X-EU CBS350-48T-4X CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ 273 1,095.68
CON-SNT-CBS35UEX SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 180.13
CBS350-8XT-EU CBS350-8XT CBS350 Managed 8-port 10GE, 2x10G SFP+ Shared 273 902.22
CON-SNT-CBS350XT SNTC-8X5XNBD Managed 8-port 10GE, 2x10G SFP+ Shared 12 N/A 159.50
CBS350-12XS-EU CBS350-12XS Cisco Business 350-12XS Managed Switch 273 1,224.94
CON-SNT-CBS352XE SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 12-port 10GE, 2x10G SFP+ 12 N/A 213.13
CBS350-12XT-EU CBS350-12XT CBS350 Managed 12-port 10GE, 2x10G SFP+ Shared 273 1,202.68
CON-SNT-CBS35SEU SNTC-8X5XNBD Cisco Business 350-12XS Managed Switch 12 N/A 217.25
CBS350-16XTS-EU CBS350-16XTS Cisco Business 350-16XTS Managed Switch 273 1,914.02
CON-SNT-CBS351XT SNTC-8X5XNBD Cisco Business 350-16XTS Managed Switch 12 N/A 339.63
CBS350-24XS-EU CBS350-24XS CBS350 Managed 24-port SFP+, 4x10GE Shared 273 1,979.93
CON-SNT-CBS352SE SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port SFP+, 4x10GE Shar 12 N/A 352.00
CBS350-24XT-EU CBS350-24XT CBS350 Managed 24-port 10GE, 4x10G SFP+ Shared 273 2,546.60
CON-SNT-CBS354TE SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port 10GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 452.38
CBS350-48XT-4X-EU CBS350-48XT-4X CBS350 Managed 48-port 10GE, 4x10G SFP+ 273 4,951.10
CON-SNT-CBS3X504 SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 48-port 10GE, 4x10G SFP+ 12 N/A 878.63

Lưu ý: Đây là giá công bố của hãng Cisco Systems bán tại Hệ Thống Mạng (NETSYSTEM) được cập nhật vào ngày 01/11/2022. Nếu có sự thay đổi giá trong những lần truy cập sau mong bạn đọc thông cảm.

Vừa rồi là những thông tin tổng hợp bảng giá Cisco CBS220, CBS250, CBS350 hiện nay mới nhất năm 2022. Hy vọng bạn sẽ chọn được sản phẩm bộ chuyển mạch Switch Cisco CBS phù hợp với nhu cầu của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở bài viết sau!