PWR-C1-350WAC

PWR-C1-350WAC= | phụ kiện nguồn power supply cho Switch Cisco C9300 Series

Product mã Description mô tả List Price (USD)
PWR-C1-715WAC 715W AC Config 1 Power Supply $1,000.00
PWR-C1-1100WAC 1100W AC Config 1 Power Supply $1,500.00
PWR-C1-350WAC 350W AC Config 1 Power Supply $0.00
PWR-C1-350WAC/2 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply $650.00
PWR-C1-715WAC/2 715W AC Config 1 Secondary Power Supply $1,250.00
PWR-C1-1100WAC/2 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply $1,900.00
PWR-C1-350WAC= 350W AC Config 1 Power Supply $675.00
PWR-C1-440WDC/2 440W DC Config 1 secondary Power Supply $650.00
PWR-C1-440WDC 440W DC Config 1 Power Supply $500.00
PWR-C1-BLANK Config 1 Power Supply Blank $0.00
PWR-C1-715WAC= 715W AC Config 1 Power Supply $1,295.00
PWR-C1-1100WAC= 1100W AC Config 1 Power Supply $1,0.00
PWR-C1-440WDC= 440W DC Config 1 Power Supply $705.00
PWR-C1-BLANK= Config 1 Power Supply Blank $50.00
PWR-C1-350WAC-RF 350W AC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED $405.00
PWR-C1-715WAC-RF 715W AC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED $777.00
PWR-C1-1100WAC-RF 1100W AC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED $1,182.00
PWR-C1-440WDC-RF 440W DC Config 1 Power Supply REMANUFACTURED $423.00
PWR-C1-715WDC/2 715W DC Power Supply $1,500.00
PWR-C1-715WDC 715W DC Power Supply $1,500.00
PWR-C1-715WAC-P/2 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply $1,250.00
PWR-C1-350WAC-P/2 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply $650.00
PWR-C1-1100WAC-P/2 1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply $1,900.00
PWR-C1-715WDC= 715W DC Power Supply $1,500.00
PWR-C1-1100WAC-UP Upgrade option 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply $1,050.00
PWR-C1-1100WAC-P= 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare $1,900.00
PWR-C1-350WAC-P= 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare $650.00
PWR-C1-715WAC-UP Upgrade to 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply $600.00
PWR-C1-1100WACP-RF 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply REMANUFACTURED $1,140.00

C9300-NM-8X | Network Module 8 cổng 10G SFP+ cho Switch Cisco Catalyst C9300 Series

Product mã Description mô tả Giá List Price (USD)
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module $2,550.00
C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module $2,550.00
C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module $510.00
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare $530.00
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare $2,550.00
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare $2,645.00
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module $2,550.00
C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x mGig Network Module $1,500.00
C9300-NM-2Q-RF Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, REMANUFACTURED $2,040.00
C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module, spare $2,665.00
C9300-NM-4G-RF Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, REMANUFACTURED $408.00
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x mGig Network Module, spare $1,580.00
C9300-NM-8X-RF Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, REMANUFACTURED $2,040.00
C9300-NM-4M-RF Catalyst 9300 4 x mGig Network Module REMANUFACTURED $1,200.00
C9300-NM-2Y-RF Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module REMANUFACTURED $2,040.00

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội

✅ Liên hệ để có giá tốt

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM CO.,LTD]
Điện thoại: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
Email: contact@netsystem.vn
Skype: netsystemvn

Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885