Bảng giá price list Core Switch Cisco 9300 series 24 port, 48 port

Giá thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9300L, 9300 series hiện nay?

Đối với sản phẩm nào cũng vậy, khi mua hàng thì chắc chắn là khách hàng sẽ tò mò về vấn đề giá cả của sản phẩm mà bạn định mua, xem mức giá bán của nó có đắt không? Đối với mức giá của sản phẩm C9300 Switch Cisco được xem là khá đắt, nhưng nếu so với chất lượng của sản phẩm đem lại thì không hề đắt chút nào.

C9300-24T-A | C9300-24T-E | C9300-24S-A | C9300-24S-E | C9300-48T-A | C9300-48T-E | C9300-48S-E | C9300-48P-A | C9300L-24T-4G-E | C9300L-24T-4G-A | C9300L-24P-4G-E | C9300L-24P-4G-A | C9300L-48T-4G-E | C9300L-48T-4G-A | C9300L-48P-4G-E | C9300L-48P-4G-A | C9300L-24T-4X-E | C9300L-24T-4X-A | C9300-48S-A | C9300-NM-4G | C9300-NM-8X | C9300L-24P-4G-E | C9300L-48P-4G-E | C9300L-STACK-KIT | C9300X-12Y-A | C9300X-24Y-E | C9300X-NM-8Y |

Hiện nay thì sản phẩm Switch Cisco 9300L, Cisco 9300 đang được bán nhiều ở trên thị trường, có những chiếc Cisco 9300L, Cisco 9300 có mức giá khoảng 50 triệu đồng, bên cạnh đó cũng có những chiếc Cisco 9300 series sẽ có mức giá cao hơn, khoảng hơn 100 triệu đồng hoặc còn cao hơn thế.

Chính vì vậy nên khi bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm Catalyst 9300 series thì có thể nhờ nhân viên tư vấn về cả cấu hình máy cũng như là tư vấn về mức giá cả hợp lí. Dựa vào cấu hình của máy cũng như là những chức năng nổi trội của nó mà quyết định mức giá bán ra thấp hay cao.

Vậy nên bạn có thể dựa vào khả năng về tài chính cũng như là dựa vào nhu cầu sử dụng của mình mà đưa ra lựa chọn các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9300 series sao cho hợp lí.

Price list Switch Cisco 9300 giá từ hãng mới nhất

Price list Switch Cisco 9300 giá từ hãng mới nhất

Các mã sản phẩm Switch Cisco 9300L 24 port series

Product Description List Price (USD) Giá bán
C9300L-24-E-A-3 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y) $2,010.00
C9300L-24T-4G Catalyst 9300L 24p, Network Advantage ,4x1G Uplink $1,905.00 (55% OFF)
C9300L-24T-4X Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x10G Uplink $5,540.00 (55% OFF)
C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x10G Uplink $6,040.00 (55% OFF)
C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink $4,540.00 (55% OFF)
C9300L-24-E-A-5 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) $3,350.00
C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage ,4x10G Uplink $8,140.00
C9300L-24UXG-2Q-A Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage ,2x40G Uplink $9,140.00
C9300L-24UXG2Q-10E C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Ess,2x40G Uplink $9,140.00
C9300L-24UXG2Q-10A C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Adv, 2x40G Uplink $9,140.00
C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials ,4x10G Uplink $8,140.00
C9300L-24UXG4X-10E C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Ess,4x10G Uplink $8,140.00
C9300L-24UXG-2Q-E Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials ,2x40G Uplink $9,140.00
C9300L-24UXG4X-10A C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Adv,4x10G Uplink $8,140.00
C9300L-24-E-A-7 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) $4,690.00

Các mã sản phẩm Switch Cisco 9300L 48 port series

Product Description List Price (USD) Giá bán
C9300L-48-E-A-3 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y) $3,770.00
C9300L-48T-4G 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade $
C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x10G Uplink $7,480.00 (55% OFF)
C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink $7,380.00 (55% OFF)
C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x1G Uplink $5,980.00 (55% OFF)
C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G Uplink $7,480.00 (55% OFF)
C9300L-48T-4X-10A C9300L 48p Data, Netw Adv,4x10G Uplink $7,480.00
C9300L-48-E-A-7 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) $8,880.00
C9300L-48-E-A-5 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) $6,280.00
C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink $7,380.00 (60% OFF)
C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink $8,880.00 (60% OFF)
C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x10G Uplink $9,880.00 (60% OFF)
C9300L-48UXG-2Q-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage ,2x40G Uplink $13,980.00
C9300L-48UXG2Q-10E C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Ess,2x40G Uplink $13,980.00
C9300L-48UXG-4X-E Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials ,4x10G Uplink $12,980.00 (60% OFF)
C9300L-48UXG-2Q-E Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials ,2x40G Uplink $13,980.00
C9300L-48UXG4X-10A C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Adv,4x10G Uplink $12,980.00
C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage ,4x10G Uplink $12,980.00
C9300L-48UXG4X-10E C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Ess,4x10G Uplink $12,980.00
C9300L-48PF-4G-E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x1G Uplink $8,380.00 (60% OFF)
C9300L-48PF-4X-10A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Adv,4x10G Uplink,10y $9,880.00
C9300L-48PF-4X-10E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Ess,4x10G Uplink,10y $9,880.00
C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x1G Uplink $8,380.00 (60% OFF)
C9300L-48PF-4G-10A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Adv,4x1G Uplink,10y $8,380.00
C9300L-48PF-4G-10E Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Ess,4x1G Uplink,10y $8,380.00
C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x10G Uplink $9,880.00 (60% OFF)
C9300L-48UXG2Q-10A C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Adv, 2x40G Uplink $13,980.00

Các mã sản phẩm Switch Cisco 9300 48 ports series

Product Description List Price (USD) Giá bán
C9300-48P-A Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage $10,030.00 (62% OFF)
C9300-48P-E Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials $10,005.00 (62% OFF)
C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage $8,385.00 (62% OFF)
C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials $8,385.00 (62% OFF)
C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage $11,050.00 (62% OFF)
C9300-48U-E Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials $11,050.00 (62% OFF)
C9300-48UXM-E Catalyst 9300 48-port(12 mGig&36 2.5Gbps) Network Essentials $12,945.00 (62% OFF)
C9300-48UXM-A Catalyst 9300 48-port(12 mGig&36 2.5Gbps) Network Advantage $13,030.00 (62% OFF)
C9300-48-E-A-3 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y) $3,770.00 (62% OFF)
C9300-48-E-A-5 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) $6,280.00 (62% OFF)
C9300-48-E-A-7 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) $8,800.00 (62% OFF)
C9300-48UN-A Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Advantage $12,905.00 (62% OFF)
C9300-48UN-E Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Essentials $12,500.00 (62% OFF)
C9300-48P-1E Fed Only, C9300 48P PoE+, Network Essentials, 1yr offering $9,890.00 (62% OFF)
C9300-48U-1E Fed Only, C9300 48P UPOE, Network Essentials, 1yr offering $11,055.00 (62% OFF)
C9300-48UN-1A C9300 48-port of 5Gbps , Network Advantage, 1yr offering $12,500.00 (62% OFF)
C9300-48UXM-1A Fed Only, C9300 48P mGig, Network Advantage, 1yr offering $12,629.99 (62% OFF)
C9300-48UXM-1E Fed Only, C9300 48P mGig, Network Essentials, 1yr offering $12,140.00 (62% OFF)
C9300-48S-A Catalyst 9300 48 GE SFP Ports, modular uplink Switch $23,880.00 (62% OFF)
C9300-48S-E Catalyst 9300 48 GE SFP Ports, modular uplink Switch $23,880.00 (62% OFF)
C9300-48UB-A Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Advantage $12,700.00 (62% OFF)
C9300-48UB-E= Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Essentials $12,700.00 (62% OFF)
C9300-48UB-E Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Essentials $12,700.00 (62% OFF)
C9300-48UB-A= Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Advantage $12,700.00 (62% OFF)
C9300-48H-A= Catalyst 9300 48-port UPoE+, Network Advantage $11,035.50 (62% OFF)

Các mã sản phẩm Switch Cisco 9300 24 ports series

Product Description List Price (USD) Giá bán
C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage $5,015.00 (62% OFF)
C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage $5,920.00 (62% OFF)
C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials $5,920.00 (62% OFF)
C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials $5,015.00 (62% OFF)
C9300-24U-A Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Advantage $6,445.00 (62% OFF)
C9300-24U-E Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials $6,395.00 (62% OFF)
C9300-24UX-A Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Advantage $13,000.00 (62% OFF)
C9300-24UX-E Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials $13,000.00 (62% OFF)
C9300-24-E-A-3 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (3Y) $1,940.00 (62% OFF)
C9300-24-E-A-5 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (5Y) $3,350.00 (62% OFF)
C9300-24-E-A-7 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv Upgrade License (7Y) $4,690.00 (62% OFF)
C9300-24U-1E Fed Only, C9300 24P UPOE, Network Essentials, 1yr offering $6,020.00 (62% OFF)
C9300-24UX-1A Fed Only, C9300 24P mGig & UPOE, Network Adv, 1y offering $12,140.00 (62% OFF)
C9300-24UX-1E Fed Only, C9300 24P mGig & UPOE, Network Ess, 1yr offering $12,140.00 (62% OFF)
C9300-24S-A Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch $21,390.00 (62% OFF)
C9300-24S-E Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch $21,390.00 (62% OFF)
C9300-24UB-A Catalyst Deep Buffer 9300 24-port UPOE, Network Advantage $7,300.00 (62% OFF)
C9300-24UB-E= Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE, Network Essentials $7,300.00 (62% OFF)
C9300-24UB-E Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE, Network Essentials $7,300.00 (62% OFF)
C9300-24UXB-A Catalyst 9300 Deep Buffer 24p mGig, UPOE, Network Advantage $15,500.00 (62% OFF)
C9300-24UXB-E Catalyst 9300 24p Deep Buff mGig, UPOE, Network Essentials $15,500.00 (62% OFF)
C9300-24UXB-A= Catalyst 9300 Deep Buffer 24p mGig, UPOE, Network Advantage $15,500.00 (62% OFF)
C9300-24UXB-E= Catalyst 9300 24p Deep Buff mGig, UPOE, Network Essentials $15,500.00 (62% OFF)
C9300-24UB-A= Catalyst Deep Buffer 9300 24-port UPOE, Network Advantage $7,300.00 (62% OFF)

Thiết bị Cisco C9300 là nền tảng chuyển mạch doanh nghiệp có thể xếp chồng stacking hàng đầu của Cisco được xây dựng cho bảo mật, IoT, di động và đám mây.

Catalyst 9300 là thế hệ tiếp theo của nền tảng chuyển mạch được triển khai rộng rãi nhất trong ngành. Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 9300 tạo thành khối xây dựng cơ bản cho Truy cập phần mềm được xác định (SD-Access), kiến ​​trúc doanh nghiệp dẫn đầu của Cisco. Với tốc độ 480 Gbps, chúng là giải pháp băng thông xếp chồng mật độ cao nhất trong ngành với kiến ​​trúc đường lên linh hoạt nhất.

Catalog dòng sản phẩm Switch Cisco 9300, Catalyst 9300L datasheet

Cisco Catalyst 9300 datasheet

Cisco 9300L Series là nền tảng được tối ưu hóa đầu tiên cho sóng mật độ cao 802.11ac Wave2. Nó đặt tối đa mới cho quy mô mạng. Các Cisco 9300 stacking này cũng sẵn sàng cho tương lai, với kiến ​​trúc CPU x86 và nhiều bộ nhớ hơn, cho phép chúng lưu trữ các thùng chứa và chạy các ứng dụng và kịch bản của bên thứ ba một cách tự nhiên trong switch.

Liên hệ trực tiếp hotline hoặc qua email cho chúng tôi để có được Cisco 9300 giá dự án tốt nhất mà doanh nghiệp bạn chọn.(Giá đặt hàng Cisco thông báo là 210 ngày pickup, không cam kết giao hàng đúng lịch vì li do khan chip…AE để ý cân đối tiến độ triển khai nhé)