PWR-C1-350WAC

PWR-C1-350WAC= | phụ kiện nguồn power supply cho Switch Cisco C9300 Series

Product mãDescription mô tảList Price (USD)
PWR-C1-715WAC715W AC Config 1 Power Supply$1,000.00
PWR-C1-1100WAC1100W AC Config 1 Power Supply$1,500.00
PWR-C1-350WAC350W AC Config 1 Power Supply$0.00
PWR-C1-350WAC/2350W AC Config 1 SecondaryPower Supply$650.00
PWR-C1-715WAC/2715W AC Config 1 Secondary Power Supply$1,250.00
PWR-C1-1100WAC/21100W AC Config 1 Secondary Power Supply$1,900.00
PWR-C1-350WAC=350W AC Config 1 Power Supply$675.00
PWR-C1-440WDC/2440W DC Config 1 secondary Power Supply$650.00
PWR-C1-440WDC440W DC Config 1 Power Supply$500.00
PWR-C1-BLANKConfig 1 Power Supply Blank$0.00
PWR-C1-715WAC=715W AC Config 1 Power Supply$1,295.00
PWR-C1-1100WAC=1100W AC Config 1 Power Supply$1,0.00
PWR-C1-440WDC=440W DC Config 1 Power Supply$705.00
PWR-C1-BLANK=Config 1 Power Supply Blank$50.00
PWR-C1-350WAC-RF350W AC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED$405.00
PWR-C1-715WAC-RF715W AC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED$777.00
PWR-C1-1100WAC-RF1100W AC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED$1,182.00
PWR-C1-440WDC-RF440W DC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED$423.00
PWR-C1-715WDC/2715W DC Power Supply$1,500.00
PWR-C1-715WDC715W DC Power Supply$1,500.00
PWR-C1-715WAC-P/2715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply$1,250.00
PWR-C1-350WAC-P/2350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply$650.00
PWR-C1-1100WAC-P/21100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply$1,900.00
PWR-C1-715WDC=715W DC Power Supply$1,500.00
PWR-C1-1100WAC-UPUpgrade option 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply$1,050.00
PWR-C1-1100WAC-P=1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare$1,900.00
PWR-C1-350WAC-P=350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare$650.00
PWR-C1-715WAC-UPUpgrade to 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply$600.00
PWR-C1-1100WACP-RF1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply REMANUFACTURED$1,140.00

C9300-NM-8X | Network Module 8 cổng 10G SFP+ cho Switch Cisco Catalyst C9300 Series

Product mãDescription mô tảGiá List Price (USD)
C9300-NM-8XCatalyst 9300 8 x 10GE Network Module$2,550.00
C9300-NM-2QCatalyst 9300 2 x 40GE Network Module$2,550.00
C9300-NM-4GCatalyst 9300 4 x 1GE Network Module$510.00
C9300-NM-4G=Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare$530.00
C9300-NM-2Q=Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare$2,550.00
C9300-NM-8X=Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare$2,645.00
C9300-NM-2YCatalyst 9300 2 x 25GE Network Module$2,550.00
C9300-NM-4MCatalyst 9300 4 x mGig Network Module$1,500.00
C9300-NM-2Q-RFCatalyst 9300 2 x 40GE Network Module, REMANUFACTURED$2,040.00
C9300-NM-2Y=Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module, spare$2,665.00
C9300-NM-4G-RFCatalyst 9300 4 x 1GE Network Module, REMANUFACTURED$408.00
C9300-NM-4M=Catalyst 9300 4 x mGig Network Module, spare$1,580.00
C9300-NM-8X-RFCatalyst 9300 8 x 10GE Network Module, REMANUFACTURED$2,040.00
C9300-NM-4M-RFCatalyst 9300 4 x mGig Network Module REMANUFACTURED$1,200.00
C9300-NM-2Y-RFCatalyst 9300 2 x 25GE Network Module REMANUFACTURED$2,040.00

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội

✅ Liên hệ để có giá tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885